galaxy tarot bb844

Аспекти на Юпитер

Jupiter cr cb8b7

Юпитер съвпад Сатурн
Вие сте родени лидери, с много смислени и далновидни преценки. Изключително подходящи сте за позиции свързани с преподаване или свързани с властта.Религиозните или финансовите роли биха били идеални за вас. Малко по-резервирани и предпазливи сте при вземането на решения за кариерата си, но когато трябва да сте твърди, го правите много отговорно и въз основа на непоколебими разсъждения. Имате големи организационни способности, както и поемате отговорност лесно. Може да бъдете консервативни, но също и вдъхвате доверие за евентуален успех.

Юпитер опозиция Сатурн
Може да се двоумите между песимистичния консерватизъм и оптимистичния ентусиазъм. Или пък може да приемете една роля и да проектирате друга, на някои от близките си сътрудници и да се чувствате раздвоени по този начин. Може да откриете, че ви е трудно да балансирате дисциплината и отговорността, с надеждата, увереността и позитивните действия. Може да сте склонни да имате грандиозни и донякъде нереалистични мечти и да пренебрегвате полагането на здрави основи за бъдещето си, което се опитвате да създадете. Ще бъде по-продуктивно, ако можете да си зададете поредица от малки, постижими цели, като път към изграждането на по голям проект, отколкото да се ангажирате с много неща и след това да се чувствате претоварени от мащабите на задачите, който сами сте си задали.

Юпитер тригон или секстил Сатурн
Имате големи способности за лидер, може да взимате смислени и мъдри решения и да процедирате по всеки проект с планиране и прогнозиране. За вас този процес е толкова важен, колкото за продукта, качеството е от първостепенно значение. Вие не правите нищо прибързано или по небрежен или калпав начин.Най-вероятно ще имате изключителен успех във вашите начинания в резултат на съчетаването на практическа преценка и вдъхновена визия. Имате изключителни организационни способности, добри сте в планирането на следващата си стъпка и определяне на дългосрочния си път. Може да сте в ролята на учител или водач. Една отлична индикация за архитект или строител.

Юпитер квадрат Сатурн
Вие сте склонни да имате грандиозни мечти, но не сте склонни да прилагате дисциплина и усилия, за да ги постигнете , предпочитате вместо това да мислите и говорите за това. Може да потърсите схеми за бързо забогатяване , вместо да направите последователни и дисциплинирани усилия, и да положите здрава основа за успеха си. Може да се съпротивлявате на конвенцията и властта и да вярвате по свой собствен начин в лесния успех, който обикновено се оказва неуспешен, защото очакванията ви не са били реалистични. Вашата резистентност към властта и дисциплината може сериозно да навреди на решението ви за кариера,което да бъде във ваша собствена вреда.

Юпитер квинтил Сатурн
Имате естествен дар за преподаване и консултиране. Ще намерите творчески, вълнуващи и драматични начини да излагате вашата гледна точка, имате магнитично чарование като учител и водач. Комбинирате играта, изненадата и мистерията , за да създадете атмосфера на магия във вашия стил на преподаване . Имате дар за организация и дългосрочно планиране и вдъхвате доверие, като полагате здрави основи на всичко.

Юпитер септил Сатурн
Съдбата има пръст в оформянето на вашите решения относно кариерата и житейския ви избор. Вие сте родени да бъдете лидер и / или учител, и може да имате силно чувството за мисия, което да ви кара да пренебрегнете съображенията за лично удобство и комфорт или дори безопасност. Една невидима сила изглежда ръководи избора ви и организира вашите дела. Може да се движите напред и да завършвате образованието си, без да знаете дългосрочната си цел. Имате забележителна комбинация от вяра и дисциплина и може да постигнете каквото и цел да си поставите.

Юпитер в куинконс Сатурн
Може да ви е необичайно трудно да правите дългосрочни планове и да преследвате успешна кариера. Може да имате отговорности или ограничения, които да ви създават трудности, за да получите образованието, което смятате, че ви трябва, за да постигнете целите си. Вие правите много усилия, за да балансирате, така че да може да изпълните и двете, но най-вероятно ще трябва да се адаптирате и да се коригирате отново и отново към променящите се обстоятелства. Може да откриете, че не получавате подкрепа или признание за решенията в живота си от родители или роднини.

Юпитер в съвпад с Уран
Вашите вярвания и избор на професия са много оригинални и нестандартни. Може да постигнете голям успех чрез изобретения или нововъведения, или може да постигнете големи височини в областта на електрониката. Може евентуално да учите някои неконвенционални предмети или да се превърнете в лидер на революционно движение. Какъвто и да е изборът ви, той ще бъде много индивидуален и необичаен. Никога не следвате конвенцията и не се смесвате с тълпата.

Юпитер опозиция Уран
Може да последвате конвенционален път в кариерата си, но вашите идеали и оригиналност крещят за изява и ще имате някои предизвикателства, свързани със съвместяването на тези две влияния в живота си. Напълно е възможно да откриете уникални и творчески средства, с който да успеете по традиционен начин и все още активно да изразявате своята индивидуалност и да следвате вашите идеали. Ако не намерите начин да изпълните и двете си нужди, може съзнателно да играете една роля в живота си или да прехвърлите проблема върху някой близо до вас, за да разреши дилемата. Внезапни, импулсивни промени или нужда от независимост могат да повлияят на успеха ви в кариерата.

Юпитер тригон или секстил Уран
Вие сте опитни в намирането на нестандартни решения за проблемите и може да имате голям успех в нетрадиционни роли или функции. Вашите вярвания и / или избора ви на кариера, ще бъде много нетрадиционен; независимостта и оригиналността ще са от първостепенно значение за вас и може да постигнете значителен успех, като следвате собствените си прозрения и идеали. Възможно е да бъдете винаги на първа линия, когато се изискват промени , много новаторски и може би дори и революционно настроени. Какъвто и път да изберете, ще бъде вълнуващ и непредсказуем.

Юпитер квадрат Уран
Ще се наложи да се справяте с някои трудни решения по отношение на успеха и личната си свобода. Може да изглежда, че трябва да избирате между двете, и да не сте готови да се жертвате едно от двете- успеха или независимостта. Възможно е да се сблъскате и с подобна дилема по отношение на вашата система от вярвания. Традиционните вярвания срещу неконвенционални идеали могат да създадат конфликт вътре във вас. От решаващо значение е, да намерите баланс, в противен случай може да се двоумите между тях, като по този начин да саботирате собствения си успех. Бунтовните нагласи може да повлияят неблагоприятно на кариерата ви. Веднъж решен, този динамичен проблем, може да си осигурите голяма сила и дълбоко разбиране на нещата в живота.

Юпитер квинтил Уран
Вашите системи от вярвания и избор на път в живота, ще са много оригинални и нестандартни. Вие се осмелявате да навлизате в непознати територии и може да се научите, да споделяте вашите идеали с ненадминато умение. Вероятно ще изберете много индивидуален и уникален път към успеха си. Като учител или водач сте оригинални, креативни, драматични и вълнуващи. Изобретенията и иновациите могат да ви донесат феноменален успех.

Юпитер септил Уран
Може да сте предназначени за уникална и евентуално революционна роля като учител или водач. Вие не приемате традиционните системи от вярвания, трябва да рискувате по своему и да изследвате нови концепции и възможности. Чувствате, че по голяма сила ръководи и управлява живота ви, с едно усещане за мисия, която може да е само смътно разбираема. Вашите идеи за успех и път, по който да ги постигнете са крайно нестандартни, но никога не се съмнявате за избора си, тъй като сякаш една Божествена ръка ръководи пътя ви. Знаете, без да питате какво трябва да направите и вярвате и работите с многоизмерни възприятия, който не се поддават на традицията.

Юпитер в куинконс с Уран
Възможно е, да е необикновено трудно за вас, да включите вашите идеали в житейския си път. Може би, ще намирате много малка връзка между избрания път към успеха и най-дълбоките си прозрения и хуманитарни подтици. Може да изразходвате много усилия в опитите си да ги включите в живота си под някакъв задоволителен баланс и може да го постигате от време на време, но изглежда, че това няма да е трайно решение. Ще трябва да коригирате живота си така, че да достигате успех, без да правите компромис с идеалите си. Това е един модел на предизвикателство, но може много да научите чрез този процес. Опитайте се да останете отворени и приспособими към всичко.

Юпитер в съвпад с Нептун
Вие сте родени мистици; духовния живот е от голямо значение за вас. Вашият път към успеха включва интуицията ви и никога не губите връзка с вашите мечти и идеали. Може да имате изключително успешна кариера свързана с музика, духовност, илюзия или фантазия. Писането може да бъде отличен път за изразяване на вашият специален вид съзнание. Идеите, фантазията, магията и мистицизмът са области, където вашето въображение и възприятия са особено фокусирани и ярки. Вероятно ще сте настроени често да мечтаете и може да се ръководите от това.

Юпитер опозиция Нептун
Възможно е да изпитате известно объркване и нерешителност по въпросите за основния си житейски избор. Може да почувствате, че успехът изисква да жертвате, вашите идеали и мечти. Когато сте изправени пред такъв избор, ще ви е трудно да имате вяра в собствените си възприятия и вярвания. Може да се страхувате, че милосърдието, въображението или интуицията ви, ще подкопаят шансовете ви за успех. Може да имате духовен наставник, който да ви помага в пътя ви или бихте могли да изберете кариера, която да има креативно-духовна насоченост. Компромиса,ще е важен,за да можете да намерите работещ баланс, който да включва възможността за успех, без да изневерявате на вашите идеали и мечти.

Юпитер тригон или секстил Нептун
Може да се чувствате привлечени към кариера като духовен учител, съветник или псохолог. Имате дълбока и постоянна вяра и предана и състрадателна природа. Вие сте креативни, артистични, чувствителни и музикални, лесно и по-естествен начин разбирате символи,традиции и нрави. Може да бъдете прекалено фокусирани върху голямата картина и по малко практични в ежедневния си живот, свързан с постигането на вашите идеали. Вие сте мечтатели и в мечтите си ,вероятно бягате от действителността.

Юпитер квадрат Нептун
Ще се изправите пред трудни житейски избори. Може да трябва, да избирате между успеха и идеалите си, и да ви е много трудно да постигнете приемлив компромис. Може да имате много силна интуиция и състрадание към хората и да се страхувате, че това ще подкопае шансовете ви за успех. Може би ще изберете път, където успехът ви ще е сравнително сигурен, но там, вие ще трябва да пожертвате част от нещата, в които дълбоко вярвате. От друга страна, може да изберете да следвате мечтите си и да пожертвате светската суета. Опитайте се да избегнете да виждате ситуацията в или едното или другото. Ако сте в състояние да намерите компромис, който да работи за вас, това ще бъде източник на сила и стабилност в живота ви.

Юпитер квинтил Нептун
Вие имате дар да разбирате най-дълбоките чувства и мисли и най-неясните символи. Може да бъдете един изключителен музикант, поет, илюзионист или мистик. Ще ви привлича идеята за проучване на други светове. Мечтите и интуицията са вашия естествен свят. Имате забележителна способност и сила да вярвате в невидими светове и може гениално да проявявате това, което желаете. Способността ви да се доверявате на нестандартни методи и пътища, може да ви отведе там, където желаете и да имате възможност да учите другите, как и те да постигнат това. Най-дълбокото ви желание е да разберете нещата, който се намират извън пределите на съзнанието и да постигнете хармония с универсалната мистерията.

Юпитер септил Нептун
Имате предназначена роля като духовен учител или водач. Познавате Божествената намеса,като общ опит от живота си и вие никога не се съмнявате, във вашата вътрешна насоченост, въпреки че може да нямате успех в традиционните условия, и дори може това да ви доведе до личен риск и саможертва. Налице е божествена принуда, която ви кара да на правите избор на живот, основан на вяра и идеали. Вашето търсене и разбиране на истината ,може да продължи през целият ви живот, а каквото научите, след това свободно да споделите с всички, които искат да чуят.

Юпитер в куинконс Нептун
Вашият път в кариерата ви може да изглежда несъвместим с високите ви идеали или може да изглежда да има малка връзка, между най-дълбоките ви убеждения и вашият житейски избор. Вероятно ще сте склонни да взимате по-скоро традиционни решения за постигане на успех, но ще откривате, че те ви оставят усещане за празнота и неудовлетвореност. Може да имате дълбоки преживявания, от мистична природа,който да ви оказват дълбоко влияние, но някак си да ви е трудно да ги включите, в своите традиционни религиозни вярвания. Вие най-вероятно ще направите усилие, за да ги приведете в съвместимост, но какъвто и напредък да направите, ще бъде временен. Това е предизвикателен аспект, но процесът може да бъде много креативен.

Юпитер в съвпад с Плутон
Вие може да имате една много успешна кариера, която включва разкриване на скрити неща; изследвания, разследване, минно дело, добив на нефт и т.н. Или пък може да избере път, включващ психология, консултиране или духовна трансформация и учения. Вие може да бъдете привлечени към изследване на окултното, езотерика, мистика. В каквато и форма да се канализира енергията ви, животът ви ще бъде пълен с трансформиращи преживявания и в копнеж за разкриване на най-дълбоките тайни за същността на нещата. Смъртта и загубата ще са вашите учители. Може да бъдете силни и харизматични учители и лидери.

Юпитер опозиция Плутон
Може да чувствате една борба вътре в себе си за решенията, които биха могли да подпомогнат кариерата ви, но да пречат на личностното ви израстване и развитие. Може да изберете да избягвате ситуации, които биха ви подложили на психологически изпитания, предпочитайки да преследвате успеха по традиционен начин, като избягвате потенциално болезнени и стресиращи психиката ви методи. Ще имате влечение към лидерски позиции, но ще ви бъде неприятен натиска, на властта, която ще имате, като по този начин ще подкопавате собствения си успех. Може да разрешите тази дилема чрез приемане на една традиционна роля и проектиране на силата и трансформиращата си харизма на някой друг (или обратното). Случаите на загуба ще ви насочат, да търсите и разберете всичко, което ще трансформира вашата система от вярвания.

Юпитер тригон или секстил Плутон
Знаете как да ръководите и да насочвате хора в проучване на най-дълбоките и най-уязвими психологически проблеми. Имате естествена харизма и силно присъствие, и никога не се плашите от деликатна или скрита информация. Ще бъдете отлични съветници, особено тези, които се занимават с нещо свързано с загуба и скръб. Може също така да бъдете изключително ефективни в хипнозта, като вашата сила и увереност ще вдъхва доверие. Ще имате влечение към окултното, медиумите,шаманите и всякакви хора занимаващи се с неща, извън трдиционното. Какъвто и път, да изберете ще бъдете естествен и силен лидер.

Юпитер квадрат Плутон
Възможно е да трябва да направите труден избор, по отношение на избора си за професия; дали да продължите традиционния си път към успеха или да изследвате собствената си психология и да преследвате личната трансформация. Може да бъдете склонни да избирате това, което изглежда по-лесно и да избягвате, дълбокото ровене в собствените си дълбини, но този път може да бъде опасен, тъй като вътрешната ви динамика може да подкопае усилията ви. Случаите на смърт или загуба може да бъдат предопределящи в живота ви или може да да ги преживявате като пречки за вашия успех. Може да почувствате значително напрежение или да сте изправени пред повтарящи се кризи, във връзка с тези въпроси. Дълбокият вътршен анализ, може да ви помогне да сортирате вашите чувства.

Юпитер квинтил Плутон
Вие може да бъде изключително надарени като съветници или психолози; имате естествено разбиране за процесите на трансформация, движение и динамика на духовната сила. Може също да се насочите към окултното; нетрадиционно лечение, хипноза или медитация. Но каквато и роля да изберете, вие имате дар да вдъхвате увереност и доверие, креативно и динамично да насочвате хората да разкриват и най-съкровенните си тайни и да възстановят собствените си сили. Вашите методи са вълнуващи, драматични и оригинални. Професия в областа на консултирането на хора, ще бъде отличен избор на кариера за вас.

Юпитер септил Плутон
Вие чувствате божествена намеса,която ви ръководи по пътя и оформя вашите преживявания. Може да изпитате някаква дълбока загуба, която да ви насочи към проучване на по-дълбоките реалности и в крайна сметка тези преживявания ще ви направят добри за ролята на съветник, учител или ще ви насочат към другите, които се занимават с въпросисвързани със смъртта или вид загуба. Налице е божествена принуда, която ви тласка да проникнвате до най-дълбоките тайни на живота и сте съгласни с роли свързани с лидерство и власт. Вие приемате съдбата си, без съмнение или колебание.

Юпитер в куинконс с Плутон
Може да имате дълбоки, преобразяващи преживявания, които да са несъвместими с вашите по-традиционни вярвания за живота. Или избора ви за свой път към успеха, да изглежда несъвместим с вашата нужда за лична трансформация и духовно израстване. Може съзнателно да се опитвате да ги разделите в живота си, така че да не усложнявате избора си за кариера, но все пак да чувствате задушаване и разочарование, когато се опитате да игнорирате или заглушите преобразуващите пориви. Има чувство за парадокс или загадка, участващи в опитите ви да хармонизирате двете ви нужди. Може многократно да правите усилия да включите и двете, но ще ви бъдат необходими много корекции и адаптации. Това е предизвикателство, но също е и изключително творчески процес.

Юпитер в съвпад с Хирон
Вие най-вероятно ще бъдете религиозни и голяма опора за всички в живота си. Вашето религиозно възпитание може да ви бъде като рана, която трябва да излекувате в търсене на истината и висшето познание. Може би най-ортодоксалните идеи за вина и страх, са ви създали психологически комплекси или объркване, или може би сте имали лични преживявания, които са ви накара да поставите под въпрос религиозните вярвания в който сте били обучавани. Във всеки случай, вие ще търсите смисъла, а отговорите, които намерите може да споделите с другите хора. Можете да влезете естествено в ролята на учител и водач и да предложите ключове за разбиране и осъзнаване на вашите последователи.

Юпитер опозиция Хирон
Живота ви ще е едно приключение, в търсене на истината и смисъла на живота, може да се потопите в различни традиционни форми на религията, както и в по-неортодоксални учения. Ще откриете доста рано, че не сте доволни от отговорите, предлагани ви от традиционната религия, и ще чувствате необходимост да търсите една система от вярвания, в която има повече животоутвърждаваща надежда. Може да сте имали някои разочарования от опита ви с традиционната религия, което да е подкопало вярата ви и сте започнали да търсите убеждения, които чувствате по-реални. Във всеки случай, отговорите ще намерите чрез вашето собствено търсене и те могат да бъдат споделяни с другите, така че в крайна сметка може да се окажете в ролята на учител и лечител.

Юпитер тригон или секстил Хирон
Имате огромен капацитет за вяра и оптимизъм, и сте в състояние да следвате вътрешните си насоки за източника си на изцеление в себе си. След като го намерите сте в състояние да го споделите и да учите и вдъхновявате другите да намерят своята вътрешна сила на самолечение. Вие сте физически учител на духовна мъдрост, но вашите вярвания вероятно са нестандартни и холистични. Имате голяма харизма.

Юпитер квадрат Хирон
Вие ще се сблъскате с криза на вярата, вероятно причинена от дълбоко нараняване или разочарование от религиозната традиция. Можете да откриете ,че отчаяно търсите някаква вяра или разбиране, което да възстанови вярата ви в живота и в себе си и да ви помогне да излекувате отворената си рана; отговорите, които може да намерите ще бъдат нестандартни и вероятно холистични. Или може да изберете да избегнете цялата област на религията и философията и да станете материалистични, цинични или озлобени. Може да изисква усилия и постоянство, за да достигнете до солидно и животоутвърждаващо разбиране, но резултатът ще бъде, че ще намерите ключове, които могат да бъдат споделяни с другите хора. Някои трудни решения ще трябва да направите по отношение на пътя в живота си.

Юпитер квинтил Хирон
Имате забележителна лечебна сила и прозрения, и сте в състояние да намерите ключ, които да ви освободи от личната ви рана,която, потисническата система от вярвания в причинила. Вие може да бъдете много ефективни холистични лечители и / или духовни учители. Умели сте в свързването на извора на вяра, която лежи в основата на всяко истинско самолечение и имате истински дар да вдъхновявате другите. Вие сте природно надарен учител. Вашите методи са креативни, драматични, вълнуващи и най-вероятно доста оригинални и нестандартни. Вашият стремеж към търсене на истината може да бъде бурен и изпълнен с предизвикателства, но вашият игрив и творчески подход , ще обслужва вашите цели много добре.

Юпитер септил Хирон
Съдбата изглежда ръководи вашият избор в живота, а вие често сте наясно с божествената намеса в живота ви. Имате голяма мъдрост да предложите и разберете самолечението . Вашите идеи могат да бъдат доста нестандартни, но никога сериозно не се съмнявате в своя път, независимо от опозицията или неодобрението. Вие вероятно имате дълбоко чувство за мисия и знаете какво трябва да направите, дори когато не сте сигурни за причините. Имате талант да намирате и давате ключове, които може да помогнат на вашето собствено разбиране за изцелението , както и на другите.

Юпитер в куинконс с Хирон
Може да имате традиционна система от вярвания, на която базирате решенията си в живот, но която изглежда не е свързана или съвместима с вашият собствен път на самолечение. Търсите да намерите някои много нетрадиционни методи на лечение, които предлагат ключове за самостоятелно разбиране и може да направите значителни усилия да интегрирате тези по-холистични идеи в основната си система от вярвания, но някак си не изглежда, да се получава напълно и корекциите трябва да се правят отново и отново. Изглежда има някаква загадка или парадокс, участваща в опитите ви да сортирате вашите вярвания и това може да изглежда като много тежък процес, но също така и много лечебен и креативен. Поддържането на положителна нагласа, може да бъде голямо предизвикателство за вас.

Юпитер в съвпад с Церера
Вие може да изпитате голяма полза от наставничеството чрез връзката майка-дете. Налице е връзка на споделено убеждение и вяра, споделени интелектуални начинания и много радост, признателност и ползи в рамките на отношенията. Може да имате проблеми на загуба и раздяла и повтарящи се теми на изоставяне; докато стигнете до разбирането, че вярата и доверието в другия изисква отдалечаване. Това е едно непрекъснато учение и натрупване на опит и от двете страни;индикира и много късмет. Вие може да станете учители и / или модел за подражание на другите при решаването на тези въпроси в рамките на собствените си връзки. Съществува голяма възможност за пътуване в чужбина споделено с майка си или с наставник.

Юпитер опозиция Церера
Може да изпитате раздвоение по отношение на независимостта и свободата срещу грижите, приключения и риск срещу безопасността и комфортта и повтаряща се тема на страх от изоставяне. Опитът от разделите, загубите и циклите на заминаване и връщане може да оформят и променят убежденията ви. Вие може да живете с една традиция, която подкрепя и се грижи за вашето духовно същество и насърчава вашите изследвания. Решението на дилемата е в балансиране на двете нужди вътре във вас, трябва да намерите начин за хармония на двете. В противен случай е налице ясно изразена възможност да се разиграе раздвоение в една бурна връзка и е възможно да зациклите в борбите за власт. Работейки върху компромиса, давайки израз на двете си нужди, ще превърнете тази привидна дилема в голяма сила.

Юпитер тригон или секстил Церера
Може да бъдете много ефективен учител или водач, имате способността да стимулирате независимостта и изследванията, да ръководите чувството за приключения, като същевременно го правите в безопасни граници. Може да подхранвате физическият и интелектуален растеж и сте склонни да бъдете експанзивни и великодушни във вашата роля на родител или учител . Вероятно приемате и одобрявате независимостта във вашите ученици или деца. Голяма полза може да имате от връзката майка-дете; най-вероятно сте експанзивно щедри и насърчавате самочувствието и вярата в живота. Може да чувствате дълбока духовна връзка със Земята и цялата природа и професията ви да е свързана с това.

Юпитер квадрат Церера
Имате някакъв конфликт и труден избор, който трябва да направите по отношение на въпросите за независимостта, свободата и необходимостта за приключения срещу грижовността, безопасността и комфортта. Често може да изглежда, като че ли една или друга ситуация, ви създава голям стрес в рамките на вашите близки взаимоотношения. Трябва да приемете, че и двете нужди са част от вас, така че е много трудно да направите избор. Вместо това, опитайте се да направите място и за двете нужди в живота си и този аспект може да се превърне в чудесен източник на сила.

 

Юпитер квинтил Церера
Имате природен дар да бъдете отличен учител и водач. Може да разширите и насърчите интелектуалното развитие, вярата в себе си и в живота и възпитавате към независимост и увереност. Може интуитивно да знаете как да направите, вашите деца или ученици да се чувстват обгрижени и в безопасност и същевременно да ги стимулирате в проучване на нови и непознати територии. Като лидер и учител сте креативни, вълнуващи, оригинални, изненадващи, игриви и драматични. И определено не сте скучни.

Юпитер септил Церера
Вашите убеждения и вяра са базирани на дълбока мистична връзка с природата и Земята. Може да имате чувство за мисия, за обучение или дар да давате, имате пълна вяра във вашата посока, въпреки че никой, включително и вие, не може да го разберете интелектуално. По висши сили направляват пътя ви и често сте наясно, че тези преживявания, са ясно свързани с божествена намеса. Съдбата оформя опита ви и вие може смело да и се доверите и да се предадете на мистерията.

Юпитер в куинконс Церера
Може да почувствате, че няма връзка или съвместимост между вашите убеждения, вяра и духовен живот и вашите взаимоотношения свързани с грижа към другите. Вероятно ще изразходвате много енергия в опитите си, да създадете някаква форма на взаимодействие между това, но ще откриете, че вашите решения никога не са трайни и отново, и отново се налагат необходими корекции. Може да сте избрали различна система от убеждения, от тази, в която сте били възпитани, и да разберете, че това разделя семейството ви и бихте искали да разрешите това по някакъв начин. Съществува урок в този привиден парадокс и той е , че всичко трябва да се развива хармонично,а не да се борите срещу това. Решението се крие в това кои сте.

Юпитер в съвпад с Паллада
Имате силно развит интелект; вашето потомство може да бъде повече творение на ума, отколкото от плът. Вие сте много креативни, култивирани и естетични. Може да бъдете отличен педагог или политически лидер. Вашата креативност и мъдрост са ангажирани с проблемите на идеологията, системите за убеждаване, юридическите или културни въпроси. Като квалифициран посредник, вие сте толерантни и оптимистично настроени, в състояние сте да разсъждавате безпристрастно и да съдите справедливо. Може да бъдете голям филантроп и да подкрепяте и да дарявате развитието на изкуствата. Изкуството и културата, природно ви привличат и енергията ви в подкрепа на тях, вероятно е изумителна.

Юпитер опозиция Паллада
Вашите артистични и интелектуални заложби може да са в рязък контраст с традициите, в който сте били обучавани или с приетите вярвания на хората около вас. Вашата по-традиционна страна може да иска да задуши свободата за проучване, творчество и поемането на рискове. Може да бъдете изправени пред избор относно това, доколко може да рискувате с това несъответствие. Ще сте изправени пред предизвикателството да приемете напълно вашата система от вярвания и произхода ви. Наложително е да се намери баланс, животът ви да включва традицията, както и творческата ви оригиналност. Може да проектирате ,това върху някого с който сте в близки отношения и да видите привидното разделение по този начин. Както и с всички по-предизвикателни аспекти, това може да се превърне в много силно ядро на мъдрост и силен характер, след като постигнете баланс. Това ще е едно очарователно и творческо-интелектуално пътуване.

Юпитер тригон или секстил Паллада
Вие сте високо интелектуални и креативни, заземени в убежденията си и сте в състояние да им придадете творческа изява и обогатяване. Вие сте естествени посредници, може да направите културни мостове, да изяснявате въпроси с голяма яснота и прозрение и да вдъхвате вяра във възможността за решения. Прогреса на вярата и традициите са естествено интересни за вас, и вие може да играете много активна роля в оформянето, проучването и преподаването за културните традиции и различните системи от вярвания.


Юпитер квадрат Паллада
Вашите творчески и интелектуални изисквания могат да се в разрес с традициите и приетите вярвания на вашата култура, семейството или околна среда. Може да се наложат някои трудни решения, по отношение на зачитането на традициите и това да следвате вашата творческа свобода и оригиналност. За вас, търсенето на истината и смисъла на живота е серозен въпрос и чувствате, че има някаква дилема, която се нуждае от решение, и това ви стимулира. Вие се борите за постигане на свобода за творческата си интелигентност неограничена от традицията. Опитайте се да не слагате тов в рамка, а по-скоро използвайте тази творческа дарба да намерите начин да включите както традиционните вярвания, така и творческата свобода в живота си.

Юпитер квинтил Паллада
Вие имате блестящ и творчески интелект и най-вероятно имате истински дар да изразявате и артикулирате прогресивните вярвания, както и страстен интерес към проучването им. Вие може да бъдете надарени учители, с вълнуващ и драматичен стил, с който да подържате в учениците си, постоянен интерес, вдъхновление и изненада. Най- вероятно ще бъдете свързани с изкуството по един или друг начин, било като художник или покровител на изкуствата. Вие сте изключително оригинални и талантливи в много форми на себеизразяване. Вероятно ще може да работите добре с децата, да ги вдъхновявате с арт терапия или творчески форми на игра.

Юпитер септил Паллада
Вашето търсене за истината и смисъла на живота изглежда ще има свой обствен път, който ще чувствате като мисия или съдба, която не може да разберете, но не може и да игнорирате. Вашата креатовност е дълбока и в услуга на по-висшата истина. Може да дадете художествен израз на традиционните вярвания на вашата култура или да следвате път, известен само на вас и на божието напътствие, но интелектуалното и художественото във вас трябва да бъде изразено на всяка цена.

Юпитер в куинконс Паллада
Може да откриете, че вашият творчески интелект има малка или почти никаква връзка с вашата изповядвана или приета стема от вярвания. Може би сте интелектуално надраснали традицията в която сте били възпитани или я намирате за куха . В действителност може да направите усилие, за да намерите решение на привидните различия във вашите интелектуални вярвания и доктрини и традициите който почитате. Но без значение как се опитвате, някои несъвместимости ще се усещат и ще са необходими много промени. Тази ситуация може да я чувствате като парадокс или загадка в живота си, но тя има потенциал да бъде много творческа и да стимулира личностното ви израстване.

Юпитер в съвпад с Юнона
Най-вероятно ще се възползвате от брака или от една сериозна връзка. Ще имате възможност да се ожените за някой, който е добре образован и / или много пътувал, някой, който може да играе ролята на учител или наставник във вашият живот. Една обща система от вярвания ще е с много висок приоритет за вас в отношенията. Това ще бъде един непрекъснат процес на учене и разширяване на хоризонтите ви, който вероятно ще включва и значителни пътувания до далечни дестинации.

Юпитер опозиция Юнона
Може да откриете, че вашите нужди за свобода и независимост имат предимство пред вашите нужди от традиционна, сериозна връзка. Вие може да искате и двете, но да се окаже трудно или привидно невъзможно да задоволите и двете нужди. Или може да имате партньор, който изисква повече лична свобода, отколкото на вас ви е удобно. По някакъв начин проблемите на свободата срещу ангажиментта ще играят важна роля в живота ви, най-вероятно за вас по един начин,за вашия партньор по друг. Решението на тази дилема е възможно само, когато почитате и двете нужди и намерите креативен начин да направите място за двете в живота си.

Юпитер тригон или секстил Юнона
Един брак, може да ви донесе личностно израстване и много ползи, вие сте умели в намирането и запазването на баланса на силите, така че и двамата партньори да се възползват от връзката. Вашата вяра и система от убеждения ще се засили чрез брака , както и обратното. Пътуването заедно ще бъде експанзивно и образователно, може да имате много споделени пътувания, да се учите един от друг и дори да имате мистични преживявания.

Юпитер квадрат Юнона
Вие ще се борите за свободата си да вървите напред и да се разширявате, спрямо необходимостта или желанието за традиционен брак. Нуждите ви изглежда ще са в конфликт; Ще се наложи да правите труден избор и може да изглежда като ситуация или това, или другото. Може да се окаже, че имате противоречиви убеждения и вярвания, които трябва да бъдат включени по здравословен, начин във връзката. Опитайте се да разберете, че макар и нещата който искате да са предизвикателни, може почтенно да присъстват в живота ви. Усилията да намерите творческо решение за това, ще се превърне в голяма сила за вас и ще стимулира разбирането и осъзнаването на много неща.

Юпитер квинтил Юнона
Вие имате талант да създадете един спочлучлив брак, от взаимна полза и за двамата, който ще е креативен, вълнуващ и пълен с романтика и изненади. Общи вярвания и / или споделени пътувания до далечни места ( физически или духовни) може значително да засилят връзката ви и да добавят една магия в нея. Може да се окаже, че двамата се учите взаймно . Или може да се учите от другите как да поддържате своите взаимоотношения от жизненоважно значение, вълнуващи и здрави.

Юпитер септил Юнона
Възможно е да сте свързани с вашия съпруг по някакъв дълбок начин, който противоречи на разума. Това може да изглежда като съдба или сякаш някаква по висша сила води вашите решения и формира живота ви. Може да почувствате, че сте като стари приятели в момента,в който сте се запознали или че сте били заедно и преди. Един или двама ви ще бъде в ролята на водач, учител или наставник. Споделените убеждения и вяра ще са от решаващо значение за вас. Отдайте се на мистерията и се насладете на пътуването и не се измъчвайте да опитвате да го разберете рационално. Висшите сили имат своите причини, които ние не винаги можем да разберем.

Юпитер в куинконс с Юнона
Може да откриете, че вашите културни традиции и / или вашата система от вярвания, не са съвместими с вашия брак или има малко допирни точки интелектуално или духовно между вас и вашия партньор. Вие ще изразходвате значителни усилия в опити за хармонизиране на тези влияния в живота си, но каквото и решение да откриете изглежда ще бъде мимолетно и ще са необходими много промени. Може да чувствате това като загатка или парадокс или разочароващо и дразнещо, но усилията ви ще са доста творчески и чрез тях връзката ви може да расте.

Юпитер в съвпад с Веста
Предаността и всеотдайността към вашите духовни търсения са мощна сила в живота ви. Чувството ви на отговорност е много силно и може доброволно да жертвате удоволствията, за да следвате вярата си. Вашите вярвания могат да вдъхновят едно пътуване, през образованието и проучването на философските и културни корени. Те могат също така да изключват брака или личните отношения, макар че не е задължително да изискват безбрачие. Вероятно ще бъдете омъжени за Духа и цялата ви енергия, включително и сексуалната , ще бъдат впрегнати да служат на него.

Юпитер опозиция Веста
Вие най-вероятно ще изпитате раздвояване между всеотдайността си към най-съкровените си убеждения и стремлението си към проучване и развитие. Може да има объркване в сексуалността; вероятно личните ви убеждения по този въпрос ще са в противоречие с традициите, в който сте били възпитани, или във вярванията на тези най-близо до вас. Може да се колебаете между излишества и аскетизъм / безбрачие. Или може да приемете една роля и да разиграете дихотомия в една връзка. Така лесно може да станете фанатик, или да се сблъскате с евентуален фанатизъм в друг, който действа като огледало. Въпросите за саможертвата биха могли да бъдат част от динамиката. С някои съзнателни усилия бихте могли да постигнете балансирано отношение към сексуалното изразяване и вярата. Препоръчително е да намерите креативен начин да включите предаността и приключенията в живота си.

Юпитер тригон или секстил Веста
Вие сте вероятно сте родени мистици или философи.Във вашата природа е да търсите знания и разбиране, а вашия интерес е насочен към културните традиции и системи от вярвания,който непрекъснато обогатяват и задълбочават вашето духовно преживяване и изразяване. Вие имате забележителен потенциал за вяра и оптимизъм, който може да ви води през целият живот. Може да направите лична саможертва за вашите убеждения без да се чувствате лишени или самодоволни. Може да бъдете в ролята на учител, наставник или духовник. Вие сте отличен модел за подражание и водач.

Юпитер квадрат Веста
Може да чувствате дилема от религиозните и културни традиции в който сте били възпитани, особено по отношение на сексуалното изразяване. Убежденията ви може да се различават коренно от традицията и да сте изправени пред много трудни житейски избори. Свободата срещу ангажиментта или традицията срещу предаността може да са основни проблеми в живота ви. Може да заемете фанатична позиция по отношение на сексуалността или решение за безбрачие или да възприемете пълна свобода на себеизразяване. Препоръчително е да избягвате, крайностите в мисленето и да намерите креативен начин да включите в живота си както предаността така и приключенията. С малко съзнателни усилия, това може да засили вашата отдаденост на вярата.

Юпитер квинтил Веста
Вие сте природен мистик, с чувство за приключение и голям капацитет за вяра. Може да се окажете, учител, наставник или духовник. Много сте надарени да изразявате вашите разбирания по вълнуващ и драматичен начини и имате способността да вдъхновявате и водите другите по пътя. Доброволно правите лични жертви в името на убежденията си и сте страстни и поетични във вашата преданост.

Юпитер септил Веста
Вие се намирате в едно пожизнено духовно търсене, което изглежда е в основата на вашата природа. Имате съдба, в която никога няма сериозно да се усъмните, че може да не сте в състояние да разберете или обясните. Много сте набожни по природа и за вас е нормално да жертвате личното си удобство или дори безопасност, за да изпълните мисията,която чувствате. Вие най-вероятно се чувствате направлявани от по висша сила и знаете, че това е вашата съдба. Може да бъдете в ролята на водач или учител, тъй като имате силна вяра и естествена мъдрост, която ви подхожда за това.

Юпитер в куинконс Веста
Вашите най-съкровени убеждения могат да бъдат доста несъвместими с традициите на вашата култура. Може да имате грубо отношение към най-дълбоките си духовни копнежи, тъй като те не ви изглеждат да се вписват комфортно в живота ви. Въпросите за сексуалното изразяване може да бъдат основна част от трудната динамика. Има чувство за парадокс в стремежа ви за истина и мъдрост. Това може да изисква лични жертви, който не сте готови да направите или може да изглежда като загадка, която трябва да решите. Вашите усилия да намерите работещ начин да ги включите в живота си може да бъде продуктивен и свързан с голямо личностно израстване и разбиране, както и източник на творчество.

 

Юпитер съвпад Асцендент
Вие сте оптимисти и уверени в себе си. В състояние сте да вдъхновите другите и да спечелите тяхното доверие. Интересите ви, често намират отдушник за себеизразяване чрез право, философия, религия и учение. Може да се превърнете в религиозен лидер или учител на духовна група. Обичате да пътувате и може да сте предразположени към напълняване в по-късните си години.


Юпитер опозиция Асцендент
Може да имате късмет чрез брака и партньорствата. Изпитвате искрен интерес към благосъстоянието на другите и те са благоразположени към вас. Вие се справяте добре в области, свързани с обществените отношения, продажби, дипломация, развлечения и право. Може също така да сте добър представител на религиозни или образователни организации.


Юпитер секстил или тригон Асцендент
Имате конструктивен, оптимистичен поглед върху живота. Притежавате самочувствие, ентусиазъм, добра воля и щедрост с което печелите сътрудничеството и доверието на другите. Партньорствата, брака и взаимоотношенията ви, са хармонични и се разбирате добре с деца. Може, смело да се включвате в спекулации от всякакъв вид.


Юпитер квадрат Асцендент
Непохватността в себеизразяването и отношенията с другите, може да предизвика чувство на неудовлетвореност. Възможно е да имате репутация на претенциозни, надути и самодоволни. Заради свръхоптимизмът си, често се опитвате да направите твърде много наведнъж, така че често сте претоварени или просто не може да изпълните задълженията си.


Юпитер квинтил Асцендент
Вие умеете да поемате рискове и да правите грандиозни и внушителни жестове. Имате свръх оптимизъм и религиозни или духовни интереси. Стремите се, да разширите самосъзнанието и себепознанието.Талантът за себепознание ви служи, да достигнете удовлетвореност и задоволство.


Юпитер септил Асцендент
Несъзнателните таланти и способности, играят важна роля в нововъзникващото осъзнаване на целите, както и себеразбирането. Възможно е да имате, божествено предопределена мисия и това да ви даде, необикновено разширение на възможностите. Желанието да постигнете нещо важно, може да бъде мощна мотивация, а също може да доведе до чувство за собствена значимост.


Юпитер куинконс Асцендент
Възможно е да има някакво,недоволство от земната мъдрост и желанието да разберете и прозрете, трансцеденталните истини. Понякога, може да чувствате, че започвате да ги достигате, но да ви пречат типичните силни земни изкривявания, тъй като космическите закони са разбираеми само в съзнателното и подсъзнателното оттегляне от социалните убеждения, които се оказват силни, особено по сериозни въпроси.

 

Юпитер съвпад МС
Обикновено, имате успех, поради положителното отношение към кариерата и целите си. Вашата честност и доброжелателност в отношенията с другите, ви носи бонуси, обществено доверие, признание и добра репутация. Може да постигнете подходящ баланс между кариерата и другите си интереси. Трябва да внимавате, амбицията и желанието за значимост, да не се превръща в самоцел.


Юпитер опозиция МС
Възможно е да сте твърдоглави с високо его и да трябва да се научите да виждате постиженията си в перспектива. Може да се справяте добре в недвижими имоти, земеделие или изграждане / реконструкция на жилища. Дома ви, обикновено е голям и имате място за духовни или образователни дейности. Често имате голямо семейство и добри родителски отношения. Последната половина на живота ви, ще е просперираща и комфортна.


Юпитер секстил или тригон МС
Успеха в кариерата ви се дължи на вашето положително отношение към нея. Имате един оптимистичен и експанзивен възглед за живота. Вашата честност и искреност, ви печелят добра репутация, сред тези във властта, което след това, ви помага да постигате целите си. Професионалните успехи, ви носят щастлив семеен живот.


Юпитер квадрат МС
Имате много голямо его и трябва да се научите на смирение, практичност и здрав разум. Всичко, което правите е преувеличено, от грандиозните идеи за възможна кариера, до показност в дома. Може да имате голямо семейство, което ще ви е в тежест по някакъв начин.


Юпитер квинтил МС
Вие сте позитивни, честни и щедри. По въпроси, свързани с кариерата ви, привличате вниманието на тези във властта и това, обикновено ви проправя път към успеха. Имате оптимистично отношение към живота и отлична репутация. Имате късмет в домашните и семейните дела и сериозно отношение към семейните задължения.


Юпитер септил МС
Имате талант, да разбирате същността на нещата и творенията и вплитането на земната мъдрост с нишките на космическата хармония. Чувствате, че имате предопределена роля и усещате, божествена намеса в избора ви на кариера. Силно ви привличат религиозните или духовните въпроси. Кариера в областта на духовните или образователните практики е много вероятна.


Юпитер куинконс МС
Има раздвояване, свързано с избора ви на кариера и духовните ви принципи от друга. От една страна е желанието ви за активно разширение в професията, а от друга страна, действията за постигане на успех, ви се струват напълно неприемливи от духовна гледна точка. Ще са нужни много корекции в самосъзнанието, относно професията и статуса, за да достигнете по приемливо приемане и не двете в живота си.

 

Юпитер съвпад Северен възел
Вие сте популярни и имате късмет поради необичайната си способност да се приспособявате към преобладаващите социални, образователни, религиозни и културни условия. Въпреки това, често просто приемете условията, без да задавате въпроси или да критикувате. Може да постигнете успех, бързо и лесно и затова като правило не го оценяте, което може да доведе до точно толкова бързо падение. Често взимате всичко за даденост.


Юпитер опозиция Северен възел
Вашите усилия в разширяване на социалните, религиозни или образователни граници често е жертва на не добра преценка на времето или сблъсък със съществуващите и приети норми. Вие сте в състояние да дадете честна и подробна критика на тези норми. Може да имате проблеми в чужди страни.


Юпитер секстил или тригон Северен възел
Вашите морални и религиозни ценности са съвместими със съществуващите социални норми. Вие често печелите вниманието на религиозни или социални институции. Имате инстинктивна способност да вървите с потока, което ви носи популярност и финансова изгода.


Юпитер квадрат Северен възел
Вашите религиозни, образователни и морални ценности са в конфликт с обществените очаквания. Често, се сблъсквате с обществените принципи и трудно се приспособявате към социалните норми.

Близнаци
Слънце в Близнаци
Стрелец
Луна в Стрелец
23 градуса
Пълнолуние
Пълнолуние
14 дни
Powered by Saxum