Аспекти на Меркурий

 

Меркурий съвпад с Венера

Oбичате интелекта и всички негови изрази: думи, идеи и мисли. Харесвате да говорите и оценявате един добър разговор, стимулирането на умствени приключения (самостоятелно или с други), са сред най-вълнуващите преживявания в живота ви. Имаш усет за разпознаване, когато става въпрос за интелект и всички умствени дейности. Поезията и творческото писане във  всичките му видове би било естествено и удовлетворяващо за вас.

Меркурий опозиция Венера

Може да бъде трудно за вас да изразите своята благодарност или да вербализирате своите ценности. Може да  кажете, спонтанно неща, които създават дисхармония в живота ви, или неща, които дори не мислите. Може да не се доверявате на думите  и да предпочитате да изразите себе си с други художествени прояви.

Меркурий тригон Венера

Обичате да работите с думи и идеи и имате природен дар за всичко, литературно или художествено. Литературният и интелектуалният ви вкус  е много рафиниран. Може да пишете поезия или проза, и да  поставите много висока оценка на книгите. Вие се наслаждавате на нещо повече от един добър разговор и може да сте много вещи в говоренето и комуникацията.

Меркурий квадрат Венера

Може да бъде трудно за вас да споделите вашите чувства и ценности с думи. Може да не се доверявате на думите и да предпочитате да изразявате себе си с други художествени средства. Спонтанно може да  кажете неща, които създават дисхармония в живота ви, или неща, които  наистина не означават нещо. Намирате случайните разговори някак си предизвикателни или дори неприятни, и предпочитате да общувате по по-осезателен начини.

Меркурий квинтил Венера

Вие имате дар да изразявате  чувствата си с думи, може да бъдете поет или  писател. Ако не, вие сте най-малко един ненадминат комуникатор, и може лесно да  опишете с думи неща, който други да видят визуално. Вашият изразителен стил е оригинален и вълнуващ , може да  разбърквате емоциите на хората, да вълнувате умовете им и да вдъхновявате тяхната преданост.

Меркурий септил Венера

Вие се чувствате принудени да изразите своите ценности и чувства, и изглежда това е неразделна и съществена част от вашата съдба. Може би смятате, че това изискване има духовна мисия в живота ви , за да използвате вашите артистични умения, за да изразите ценностите си или по-дълбоките възприятия. Вие може да бъдете опитни в общуването на едно космическо ниво на осъзнаване, чрез думите или чрез други артистични форми на изразяване.

Меркурий куинконс с Венера

Да изразите вашите чувства на любов и признателност изглежда много трудно за вас, и търсите други начини да изразите своите ценности и емоции. Разговора е предизвикателство за вас,  и може да се чувствате емоционално заплашени от директната комуникация и често може да имате проблем и да се чувствате разочаровани от привидната си неспособност да кажете това, което искате да кажете.

Меркурий съвпад с Марс

Вие сте  много динамични при говорене и  общуване, с голям ентусиазъм. Вашите думи се изливат лесно и винаги имате мощно емоционално въздействие върху слушателите.  Намирате лесно да се изразявате устно, но може да се наложи да упражнявате известна предпазливост, тъй като вие говорите импулсивно понякога и думите ви могат да бъдат твърде резки или твърде силни. Имате голяма психическа сила и изразходвате много енергия за интелектуални занимания от всякакъв вид. Дебатите и публичните изказвания са лесни и естествени за вас, а изразите ви са много ефективни.

Меркурий опозиция Марс

Имате тенденция да спорите, която може да обиди или отчужди хората около вас. Може да бъдете добър в дискусиите, но трябва да се научите да хармонизирате речта си и да не бъдете толкова предизвикателни във  начина си на изразяване. Нрава ви и импулсивния характер, ви прави лесно да говорите без да мислите и евентуално да кажете неща, за които по-късно да съжалявате.

Меркурий тригон или секстил Марс

Имате голяма любов към писменото и устното слово и идеите, с всичките им фини нюанси . Вашият ентусиазъм свързан с ума, интелекта, и света на идеите  прави за вас лесно  да предавате тези неща на другите хора. Може би сте добър учител. Нямате проблеми с изказа на чувствата си с думи, и това, което казвате винаги има мощно въздействие. Можете да станете фин артист или отличен оратор.

Меркурий квадрат Марс

Вие имате склонност да спорите, и така бихте могли да обидите или отчуждите хората около вас. Вероятно сте добри в дебатите, но трябва да се научите да хармонизирате речта си и да не бъдете толкова убедителен или конфронтиращ  във вашия начин на изразяване. Имате бърз нрав и остър език и може да  говорите без да мислите и да кажете неща, които да създадат конфликт в живота ви и за които по-късно може да съжалявате.

Меркурий квинтил Марс

Имате забележителен дар за комуникация и изказ  на вашите желания и страсти, изразите ви са брилянтни и имате мощно въздействие върху вашите слушатели. Може да бъдете отличен говорител. Стила ви на общуване е оригинален, вълнуващ, изненадващ, понякога бляскав и винаги динамичен.

Меркурий септил Марс

Вие имате  страст за общуване, може би имате чувство за мисия или божествена предопределеност в изразяването на вашите идеи и желания. Знаете как да  докоснете, вдъхновите и мотивирате хората, и смятате, че  по някакъв начин съдбата ви  направлява. Може да бъдете доста драматични и страстни в речите си и във вашите интелектуални изследвания.

Меркурий куинконс с Марс

Вашите интелектуални и комуникативни умения изглеждат странно несъвместими с вашите мотивации и амбиции, и е трудно за вас да  използвате думи като предимство в постигането на това, което желаете. Има чувство за парадокс в опита да общувате с  желанията си; ума си и страстите си и ги чувствате отделни или несъвместими, и трябва да направите много адаптации, за да запълните празнотите. Въпреки ,че се разочаровате на моменти,  това ви предизвиква да усъвършенствате вашите умствени умения и в дългосрочен план може да подобрите  самосъзнанието си.

Меркурий съвпад с Юпитер

Вие умеете да разрешавате проблемите. Вашият ум е в състояние бързо да  оцени проблемите и да вземе  решение. Роден сте стратег, вещ в разбирането на дадена ситуация и възприемане на най-ефективните решения. Имате вродена способност да ръководите  и да водите другите през най-трудните предизвикателства на живота. Може да бъдете много търсен като съветник.

Меркурий опозиция Юпитер

Често може да работите срещу собствените си  интереси по отношение на призвание и избор на кариера. Вашите решения, могат да бъдат под въпрос, вашият избор на посока непрактичен или неефективен. Би било разумно да  потърсите съвета на доверен човек в областта  за избор  на вашата кариера, тъй като, може да нямате необходимата яснота.

Меркурий тригон или секстил Юпитер

Вие се наслаждавате на работата с ума си и обикновено може да  намирате решения, за да решите и най-тежките проблеми. Обичате да  решавате  пъзели и дилеми, ваши или на другите. Вашите умения в тази връзка  ви правят  експерт в консултациите и ръководните постове. Имате изящни вербални умения и естествено чувство за справедливост ,това прави една правна кариера реална и възможна. Работата със закона, ви е естествен талант. Може също така да имате голям интерес към идеите, и голямата истина. Религиозните концепции ще представляват интерес  за вас през целият ви живот.

Меркурий квадрат Юпитер

Вие може би не прекарвате достатъчно време в мислене за вашите проблеми и обмисляне на възможни решения. Вашите мисли могат да са вятърничави,а вашите решения може да се окажат непрактични. Може да се окаже трудно да  избере най-добрия курс на действие. Това е особено вярно, когато става дума за вашата кариера или призвание. Трябва да  потърсите съвет от доверен човек, когато става въпрос за важни решения за кариерата.

Меркурий квинтил Юпитер

Имате забележителен интелект и може да се възползвате от него, а също и сте в състояние да помните подробности и да общувате с най-абстрактни понятия с голяма яснота. Много надарени във вербалната комуникация и интелектуалното разбиране, може да успеете като писател, издател, учител или духовен водач.

Меркурий септил Юпитер

Общуването,вашите убеждения и идеология са убедителни и вие имате нужда от тях; имате чувство за мисия, божествено предопределение. Усещате го сякаш сте предназначени за тази роля, и трябва да я изпълните на всяка цена, независимо дали вие или някой друг разбира защо. Може да се насочите, или да изразите много разширени нива на съзнание. Източникът на вашите идеи, може да изглежда далеч отвъд личния ви интелект, и все пак вие приемате валидността на това без съмнение.

Меркурий куинконс Юпитер

Вашият интелект изглежда странно раздвоен между великите идеологии и ежедневните комуникации и тревоги. И двете могат да изглеждат несвързани; Вашата философия на живота, не е отразена във вашата реч и действия. Имате трудности при интегриране на вашите вярвания в ежедневието , и  усилията ви, за да ги приведете в съответствие с изискванията ,трябва самосимулиране и личностното израстване. Препоръчително е да станете много съзнателни  с вашето вътрешно аз, като това, което  казвате на дневна база да е отражение на истинските ви убеждения, още повече ,че може да възприемете и  абстрактните понятия .

Меркурий в съвпад Сатурн

Имате дисциплиниран ум и сте резервирани с думите, директни до крайност. Може да откриете, че трябва да учите вербални умения и комуникация с упорита работа, но след като сте ги научили, вие ще се превърнете в господар на ясното  изразяване. Вашите думи са добре обмислени, кратки и точни. Може да бъдете отличен технически писател. Имате  толерантност само към краткия разговор, винаги отивате направо към въпроса.

Меркурий опозиция Сатурн

Вашите мисли, най-вероятно не са добре организирани, а вие може би трудно  се концентрирате,  учите или  упражнявате реална умствена дейност. Склонни  сте да бъдете многословни, и намирате, че е трудно да се ограничавате . Другите могат да станат нетърпеливи и да ви определят ограничения , за да не им досаждате. Във вашите разговори липсва дисциплина и това, което казвате е небрежно ,без предвидливост и така може да изпаднете в неловки ситуации. Другите могат да не разбират това, което казвате и да си мислят, че сте непрактични.

Меркурий тригон или секстил Сатурн

Вие сте дълбок мислител и сериозен ученик, винаги готов да работи една идея напред ,докато не схване същността. Вие се наслаждавате на умствените усилия и дисциплината, и показвате забележително постоянство в старателното  анализиране на каквото и да се съсредоточите . Може да  представяте  или да преподавате религиозни, философски, исторически, социални или политически концепции с ненадминати умения.

Меркурий квадрат Сатурн

Може да имате проблеми с организирането на вашите мисли, и липсата  на психична дисциплина да е пречка за ефективното учение. Проучването и концентрацията са голямо предизвикателство за вас, а ученето (особено вербалните умения) е трудна работа, но след като сте научили словесния израз може да го превърнете в една от най-силните си страни. Може да имате проблеми с отричането на идеи, които са от значение или практични. Някои от вашите идеи са нереалистични или евентуално дори безотговорни.

Меркурий квинтил Сатурн

Вие може да бъдете дипломат, това е вашият талант за общуване . Имате цака да направите скучните теми вълнуващи или поне интересни. Стила на общуване дори и за най-сериозните проблеми, ви е оригинален, понякога игрив или хумористичен, често изненадващ или непредвидим. С една дума, може да има истински талант да интригувате умовете и насочвате  мислите на вашите слушатели.

Меркурий септил Сатурн

По някакъв начин сте предназначени да бъдете  в ролята на комуникатор  за най-сериозните и дълбоки въпроси с  тези,който са в  позициите на властта. Вие сте един играч в една велика драма, и никога не поставяте под въпрос правилността на това, което трябва да кажете и да направите, тъй като изглежда, че няма друг път за вас. Понякога думите ви изглеждат божествено вдъхновени и животът ви се ръководи от невидима сила.

Меркурий куинконс Сатурн

Вашият комуникация може да бъде изключена или несъвместима с вашите дългосрочни цели или социално положение. Може да ви се види странно,че не може да комуникирате с или да намерите допирни точки с родителите си , най-вероятно като се започне с баща ви. Изглежда има една загадка или парадокс в ситуацията, и вашите усилия за установяване на комуникация ще изискват чести корекции и адаптиране, но усилията ще  бъдат продуктивни от нуждата да докажете себе си като зряла личност .

Меркурий в съвпад с Уран

Имате светкавично бърз ум и може да изглеждате доста ексцентрични в начина си на общуване. Вашите идеи са поразително брилянтни и оригинални, и вие вероятно се смятате за гений. Имате такива вълнуващи и необичайни прозрения, че един разговор с вас може да се окаже истинско приключение. Думите и мислите текат от вас, като светлина върху  каквото и обект да се фокусирате. Вашите мисли като цяло са доста нетрадиционни. Вие несъмнено сте много надарени в комуникацията, компютрите и всичко свързано с електрониката или електричеството.

Меркурий опозиция Уран

Изглеждате доста консервативни и конвенционални във вашите идеи и начина на общуване. Склонни сте да  избягвате или да се противопоставяте на нищо радикално ново или необичайно. Можете да застанете в активна опозиция или дебат с неортодоксалните мислители, и може да се обидите от това, което считате за  ерес. Вашето избягване на неортодоксалността в себе си е малко необичайна.

Меркурий тригон или секстил Уран

Вие се наслаждавате на работата с ума си, и вашите остри възприятия правят намирането на нови решения лесно. Винаги имате неочаквани обрати или прозрения за всичко, към което насочите съзнанието си. Вие сте в състояние да преподавате или да помагате на другите да бъдат по-оригинални, в техните думи и мисли. Можете да използвате вашия ум по оригинални начини и вероятно имате отлична сръчност. Вашият светкавичен ум прави разговорите бързи и електрически. Вие може да бъдете душата на компанията.

Меркурий квадрат Уран

Вие имате бърз и неспокоен ум. Може да имате много необичайни или нетрадиционни идеи, но може да не сте склонни да ги споделяте открито. Може да изпитвате  дилема по въпроса за това каква част от вашата неконвенционалност  бихте  посмели да разкриете. Вашите мнения и идеи могат да бъдат блестящи и много оригинални, но вие може да  чувствате,че не ви  чуват или приемат, и затова да предпочитате ,  да изглеждате по-конвенционално, отколкото наистина сте.

Меркурий квинтил Уран

Имате  изключителен ум. Може да се смятате за гений с вашите забележителни прозрения и подобни на светкавица възприятия. Способността ви и идеите за  общуване могат да бъдат най-необичайното ви качество,  много сте надарени да изразявате нови и оригинални концепции, така че те да могат да бъдат лесно схващани от другите. Може да комуникирате с много нестандартни и дълбоки мисли. Вие сте известни с вашата оригиналност.

Меркурий септил Уран

Вие изглеждате предопределени да общувате с  космическото или многоизмерното съзнание. Вашите възприятия и прозрения са експанзивни и необичайни. Може да бъдете гласът на истинските приобщаващи и освободителни идеи, които могат  да дойдат далеч отвъд личното ви съзнание. Налице е божествено предопределение  за поддържане на тази роля, понякога без да разбирате причината или целта. Вие никога не поставяте под въпрос правилността да следвате  и общувате с висшите ви възприятия.

Меркурий куинконс с Уран

Може да имате много необичайни преживявания и идеи, но и се чувстват неспособни или не желаете да ги съобщавате с думи. Умът ви изглежда странно, несвързан с вашия опит и идеи от други измерения и реалност. Вашите възприятия не се поддават на словесно изразяване, и често може да се опитате да изразите неизразимото, само за да се по чувствате малко разочарован. От усилията  умът ви ще се разшири, обаче, трябва и много личен растеж и самосъзнание.

Меркурий съвпад с Нептун

Вие имате повече, от просто един златен език. Вашите думи и идеи могат да пренесат  и омаят слушателите, като ги  пренесат отвъд обикновения свят в света на идеали, мечти и магия. Вашето въображение и чувство за единството с целия свят се усеща в думите ви и в начина, по който общувате. Ненадминати разказвачи сте, и чувството ви за мистичното прониква във всеки. Вие сте като у дома си в света на символите, митовете и мечтите, а ума ви се извисява на крилете на въображението.

Меркурий опозиция Нептун

Мистични и други-светски мисли не са привлекателни за вас. Вие сте старателни в избягването  от всичко, което е трансцендентално или многоизмерно. Може смело да потвърдите материалните и прагматични дефиниции на реалността, и  изпитвате недоверие към идеализма и мистиката. Вие излизате отвъд начина да бъдете трезви и практични и имате малък толеранс за нещата, на въображението и мечтите , въпреки че сте очаровани от мистерията на живота и може да я проектирате  в една връзка с някой, който изразява тази гледна точка с вас.

Меркурий тригон или секстил Нептун

Вие сте умели в общуването по мистични и митологични теми. От вас ще излезе отличен учител по философия или религия, дори да не може да помогнете, ще разисквате тези теми и ще очаровате всички, които ви слушат. Вашето разбиране на единството зад изявите, и способността ви да сложите тези мисли в думи, е рядък и ценен дар. Може да пишете песни, поезия или увлекателни романтични истории.

Меркурий квадрат Нептун

Намирате да се говори за други светове или за мистицизма като цяло, за  предизвикателство. Вие желаете  да запазите тази и всяка друга духовна материал в тайна и искате да поддържате ума си фокусиран върху практичните и конвенционални неща. Може да ви бъде трудно  да  мислите за духовни неща,и много по-малко да ги изразявате с думи или мисли. Обичате  мечтите ви да са спретнато разделени от живота ви, и се смущавате, когато мислите за други измерения и натрапени житейски преживявания . Вие предпочитате да  не говорите за това.

Меркурий квинтил Нептун

Имате изключителен дар на комуникация за духовни истини, мистика и символизми. Може да имате страхотен талант за писане на песни, поезия или литературни произведения по темата на необикновената реалност. Ненадминати разказвачи, вашия стил на представяне е драматичен, вълнуващ, оригинален и завладяващ. Вие сте изключително интуитивни и вероятно доста обаятелни.

Меркурий септил Нептун

Изглежда, че вашата съдба е да общувате за необикновената реалност и космическото съзнание. Вие като че ли сте избрали да бъдете посланик на боговете, и колкото и нелогично да изглежда на другите, или дори на вас, вие сте непоколебими в своя ангажимент към тази роля. Умът ви се подава и животът ви се ръководи от невидимите сили, на които имате доверие, без да е необходимо да  разбирате.

Меркурий куинконс с Нептун

Вашият ум и общуване, са странно, разделени от интуитивното и духовно осъзнаване. Да общувате за символика, мистика и мечти е много трудно за вас, тъй като вие сте склонни да  мислите,че те нямат реално значение в живота ви. Може да бъдете доста заинтригувани и да копнеете да разберете тези чувства и да следвате вашето вътрешно чувство, но намирате всички усилия, да живеете по интуицията доста разочароващи. Вашите опити да  преодолеете пропастта между логиката и интуицията ще изискват чести корекции, но пътуването през това ще е  доста поучително и продуктивно за личностното ви израстване.

Меркурий в съвпад с Плутон

Умът ви пронизва до същността. От вас би излязло страхотен следовател, както в научните изследвания, археологията, историята,така и във всеки друг подобен предмет. Способността ви да стигнете до край, е изключителна. Можете да комуникирате ясно за фините психични и динамични сили, които другите намират за неуловими или неясни.

Меркурий опозиция Плутон

Вие предпочитате леките разговори , и негодувате на всяко сондиране във вашите лични или чувствителни области, въпреки че вие се наслаждавате на откриването на тайните на  другите  и може да имате апетит за клюки. Може да бъдете много добри изследователи или следователи, харесва ви  да стигате до същината на всяко нещо, и  може да бъдете доста талантливи в изразяването на тайнственото или окултното.

Меркурий тригон или секстил Плутон

Вие имате дар за научни изследвания и разследване. Наслаждавате се на сондирането и анализа, по-специално когато става въпрос за подсъзнателни или уязвими психологически въпроси. Способността ви бързо да  стигате  до основния въпрос е забележителна. Обичате да комуникирате с разбиране и възприемане на скритите дълбоко лични неща. Разумно е там да пристъпвате с повишено внимание и чувствителност, тъй както другите могат да се възмущават от това бъркане в дълбоко личните им неща.

Меркурий квадрат Плутон

Вашата тенденция да вниквате твърде дълбоко в уязвимите и лични области може да създаде конфликт или неприязън в отношенията ви, особено когато разкривате чувствителните  зони на другите , без тяхното съгласие. Може да  негодувате, когато другите се опитват да разкрият или анализират вашата психологическа движеща сила, все още сте очаровани от всяка "тайна" , и изглежда  се наслаждавате да откривате  неща, които не би трябвало да знаете. Може да предпочетете да избягвате да говорите за скритите или неясни неща, но това не е последователно. Този вътрешен конфликт може да бъде източник на напрежение.

Меркурий квинтил Плутон

Имате забележителен талант за изразяване на забранени, неясни или мистериозни неща, и да анализирате скритите психологически модели. Вие сте надарени при получаването на  информация за същността на ситуацията или обект, и ще бъдете отличен изследовател или следовател. Психологическото консултиране също ще бъде естествена способност за вас, тъй като знаете как  да вербализирате нещата по начин, който е лесно разбираем за другите.

Меркурий септил Плутон

Вашата съдба включва ровене в дълбоките, преобразуващи и окултни тематики. Чувствате,че нещо ви  ръководи и подтиква да разкривате,чрез   общуването, най-скритите и неясни неща. Ще бъдете особено ефективни при насочване на хората,чрез опита  си в трансформацията и  личната загуба, както и в скръбта  и хоспис работата.

Меркурий куинконс с Плутон

Вие имате проблем с говоренето или мислите  за дълбоките  психологически процеси. Вашите комуникации често са свързани с това, което наистина чувствате, и дори когато се опитвате да  анализирате и да  изясните чувствата си, се стараете да не пропуснете  да отбележите това по някакъв начин. Вероятно  чувствате някаква антипатия към сондирането дълбоко в психиката ви, все още  чувствате нужда да разберете вашите модели, особено когато те пречат на ефективното ви  функциониране. Това изисква малко истинска работа от ваша страна, но вие ще учите и  растете чрез  усилията.

Меркурий в съвпад с Хирон

Умът ви е насочен към нестандартните и необичайни преживявания в живота. Имате естествен поглед върху връзката  ум / тяло и принципите на холистично лечение, и сте умели в общуването с тези понятия. Може да използвате ума си, за да осъществите собственото си изцеление, и по този начин може да откривате ключове, които могат да бъдат споделяни с други хора. Вие вероятно се считате за отцепник в мисленето си.

Меркурий опозиция  Хирон

Вие често може да откриете себе си в слушането или обсъждането на необичайни концепции за цялостно изцеление, духовни преживявания и възприятия на нелинейното време. Тези идеи могат да бъдат неприятни или неприемливи за вас, все още нещо в живота ви или нещо вътре във вас пази отглеждане възможности за различни размери и опит, по-специално, имащи общо с връзката на ум / тяло и ролята на ума в изцелението. Препоръчително е да  поддържате отворен и  балансиран ума си.

Меркурий тригон или секстил с Хирон

Може да намерите лесно да  разбирате и  общувате духовни реалности и опит извън линейното време, както и холистични лечебни концепции и връзката на ум / тяло. Умът ви е много ефективно средство за самолечение, и както може да го използвате  за себе си, така може да откривате неща, за които  да общувате и да споделяте с другите.

Меркурий квадрат Хирон

Може да се противопоставяте на неконвенционалните методи за здравеопазване въпреки необходимостта от лично изцеление. Може би дори активно се противопоставяте на тези, които се опитват да ви запозная с тези възможности. Може би ще трябва да вземете някой трудни решения,   по отношение на изцелението и  философските течения,тъй като  умът ви има тенденция да се придържа към най-известните и традиционни пътеки . Независимо от избора ви,  препоръчително, е да бъдете много наясно с вашите привични модели на мислене и съзнателното  фокусиране върху положителните възможности, тъй като негативното отношение може да е вредно за вас.

Меркурий квинтил Хирон

Имате изключителен дар за разбиране и общуване за холистичните принципи на  лечение и разширените понятия на нашата истинска същност по отношение на много измерността. Вие сте напълно наясно с връзката между ума и тялото, както и ролята на ума в изцелението. Може да намерите и да споделяте много ключове, като помагате на другите, както и себе си в пътуването към самолечение.

Меркурий септил Хирон

Вие се чувствате божествено предопределение в живота си по отношение на вашата роля в общуването за не-обикновените концепции за изцеление, духовността , природата на времето и свободата  в него. Това е някак си вплетено в съдбата ви като принуда или дълбоко чувство за цел. Вашето разбиране в тези области е космическо, далеч отвъд обикновеното, и вие се чувствате принудени да общувате и  споделяте ключовете, които сте открили. Самоизцелението  вероятно ще бъде основния акцент в живота ви, независимо дали  тяло, ум или и двете.

Меркурий куинконс Хирон

Може да се окаже трудно да  разберете някои понятия, които имат  нещо общо с не-обикновените лечебни методи и нестандартните преживявания във времето и природата на реалността. Може да имате много разширени възприятия и усет за  валидността на връзката  ума / тялото, както и способността да манипулирате съзнанието за време и ефект на изцеление, но опитите да  направите това ясно разбираемо и общуването с  тези идеи, ви убягва. Има много възможности да развивате информираността  си чрез това усилие, но това ще изисква чести корекции на определения ви за реалност.

 

Меркурий в съвпад Церера

Вие естествено са склонни да подхранват ума. Технология езикови умения ще бъдат отличен избор на кариера, както съобщава в много благоприятна начин. Вие също може да бъде лице, подкрепа чрез опит на загуба, раздяла и скръб, като имате вродено разбиране и състрадание за такива преживявания.

Меркурий опозиция Церера

Може да откриете, че има противопоставяне в живота ви по отношение на ролята на родител / дете. Балансирането на двете може да бъде доста трудно. Може да се прояви като отстояване независимостта си от родител, или, обратното, може да сте родител, който има доста неприятности с  даването на по-голяма свобода на детето си.. Родителската връзката е силна, но има и въпрос, на раздяла, което може да бъде предизвикателство за вас.

Меркурий тригон или секстил Церера

Вие сте умели в общуването по един грижовен и подкрепящ начин. Разбирането  ви за  цикличната природа на живота и необходимостта от раздялата, загубата и завръщането ви прави неоценим помощник за тези, които имат проблеми с приемане и адаптиране на загубата. Може да бъдете  отличен учител, като комуникирате със състрадание и знаете как да  насърчите и подпомогнете развитието на ума и езиковите умения.

Меркурий квадрат Церера

Може да изпитате затруднения с майка си/ като дете с майка си, които произвеждат напрежение в отношенията ви, дори е възможно раздели, конфликти и отчуждение. Има трудни решения,който  трябва да  направите своевременно  и с условията за разрешаване , позволяване (или изискващи) независимост от евентуално прекалено привързан родител. В това отношение също може да има  принудителна раздяла или липса на комуникация .

Меркурий квинтил Церера

Вие имате дар за комуникация по един подкрепящ и възпитателен начин. Чрез този  талант ще  създадете възможности за подпомагане на другите в разбирането им за   раздялата или загубата. Може да бъдете отлични съветници, особено във връзка с майка  ви/ децата  и въпросите на привързаността и свободата. Вие имате вродено разбиране за тази динамика, както и оригинален, а понякога и драматичен начин на изразяване на вашите разбирания, които е много ефективен.

Меркурий септил Церера

Чувствате дълбоко, вътрешна принуда да бъдете в ролята на комуникатор между родители и деца, и / или да стимулирате тези отношения чрез консултиране или някаква форма на комуникация. Може да има намесена  кармична ситуация , както и фокусиране  върху проблемите на свръх-привързаността, раздялата и свободата. Може да има  божествено предопределение в отношенията майка / дете .

Меркурий куинконс Церера

Може да изпитате известно разочарование в областта на комуникацията в рамките на връзката родител / дете. Възможно е да има липса на допирни точки или разбиране и, въпреки че връзката ви е дълбока, изглежда има  парадокс . Вие ще трябва да бъдете много приспособими и да направите корекции, както и да  продължите усилията за преодоляване на различията , продуктивни от същественото личностно израстване и разбиране.

Меркурий в съвпад с  Паллада

Имате много творчески ум и отлична възможност да изразявате своите възгледи. Може да бъдете публичен говорител или политически активист. Дълбоко сте заинтересовани от правосъдието и защитата на онеправданите, както и  използването на  значителния си талант в общуването с тези цели. Много талантливи в художественото изразяване и комуникацията.

Меркурий опозиция Паллада

Може да се чувствате неудобно или че ви отхвърлят ,когато изразявате мнения за независимост и социална реформа. Феминизмът може да бъде проблем за вас, и дори когато отхвърляте привидно крайни позиции на пълна независимост, можете също така силно да се идентифицирате с тях. Може да  чувствате противопоставяне вътре в себе си, свързано с чувствата ви за творчество, независимост и социална реформа. Това би могло да бъде прието в рамките на една връзка, в която някой друг изпълнява ролята, която вие отхвърляте.

Меркурий тригон или секстил  Паллада

Вие сте много творчески, интелектуални и изобретателни,личности с една силна независима жилка. Често може да откриете себе си в ролята на поддръжник на справедливостта и защитник на хората в неравностойно положение. Може също да бъдете художник или меценат  в изкуствата. Вашата изключителна способност за общувате  с вашите идеи ще ви служи добре във всички ваши начинания.

Меркурий квадрат  Паллада

Може да се чувствате неудобно или че ви отхвърлят ,когато изразявате мнения за независимост и социална реформа. Феминизмът може да бъде проблем за вас, и дори когато отхвърляте привидно крайни позиции на пълна независимост, можете също така силно да се идентифицирате с тях. Може да  чувствате противопоставяне вътре в себе си, свързано с чувствата ви за творчество, независимост и социална реформа.Това би могло да доведе до разногласия или много открити конфликти.

Меркурий квинтил Паллада

Имате изключителен интелект. Вие сте независими, креативни и находчиви, със силно развито чувство за социална етика. Когато сте въвлечени в политически, артистични или социални преобразования сте страхотен противник, тъй като имате естествен  дар за разбиране на проблемите и изразяването им. Оригиналния, драматичен и понякога изненадващ начин по който се представяте, ви дава реално предимство и води до много възможности  силно да въздействате върху ситуацията.

Меркурий септил Паллада

Вие имате кармична роля в развитието на изкуствата и насърчаване на социалните реформи. Може да бъдете ментор на развиващите се художници, политически или социални активисти,  или изключителен художник със собствен стил. Вие сте умели в общуването и  чувствате божествена принуда да използвате тези  умения, за да поддържате справедливостта и да се борите за потиснатите. Изобретателни сте, независими и посветени  да използвате всичките си ресурси,  до край.

Меркурий куинконс  Паллада

Вие като че ли да имате трудности в изразяването на креативността си и чувствата си по социални и политически въпроси. Може да се опитате да се възползвате от заплетени   концепции или идеи, но трябва  многократно да коригирате и адаптирате вашите разбирания. Въпреки че ще има моменти на безсилие , процесът е много креативен и може да създаде значителен личен растеж за вас.

Меркурий в съвпад с Юнона

Връзката и всички нейни обичай, очаквания и официалности са основен фокус на вашите мисловни модели. Вярвате  в значението на комуникацията в рамките на брака, и  подчертавате необходимостта от взаимно разбирателство. Ясното ви общувате за очакванията, ангажиментите и споразуменията, е това, което го прави да работи за вас. Можете да прекарвате значително време ,съсредоточени върху външния си вид и привлекателност.

Меркурий опозиция Юнона

Може да получите отвращение към брака  или ангажиментите в романтичните отношения. Обичате  да бъдете свободни, а с обичайте, и социалното ограничение на брака не се чувствате комфортно . Може да споделяте своите становища по тази тема съвсем открито, за да бъдете сигурни, че няма скрити очаквания. Дори и така, отношенията ви могат да доведат до конфликти на моменти, особено по отношение на ревността и различните очаквания по отношение на моногамията.

Меркурий тригон или секстил Юнона

Можете общувате добре в рамките на взаимоотношенията и това е в основата на успеха на брака ви. Споразуменията, очакванията и социалните роли се обсъждат открито, което прави ежедневното ви  взаимодействие лесно. Вие може да бъдете пример за другите в това отношение.

Меркурий квадрат Юнона

Вашите нагласи за брака и ангажираността в отношенията могат да бъдат източник на напрежение или дори на открити конфликти. Може да има скрити очаквания или предположения от страна на партньора, особено за моногамията и социалните роли и поведение, които могат да избухнат в разногласия и да създадат негодуване. Ясната комуникация е много важна. Трудни избори ще трябва да  направите по отношение на вашата роля в отношенията.

Меркурий квинтил Юнона

Имате изключителна способност за разбиране и ясна комуникация по въпросите на отношенията и ангажираността. Вие може да бъдете отлични брачни консултанти или адвокати обслужващи брака и социалните роли и структури,на  които  се основават. Способността Ви да  обсъждате и осветявате динамиката на сериозните връзки е истински дар; вашия стил на изразяване е оригинален, вълнуващ и драматичен, и може да има силно въздействие.

Меркурий септил Юнона

Изглежда има някакво невидимо влияние в живота ви,което ръководи вашите мисли и решения,свързани с  брака и отношенията. Вашият избор на партньор може да няма  смисъл за никой, може би дори и за вас,но вие чувствате божествена принуда  наложена на избора ви. Чувствате,че нямате друг реален избор . Има елемент на кармично влияние или съдба, участващи в брака ви.

Меркурий куинконс Юнона

Може да откриете, че разбиранията ви за  брака и връзките са много предизвикателни и неуловими. Изглежда има една загадка или парадокс , и всеки път, когато смятате, че сте намерили работещ баланс, нещо  се променя или се оказва не това ,което сте очаквали, и  трябва да се адаптирате отново. Това може да се окаже доста разочароващо на моменти, но усилията да общувате и да изгладите различията може да укрепи отношенията и да  стимулира  личностното израстване.

Меркурий съвпад с Веста

Можете да използвате вашия ум и думи, за да укрепите и да потвърдите своята истина и да изразите своята преданост към пътя в живота. Вашата основна цел е духовното, и дори  отдадеността към домашното  огнище имат духовен характер. Вие се обвързвате с  почтеността, чистотата и предаността си към Духа на всичките му нива, и независимо от избрания от вас път. Вашият избор може да включва ограничаване или отказ от общуване на сексуални теми.

Меркурий опозиция Веста

Може да не сте в състояние или да не желаете да приемете идеята за духовното посвещение, особено ако е свързана с ограничаване на сексуалните ви изяви. Може да се чувствате привлечени към духовния живот, но и ви тегли да  му се противопоставяте  , и може активно да спорите срещу него. Чувствате дихотомия между логиката и предаността, които могат да бъдат приети в рамките на една значима връзка, с вас олицетворява един аспект и се противопоставя на другия. Обаче, е възможно и желателно да  намерите баланс, който позволява включването на двете в живота ви.

Меркурий тригон или секстил Веста

Вие сте много красноречиви в изразяването на предаността си  към духовните принципи, чистотата и почтеността. Умът ви служи  отлично  като средство за разбиране и общуване . Вие може да бъдете  посветени и последователи на духовното  в даден момент от живота си.

Меркурий квадрат Веста

Ще  почувствате някаква  дилема между чувствата на преданост към духовното  и логиката или рационалността. Вашият ум  е склонен да се съпротивлява към обвързване с  невидимите принципи, особено ако те включват целомъдрие или сексуална сублимация, и може  дори да заемете твърда позиция срещу това. Може да се наложи да се справите с някои трудни решения по отношение на интелекта срещу духовната преданост.

Меркурий квинтил Веста

Имате истински дар за разбиране и изразяване на духовните принципи, личната почтеност и чистота. Може да бъдете застъпник за духовния живот, и вашият начин на комуникация е оригинален, драматичен, завладяващ и много ефективен. Умът ви е отличен инструмент в услуга на вашата всеотдайност към истината и пътя който следвате.

Меркурий септил Веста

Има елемент на съдбата или кармична връзка във вашата роля на общуване за  духовни  истини и просветен живот. Може да се решите от най-ранна възраст,  да посветите живота си на духовното,  дори и да няма никаква логика вие имате намерение да изпълните  избраната  роля. Вашите мисли и думи са закон по този въпрос, а вашето влияние може да бъде доста силно.

Меркурий куинконс Веста

Вашият интелект и вашата природна преданост  изглеждат странно несъвместими или несвързани, въпреки че и двете могат да бъдат силни фактори в природата ви. Изглежда има  загадка или парадокс , и може да  полагате  големи усилия за съчетаване на разнородните нужди вътре във вас. Ще ви бъдат необходими много корекции, както и опити да балансирате тези фактори,  усилията може  да изглеждат разочароващи или безсмислени , но вие може да растете и да се учите в този процес.

Меркурий съвпад Асцендент

Имате изключителни интелектуални способности, а също и умение да обмисляте, преди да направите каквото и да е. Изразявате се ясно и логично, а мисленето ви е строго съзнателно и близо до обективното. Грациозни, елегантни и пъргави, правите впечатление на леко нервни хора. Интересувате от образование, литература и изучаване на чужди езици. Ако съумеете да се възползвате пълноценно от съзнанието си, може да достигнете до по-големи висоти. Често имате репутацията на бъбривци. Чрез внимателно планиране, винаги успешно осъществявате своите планове, бързо и свободно завързвате контакти и започвате запознанства.

Меркурий опозиция Асцендент
Ловки сте в общуването с широката общественост и успешни в търговски и представителни дейности. Остроумни, с талант да поддържате разговор и завързване на запознанства. Дарбата ви в дипломацията, се изразява в способността, адекватно да възприемате гледната точка на другите. Често сериозно изучавате право и имате за цел да съедините своята съдба с умна съпруга и интелектуални приятели.

Меркурий тригон или секстил Асцендент
Имате бърз, интелигентен ум и остри сетивни възприятия. Имате умение за ментално себеизразяване, което дава възможност на другите да ви разбират лесно. Това води до минимални недоразумения и конфликти. Имате отлична комбинация от интелект и индивидуалност и получавате удоволствие от интелектуалните занимания. Може да се разбирате добре с деца и да имате добро сътрудничество с братя, сестри, приятели и партньори.

Меркурий квадрат Асцендент
Имате трудности, в себеизразяването и общуването с партньори или с обществеността. Проектирате неловко мисли в устна и писмена реч, което често води до недоразумения. Всеки един от тези проблеми може да доведе до нервни разстройства, особено тези, които влияят на способността ви да общувате.

Меркурий квинтил Асцендент
Вътрешна усилена интелектуалната активност,която обогатява речта и писането. Съобразителност, за откриване на най-оптималния начин на взаимодействие и контакт. Енергични, трудолюбиви, с щателен интерес към изучаването на интересуващият ви предмет. Способност да комуникирате ясно и остроумно и да разеснявате трудни теми. Интерес към политическата, социалната дейност, публичните речи, лекции и работа с големи групи. Рационално независимо мислене,непризнаващо авторитета.

Меркурий септил Асцендент
Божествено вдъхновение и мотивация да изразите устно или писмено вдъхновяващата ви мъдрост. Бързи възприятия, хармонично себеизразяване и големи междуличностни умения. Доверие в обществото и предопределения трансцендентален път. Реализация на морални и социални ценности и правилно възприемане на света. Оценяте абстрактното, организирано мислене и гъвкавата интелектуална дейност. Стабилна и съществена помощ от обкръжаващите ви на думи и дела.

Меркурий куинконс Асцендент

Вие се безпокойте за проблеми, които не може да решите и ако някой се опита да ви въвлече в дискусия за това, се подценявате и бързо превключвате към други теми. Вашите приятели ви се възхищават за таланта и по-възрастните са наясно, че имате остър интелект. Малко са въпросите, на които не може да отговорите, дори и ако нямате висше образование. Харесвате носталгични спомени за отминалите дни и ги помните с добри чувства. Напълно сте наясно с властта на парите, които внимателно разпределяте за сигурност в по-късните си години.

Меркурий съвпад МС
Кариерата ви най-вероятно ще бъде в някаква област свързана с комуникациите, но може да имате трудности със съхранение на работното място. Вие сте в състояние да впечатлите висшестоящите с оригиналното си мислене и говорене и таланта си за писане. Едно добро образование е ключът към вашия професионален успех. Имате много енергия, която трябва положително да изразходвате.

Меркурий опозиция МС
Родителите ви обикновено са интелектуалци и добре образовани. Вашият дом е център за комуникация, обучение и услуги и обикновено има голяма библиотека. Често живеете с брат, сестра или бивш съсед. Може да изпитате затруднения поради липсата на образование.

Меркурий тригон или секстил МС
Хармоничното отношение към вашите стремежи и амбиции ви позволяват да изработите подходящ баланс между дома и кариера. Може също така да сте в състояние да планирате разумно дейностите и на двата фронта. В състояние сте ефективно да общувате както с членовете на семейството така и с висшестоящи и работодатели. Вие сте в състояние да накарате хората, който са от значение за вас, да приемат вашите идеи.

Меркурий квадрат МС
Има пречки, които блокират добрите комуникации с вашето семейство, родители, познати и работодатели. Това е особено трудно положение в някой кариери, включващи умствена или писмена работа. Вашите стремежи и амбиции могат да бъдат блокирани.

Меркурий квинтил МС
Вашите ораторски способности и трудови умения привличат хората. Другите често търсят съвети от вас, защото мислят, че знаете и разбирате мотивите на човешките действия. Обикновено, още като млади, решавате какво ще правите в живота и лесно получавате добро образование. Връзката с родителите почти винаги е хармонична. Вие се учите добре и обичате университетското обучение, книгите и всички видове умствена дейност.

Меркурий септил МС
Имате собствен специален начин на мислене, креативни сте и с голям потенциал. Успявате да намерите общ език с другите хора и просто да обясните скрития смисъл на това, което мислите и казвате. Имате дълбоко разбиране за всичко трансцедентално, за земната и космическата карма в съответните области и рационално балансирате земната и космическата си визия за света.

Меркурий куинконс МС
Вие имате много идеи за начина, по които може да се развивате в кариерата си, но не сте в състояние да ги изпълните по практичен начин. Може да се наложи да се научите, да се фокусирате върху един проект, в даден момент. За да се чувствате наистина доволни в кариерата си, трябва да имате възможност всекидневно да учите и научавате нещо ново.

Меркурий съвпад Северен възел
Вие сте популярни и се считате за добър лидер. В състояние сте да изразявате идеи, които са приемливи за обществото и да получите признание за тях, но сте склонни да изразявате повече популярните възгледи, отколкото оригинално мислене. Въпреки това, може да бъдете ефективни за внасянето и одобрението на важни нови идеи.

Меркурий опозиция Северен възел
Вашите идеи са или много напредничави или изостанали от времето. Ако идеите ви са напред във времето, те са оригинални и независими. Но често не можете да получите обществена подкрепа за тях. Може да се чувствате разочаровани и самотни.

Меркурий тригон или секстил Северен възел
В състояние сте да планирате и да общувате по начини, които са социално приемливи. Вие добре разбирате традициите, тенденциите и стойностите на вашето общество, което ви помага да получите признание за своите идеи. Ще се справяте добре в области, свързани с масовите медии, тъй като сте в състояние да получите обществена подкрепа за идеите си.

Меркурий квадрат Северен възел
Съществува конфликт между менталното ви изразяване и общуване и преобладаващите социални нагласи. Вие не може да се изразявате ясно и това пречи да бъдете разбрани правилно. Често изказвате мисли в неподходящо време и място и така рискувате да бъдете изложени на социално неодобрение.

Ако сайта ви е харесал,моля подкрепете ни!

Рак
Слънце в Рак
Телец
Луна в Телец
23 градуса
Намаляващ полумесец
Намаляващ полумесец
26 дни
Powered by Saxum