Кръгът на домовете

 Домовете са рамката на диаграмата . Точното начало  на всеки дом се нарича връх  и се отбелязват градусите и минутите по линията обозначаваща разделянето на домовете. Домовете се делят в диаграмата на  дванадесете области на живота ,  знака или знаците във всеки дом  показват качеството,стила , характерния ви опит на тази " сцена" . Позицията в дома на всяка планета показва къде в живота ви , енергията на планета е най- силна . Горните домове показват какво се случва по отношение на света извън вас, долните домове се отнасят до тялото ви , личността и вътрешния опит от живота.

 

 

Първи дом .

Асцендентът , или изгряващият знак , показва как ние се представяме пред другите,как изтъкваме нашият вид . Това е  специално нашият подход или стил, който другите  познават като наша запазена марка ,  начина, по който се проявяваме. Той представлява това, което е уникално в нас. Начинът, по който ние се  изразяваме или  представяме себе си е обозначен с Асцендента , който е най-личната област в наталната карта , тъй като  зависи от времето, в което сте родени . [ Ако  не знаете времето си на раждане ,може да се направи ратификация,за определяне на часа . ] Планетата , която управлява знака на Асцендента се нарича " владетел " . Първия дом показва как ние сме в състояние да изразяваме нашите дълбоки импулси и идеали чрез нашата личност и действия. Това е директна индикация за това как  интегрираме нашата целенасоченост в нашето същество . Той се нарича прозорец на душата и показва нашия външен вид и индивидуалност. Той е от основно значение както нещата, които излизат от  нас спонтанно. Първи дом е  нашето лично представяне , нашите склонности и всичко около нас, с което имаме контакт от заобикалящата ни среда или до всичко останало.

Втори дом.

Вторият дом е начинът, по който реагираме ,  изразяваме ценностите, които ни идентифицират. Той има  общо с това как се променяме , защо или в отговор на нашия живот , начините, по които търсим и използваме парите , вещите и сексуалната ни енергия. Той има общо с начина, по който се адаптираме към заддръжането , притежаването , или придобиването на неща. Той  засяга това как ще отговорим  или ще се справим с импулсите си или нашите уникални и лични качества, които се проявяват чрез нашия първи дом. Втори дом винаги се отнася до това как ние самите се осигуряваме материално,  реакцията , която получаваме от живота и хората около нас. Той определя какво  правим с нашите ценности ,  като пари, вещи и сексуалност , както и характера и стила на нашите сексуални реакции.

Трети дом.

Трети дом има отношение към обработването и проучването на всички детайли и последици от нашите ежедневни преживявания. Това се отнася до обучението , комуникациите, кратките пътувания , братята и сестрите и други роднини . Показва начина, по който ние използваме  логиката си ,трети дом също се занимава с проучвания , разследвания , издирване във всякакъв вид . Също така управлява връзките и всичко, което можем да получим чрез нашето тяло, ум , глас, или писане. Един много мисловен дом , концентриран  върху намирането , задълбоченото изразяване и търсенето на информация и опит , както и всички начини на разпитване. Това е езотеричен дом на интеграцията.

Четвърти дом.

Четвърти дом е свързан  с целостта на нашия предишен опит . Отнася се до даване и получаване на първичните източници на емоционална сигурност , нашата майчина подкрепа. Поради това е индикатор на майката. Четвърти дом е  домът и базата , от която можем да работим и да черпим опит. Тук е най- емоционалната основа на нашето същество , където са нашите корени , където намираме  или  задаваме нашите граници  и като цяло създаваме емоционално сигурна и удобна среда за себе си. Тук е краят на всяко търсене което сме направили в трети дом . Тук ние може да се успокоим , и да владеем ситуацията.

Пети дом.

Пети дом владее творческата себеизява , играта , романтиката , осъзнаването, емоцията  и всички  начини за търсене на признание. Той също така е свързан с потомството , самосъзнанието , егото и гордостта. Тук е налице нарастващо усещане за самочувствие, гордост и самоувереност , тъй като ние започваме да оценяваме нашия собствен опит. Смисъла за посоката и гордостта от създаването, които имаме въз основа на нашия опит .

 

 

 

Шести дом.

Шести дом представлява здравните проблеми , условията на труд и отношенията с колегите,  изучаването и използването на инструменти и техника. Той има отношение със събирането и запазването на това, което е добро и здраво в нашия живот .  Започваме да се грижим за себе си, живота си, здравето , хигиената и храненето. Идеята тук е, че ние сме в състояние да анализираме нашия опит и да мислим за това какво е полезно и какво не. Шестият дом показва умението ни да запазим същността на опита и елиминирането на негодното или прекаленото.

Седми дом.

Седми дом е мястото, където ние преминаваме от личните домове до трансперсоналните домове. Ние се движим отвъд личната сфера и започваме да се интегрираме в света извън нас . Той представлява ,мястото където ние си взаимодействаме или сътрудничим с "другите" , и като такова се идентифицира с брака , партньорството и всички видове  взаимоотношения. Той е свързан с обществения живот и всичко, което е  отвъд нашата личност в съзнанието на другите хора . Тук ние започваме да хармонизираме нашите лични нужди с тези на другите. Можем да видим това, което е необходимо за баланс и завършване и да се ангажираме по този начин с брак, партньорство , както и всякакъв друг вид ангажирани отношения  посочени в този дом.

Осми дом.

Осми дом са резултатите ни от  пълното и естествено възприемане на завършеният личен опит през първите седем домове , какво ни е подпомогнало  и това, което е било в ущърб . Тук ние осъзнаваме и премахваме  това, което е нежелателно. Допълнителният багаж се разтоварва . Този дом има нещо общо с това, което научаваме за себе си и нашите ценности чрез огледалото на взаимоотношенията , и трансформацията , която е естествен продукт от притежаване и споделяне на сексуалната и емоционална енергия в рамките на предишния , седми дом . Осми дом  традиционно е дом на смъртта и прераждането , дегенерацията и регенерацията ,  занимава се с премахването на излишното  това от което  виждаме, че вече нямаме нужда , функцията на елиминирането. Този дом също така обхваща започването и всички дейности, където ние се трансформираме към по- неразделна позиция , да  достигнем до същността на нещата . Качеството на не-глупост на осми дом го прави добър за бизнес начинания , тъй като ние сме тук и премахваме шлаката , за да се разкрие истината или същността на проблема. Той показва динамиката на споделените  ресурси и енергия , наследства , парите на другите хора . Също така е дом на лечебната енергия и окултните учения и практики.

Девети дом.

Девети дом е свързан с това, което остава след процеса на елиминиране от осми дом , или това, което е трайно запаметено от целия цикъл на себепознанието . Тук е търсенето на истината и по-висшите знания , по-широкото разбиране на живота.  Показва нашата система от вярвания , висшето образование , идеологиите , религията и философията  и отваряне към непознатото , включително дългите пътувания , психически или физически . Тук са структурите,  убеждението,  подложени на пречистването от осми дом ; семената и същността на целия цикъл и опит . Основните идеи , философията, и всичко, което е далечно и мащабно, също  чужденците и непознатото .

Десети дом.

В десети дом , е в горната част на диаграмата , представлява най-големият ни потенциал за постигане или признание. Той е точно над главата . Това е дома на ясното , практичното виждане , плановете и целите. В наталната карта , десети дом представлява мястото където можем да видим какво да правим. Поради това е свързан с постижения, кариера и професия . МС [ MC ] е на прага на десети дом , и се свързва с външната ни позиция в света , нашата репутация и богатство. Той представлява слава и чест , тъй като тук, ние имаме най-видима активност във външния свят ,  нашата ясна визия за начало.  Можем да видим и да използваме , нашата гледна точка и перспектива. Планетите преминаващи през този дом може да предоставят моменти на прозрение и ясно виждане , както и възможности за постигане на нашите цели .

Единадесети дом.

Единадесети дом е движение далеч от постиженията представени в десети . Тук я няма ясната идея, която виждаме в десети а движението е ,  да се прилага по отношение на живота ,  или да го покажете ясно на света . Единадесети дом трябва да даде награда за постиженията в десети дом , с планове за действие , цели групи, сътрудничество , идеали и стремежи. Това трябва да се направи с извеждането на нашите видения и сънища , за да работят. Поставили сме  нашите цели и определили  визията си в десети дом . Тук ние  предприемаме действия , заедно с другите лица , за да направим тези мечти  реалност. Този дом винаги е бил свързан с алтруистични и хуманитарни начинания и с опитите да се реализират.Това е дома на приятелите и общността , защото когато сме овластени с реална представа или визия , ние споделяме с всички, независимо от различията .

Дванадесети дом.

В дванадесети дом ние сме изправени пред избор. Ние сме на път да преминем от  безличното царството на идеали и вдъхновения в нашия изграден личен начин на изразяване в първия . В дванадесети дом , ние започваме да правим разлика между идеали и реалност . Ние сме изправени пред предизвикателството да приемем мистерията на живота отвъд нашите лични тревоги , и да достигнем до една универсална истина отвъд нашето разбиране. Дванадесетият дом е дом на невидимите светове . Той обхваща жертвите ,това което трябва да се направи , за да получим или да поддържаме връзка с това, което е наистина важно. Този дом е свързан с лишаването от свобода , институциите , раждането , предателството и  гибелта . Той е затова, че ние трябва да изберем да приемем някои лични жертви в името на посланието, което  носим или истината към която се стремим . Той е свързан  с мечтите и несъзнателните процеси, духовното напътствие , желанието да  намерите и да се отдадете на по висша енергия.

 

 

               

 


Ако сайта ви е харесал,моля подкрепете ни!

Телец
Слънце в Телец
Стрелец
Луна в Стрелец
14 градуса
Пълнолуние
Пълнолуние
16 дни
Powered by Saxum