Аспекти на Нептун

neptune sign 24b2e

Нептун съвпад с Плутон
Вие сте преродени мистици, с дълбок и интензивен интерес към духовността, религията и космическото съзнание. Привлечени сте към преживявания, за преобразуване чрез отдаване на универсалната мистерията. Kопнеете за мир, състрадание и изпълнение на идеалите за единство. Възможно е, да сте склонни да се изолирате или да намирате други средства, за да избягате от категоричността на социално дефинираната реалност и да търсите утеха в космическите прозрения и връзки. Може да бъдете доста обаятелни, загадъчни и неуловими, но винаги с дълбоко и богато въображение. Имате дарбата да бъдете чудесни разказвачи, като втъквате магия и идеализъм във вашите приказки. Вие сте дълбоко състрадателни и може да посветите живота си, да помагате на хора в неравностойно положение. Но тенденцията да покорявате и завладявате, може да стане доста коварна и разрушителна.

Нептун опозиция Плутон
Вашата духовност и идеализъм са полярни на необходимостта, от преобразуване чрез сблъсък с тъмната ви страна и трансформиране на най-дълбоките области на вашата психика. Необходимостта на Плутон е, смело да се изправите и безмилостно да изхвърлете всичко емоционално, което се възприема като морално остаряло или нездравословно. С чувствителността на Нептун, ще предпочитате да избягвате мрачната и уязвима страна на вашия характер и привидната рязкост на психологическото почистване на дома. Това важно взаимодействие, отразява духовен процес, от който имате дълбока нужда, но може да бъде много болезнен, за рафинираната ви чувствителност. Ако тези нужди не са взаимно почетени и обгърнати еднакво, има опасност от проектиране на дихотомията в едни опозиционни отношения, които биха могли да доведат до голямо напрежение и конфликти.

Нептун тригон или секстил Плутон
Вие сте природно надарени „акушери“ на духа, имате необходимостта и естествената способност да трансформирате и видоизменяте най-дълбоките кътчета на вашето същество. Притежавате голямо съчувствие, разбиране и въображение, както и дълбоко приемане и почит към циклите на живота, смъртта, прераждането и трансформацията. Това ви дава възможност, да бъдете фин хирург, който може да подкрепя, развива и в същото време да тества и закалява. Това е вашата роля да проникнете през илюзиите и да разкриете голата, неукрасена истина. Всяка работа в областта на дълбоката психология, би била идеална за вас.

Нептун квадрат Плутон
Вашата духовност и идеализъм изглежда са в противоречие с необходимостта от преобразуване чрез сблъскване с тъмната страна и трансформиране на недоразвитите области на вашата психика. Работата на Плутон е, смело да се изправите и безмилостно да изхвърлите целия емоционален материал, който се възприема като морално остарял или нездравословен. Чувствителността на Нептун, ще предпочита да избегне мрачната и уязвима страна на вашия характер и привидната категоричност на психологическото почистване на дома. Може да смятате, че сте отвъд всичко това, но подтиснатите или отхвърлените части на вашата психика ще отказват да изчезнат.Това важно взаимодействие, отразява духовен процес, от който имате дълбока нужда, но може да бъде много болезнен, за рафинираната ви чувствителност. Докато тези нужди не са взаимно почетени и обгърнати еднакво, ще се налага да взимате някои трудни решения и е възможно голямо напрежение и конфликти.

Нептун квинтил Плутон
Вие сте надарени с изключителна проницателност и чувствителност към духовните измерения. Вие сте природно надарени „акушери“ на духа, имате необходимостта и естествената способност да трансформирате и видоизменяте най-дълбоките и уязвими кътчета на вашето същество. Проявявате голямо съчувствие, разбиране , въображение, както и дълбоко приемане и почит към циклите на живота, смъртта, прераждането и трансформацията.Това ви дава възможност, да бъдете фин хирург, който може да подкрепя, развива и в същото време да тества и закалява. Вие сте забележително находчиви, оригинални и креативни при разработването на методи и средства за изпълнение на работата си. Това е вашата роля да проникнете през илюзиите и да разкриете голата, неукрасена истина. Всяка работа в областта на дълбоката психология, би била идеална за вас.

Нептун септил Плутон
Вашата съдбата е, да бъдете „акушери“ на духа, имате необходимостта и естествената способност да трансформирате и видоизменяте най-дълбоките кътчета на вашето същество. Може да го усещате като божествена воля в живота си и въпреки личните саможертви, никога да не се колебаете, да вървите по пътя си. Това е вашата мисия и вие осъзнавате, че ви е писано да споделяте плодовете на вашите усилия, за да подпомогнете другите в тяхната трансформация. Имате велики прозрения, състрадание, разбиране и въображение, както и дълбоко приемане и почит към циклите на живота, смъртта, прераждането и трансформацията. Може да влезете естествено в ролята на духовен хирург, като подкрепяте и възпитавате и същевременно подтиквате и тествате. Може да сте силно ангажирани да проникнете през илюзиите и да разкриете голата, неукрасена истина.Всяка работа в областта на дълбоката психология, би била идеална за вас.Често може да сте наясно, че Божествена ръка, ръководи вашите решения и насочва процеса ви на разгръщане.

Нептун куинконс Плутон
Вашата чувствителност и психична природа изглежда несъвместима, с нуждата ви от дълбока трансформация. Тези две части от вас, са едновременно духовно мотивирани и може едновременно да са здрави елементи от вашата личност, но те като че ли нямат допирни точки. Влиянието на Нептун се стреми да одухотвори, чрез трансцедентални преживявания, другите сфери на съществуването ви, а енергията на Плутон се стреми да проникне до най-дълбоките нива на психиката ви и да изхвърли или преобразува целият тъмен, недоразвит емоционален материал скрит там. Вероятно ще изразходвате значителна енергия в опитите, да запълните тази празнина, но вашите усилия няма да произвеждат хармоничен подход и ще трябва да правите много корекции. Въпреки, че това може да бъде разочароващо за вас от време на време, това е процес на растеж и пробуждане.

Нептун съвпад с Хирон
Вие сте духовни авантюристи и най-вероятно индивидуалисти. Вашето психическо / духовно осъзнаване е силно чувствително и приспособено към мистичните измерения и може да има някакво чувство за нараняване, свързано със заблуди или неразбиране на вашите способности. Имате дълбока нужда от изцеление на трансперсонално ниво, трябва да се примирите с човешкото състояние и суровите несправедливости в този свят, което чувствителния ви характер, трудно приема. Избягването или игнорирането им в крайна сметка ще бъде непродуктивно. Вероятно възприемате фините енергии и може да бъдете отлични лекари в холистичната медицина, както и да споделяте ключовете, които откривате по време на собствения си път на изцеление, с други, които имат сходни предизвикателства. Но ще трябва, да натрупате на първо място доста опит, по пътя си към самолечението.

Нептун опозиция Хирон
Има една полярност във вас, която е свързана с две ваши потребности, които са в опозиция. Едната от тях е необходимостта, да се изправите срещу вашите най-дълбоки рани и да възвърнете естествения си силен дух и цялостност. Това може да ви насочи към пътя на холистичните методи на лечение и необичайни или шамански практики. Другата е, нужда да избегнете или да избягате от тъмната страна на живота и да се съсредоточите върху по-ефирните реалности. Чувствителността на Нептун, няма да се чувства комфортно с грубостта и жестокостта на човешкото съществуване и ще искате да останете фокусирани върху духовните и идеалистични аспекти в живота си. Но въпреки че този път често е артистичен, нежен и състрадателен, той може да ви доведе до чувство на безпомощност или да станете жертва на злоупотреба с наркотични вещества или други деструктивни форми на бягство. Ключът към решаване на тази дихотомия е, да осъзнаете, че тези необходимости не са взаимно изключващи се и двете ви водят към духовно отваряне и разширение. Острите възприятия на чувствителността на Нептун, може да бъдат голям актив по време на пътуването ви към изцелението, а Хирон ще ви помогне да разберете, какво може да разшири възможностите ви и да ги утвърди.

Нептун тригон или секстил Хирон
Вие сте много чувствителни по природа и вероятно сте доста интуитивни, музикално надарени и артистични. Настроени сте силно към не-видимите сфери на съществуването и може лесно да използвате способностите си и изтънчените си възприятия, за реализиране и самовъзстановяване. Това осъзнаване също така ви позволява, да помагате на другите и да облекчите техния лечебен процес, както и да им помогнете да осъзнаят не-физическите измерения. Вие сте нежни и състрадателни и художествените ви изяви, вероятно ще бъдат, своеобразни, ефирни или трансцендентални. Духовно сте склонни да бъдете индивидуалисти и вашите лечебни методи вероятно ще са естествени и цялостни, а не технологични.

Нептун квадрат Хирон
Има една дилема във вас, която е свързана с две ваши потребности, които изглежда са в конфликт. Едната от тях е необходимостта, да се изправите срещу вашите най-дълбоки рани и да възвърнете естественият си силен дух и цялостност. Това може да ви насочи към пътя на холистичните методи на лечение и необичайни или шамански практики. Другата е, нужда да избегнете или да избягате от тъмната страна на живота и да се съсредоточите върху по-ефирните реалности. Чувствителността на Нептун, няма да се чувства комфортно с грубостта и жестокостта на човешкото съществуване и ще искате да останете фокусирани върху духовните и идеалистични аспекти в живота си. Но въпреки че този път често е артистичен, нежен и състрадателен, той може да ви доведе до чувство на безпомощност или да станете жертва, на това, което се явява същността на вашето нараняване. Ето защо, продължителното избягване, може да доведе до злоупотреба с наркотични вещества или други деструктивни форми на бягство. Може да се сблъскате с някои много трудни избори, докато не осъзнаете, че те не са взаимно изключващи се и двете ви водят към духовно отваряне и разширение. Острите възприятия на чувствителността на Нептун, може да бъдат голям актив по време на пътуването ви към изцелението, а Хирон ще ви помогне да разберете, какво може да разшири възможностите ви и да ги утвърди.

Нептун квинтил Хирон
Вие сте изключително надарени с много чувствителен характер и вероятно интуитивни, музикално талантливи и артистични. Вие сте много приспособени към не-видимите сфери на съществуването и имате специални умения за използване на вашите изискани възприятия, за реализиране и самовъзстановяване. Силно креативни и изобретателни в намирането и разработването на средства за по-нататъшното ви благополучие и духовно израстване. Това осъзнаване също така ви позволява, да помагате на другите и да облекчите техния лечебен процес, както и да им помогнете да осъзнаят не-физическите измерения. Вие сте нежни и състрадателни и в художествените си изяви, вероятно ще бъдете оригинални, вълнуващи, ефирни или трансцендентални. Духовно сте склонни да бъдете индивидуалисти и вашите лечебни методи вероятно ще са естествени и цялостни, а не технологични.

Нептун септил Хирон
Съдбата изглежда ви помага по-пътя на духовното изцеление и пробуждане. Имате много чувствителен характер и вероятно сте интуитивни, музикални и артистични. Настроени сте към не-видимите сфери на съществуването и имате инстинкт за използване на вашите финни възприятия, за реализиране и самовъзстановяване. Това разширяване на информираността, също ви дава възможност да помагате на другите, да улесните и облекчите техния лечебен процес, както и да им помогнете да осъзнаят не-физическите измерения. Вие сте нежни и състрадателни и често сте наясно с невидимите сили, които ръководят вашите решения и насочват преживяванията ви. Духовно сте склонни да бъдете индивидуалисти и вашите лечебни методи вероятно ще са естествени и холистични. Вие чувствате, че имате космическа мисия и сте дълбоко ангажирани с вашия път.

Нептун куинконс Хирон
Може да се чувствате объркани или да има чувство на неудовлетвореност от вашето пътуване към духовното отваряне и самолечение. Имате много чувствителна природа, която е изключително в хармония с не-физическите измерения на реалността, но може също така да имате склонност да избягвате суровите реалности на живота и да бягате в трансцедентални светове . Имате потребност, която ви подтиква към пътя на самолечението и ви насочва към възстановяване на връзката с природата и собствената ви цялост. Това влияние ви кара да се изправите, срещу болката и самоизмамата. Тези нужди изглеждат несъвместими или просто не са свързани и най-вероятно ще направите много усилия, за да ги хармонизирате, но резултатите обикновено ще са разочароващи и ще ви бъдат необходими много корекции. Въпреки това, самото пътуване може да бъде доста творческо и да стимулира много личен растеж.

Нептун съвпад Церера
Вие сте дълбоко грижовни и състрадателни, а вашето възпитание поддържа духовните и физически измерения, които подхранвате на духовно ниво. Възможно е да има елемент на мистерия, объркване или илюзия за ролята на майчинството. Може би майка ви е, неуловима, загадъчна или много духовна. Или може би имате някои погрешни възприятия за родителската си роля. Яснота в тази област е трудно да се постигне, заради емоционалната интензивност и психическите или друг вид влияния, които може да замъглят проблемите. Може да бъдете много интуитивно свързани с вашите родители или потомство. Вероятно ще работите, върху някои кармични проблеми в тези взаимоотношения.

Нептун опозиция Церера
Има полярност в живота ви, която е свързана с духовната и психична близост и грижа, срещу стремление към разширяване на съзнанието и трансцендентност. Може би, тези, които ви подкрепят и издържат (в ролята на майка) се чувстват застрашени от вашата чувствителност и желание за духовни преживявания или може би, не дават възможност на вашите фини или креативни възприятия, да се изразят в духовни проявления. Или може би духовния ви път, изисква от вас да се откажете, от вашите най-поддържащи и конструктивни взаимоотношения. Може да се чувствате разкъсвани между необходимостта от закрила и грижи и дълбокото желание за разширяване на духовния ви опит. Важно е да намерите компромис, така че и двете нужди да намерят място в живота ви или ще бъдете склонни да действате раздвоено в контекста на опозиционни отношения.

Нептун тригон или секстил Церера
Вие най-вероятно имате интуитивна и духовна връзка с майка ви или вашите деца, която се стремите да подобрите и обогатите с духовното осъзнаване, на вашите близки отношения. Може да подхранвате духовно, както и физическите измерения на тези, за които се грижите, като предлагате насърчение за тяхното артистично и мистично развитие и изяви. Въпросите за раздялата или необходимостта от лична саможертва може да ви подтикват към разбиране на духовните ви връзки и отдаване на универсалната мистерия. Много е вероятно да има кармична връзка и дълбоко опознаване на душите в рамките на най-близките ви отношения.

Нептун квадрат Церера
Има една дилема в живота ви по отношение грижите и близостта срещу духовността, психическата чувствителност и желанието за разширяване на съзнанието и трансцендентността. Може би, тези, които ви подкрепят и издържат (в ролята на майка) се чувстват застрашени от вашата чувствителност и желание за духовни преживявания или може би, не дават възможност на вашите фини или креативни възприятия, да се изразят в духовни проявления. Или може би духовния ви път, изисква от вас да се откажете, от вашите най-поддържащи и конструктивни взаимоотношения. Може да чувствате голям конфликт между необходимостта от закрила и грижи и дълбокото желание за трансцендентен опит и креативни изяви на вашето съзнание. Ще трябва да вземете някои много трудни решения, докато не намерите решение, така че и двете нужди, да са удовлетворени в живота ви.

Нептун квинтил Церера
Вие имате забележителен талант за възприемане фините енергии и неизказаните чувства и разбиране на тези, с които имате най- близки връзки. Най-вероятно имате силна психическа връзка с майка ви или децата си, което подобрява и обогатява вашето духовно осъзнаване, както и вашите близки отношения. Може да подхранвате духовно, както и физическите измерения на тези, за които се грижите, като предлагате насърчение за тяхното артистично и мистично развитие и изяви. Вие сте креативни, оригинални и изобретателни в намирането на средства за разбиране и разширяване на отношенията в духовните връзки. Въпросите за раздялата или необходимостта от лична саможертва може да ви подтикват към разбиране на духовните ви връзки и отдаване на универсалната мистерия. Много е вероятно да има кармична връзка и дълбоко опознаване на душите в рамките на най-близките ви отношения.

Нептун септил Церера
Вашите най-близки връзки особено с майка ви и децата, изглежда са предопределени и космически ръководени. Вие най-вероятно сте наясно с дълбоките духовни връзки в рамките на тези отношения, които имат тенденция да подобряват и обогатяват вашето духовно разбиране, както и вашите близки отношения. Може да подхранвате духовно, както и физическите измерения на тези, за които се грижите, като предлагате насърчение за тяхното артистично и мистично развитие и изяви. Въпросите за раздялата или необходимостта от лична саможертва може да ви подтикват към разбиране на духовните ви връзки и отдаване на универсалната мистерия. Много е вероятно да има кармична връзка и дълбоко опознаване на душите в рамките на най-близките ви отношения и често може да бъдете наясно, че има божествена намеса, която ръководи вашите решения и насочва преживяванията ви.

Нептун куинконс Церера
Налице е неразрешима загадка или парадокс в живота ви около проблемите свързани с грижа за близките и издръжката ви, срещу духовността и търсенето на трансцендентални преживявания. Може би чувствате двете нужди силно, но имате голям проблем с подреждането на общата основа между тях. Вашите духовни и психически усещания вероятно няма да бъдат изпълнени или валидирани в рамките на вашите най-близки взаимоотношения или може би духовния ви път, ще изисква скъсването на близките емоционални връзки. Вие най-вероятно ще влагате значителна енергия в опити да намерите задоволително решение на тази ситуация, но успехът ще изглежда неуловим и ще са необходими повторни корекции. Въпреки това, продължителните ви усилия, ще са много креативни и в крайна сметка, ще ви доведат до значителен личен растеж и разширение на съзнанието.

Нептун съвпад Паллада
Имате изключителна комбинация от интелект и интуиция, която е източник на голяма креативност и музикална чувствителност. Вие сте мили, състрадателни и вероятно доста интуитивни. Склонни сте да имате много опит и възприятия на не-физическата реалност и вашите вярвания са силно оцветени от тези трансцендентни възприятия. Социалните ви чувства определят вашето духовно осъзнаване и влияят на общия възглед за културно развитие и вашата роля в него, както и са причина, за изборите който правите. Вие сте източник на мъдрост и вдъхновение за тези около вас.

Нептун опозиция Паллада
Вие изпитвате дихотомия между интелектуалната и социална чувствителност в сравнение с духовното осъзнаване и интуитивното познание. Вашата интелектуална, родословна или политическа среда може да създава трудности, за отдаването ви на предпочитание на психическите или духовни възприятия и преживявания. Или стремежът към трансцендентност и мистика може да пречи на вашата нужда от социална ангажираност. Може да се чувствате раздвоени между пасивното самоотдаване на духовните влияния срещу социалната ангажираност и активност. Тази полярност може да действа в рамките на една връзка, когато двете влияния са в очевидна опозиция. Един успешен компромис, който почита и двете ви нужди, може да създаде баланс между интелекта и интуицията, което да отвари вратата към творчеството и художественото изразяване.

Нептун тригон или секстил Паллада
Във вас има прекрасно съчетание на интелект и интуиция, които взаимно се подкрепят и обогатяват едно от друго и допринасят за вашите художествени изяви и социални и културни обвързаности. Дълбоката ви мъдрост, се простира в духовните измерения и все пак признавате, културните въпроси и необходимостта от социална активност. Вашите креативни изяви могат да бъдат мистични, неуловими, причудливи или многомерни и вероятно се фокусирате върху космическите измерения на реалността. Вашата добродушна, състрадателна природа пропива всички ваши изяви и избори на социални каузи, който сте склонни да направите. Може да бъдете чудесни духовни наставници, благодарение на вашата балансирана гледна точка.

Нептун квадрат Паллада
Вие изпитвате дихотомия между интелектуалната и социална чувствителност в сравнение с духовното осъзнаване и интуитивното познание. Вашата интелектуална, родословна или политическа среда може да създава трудности, за отдаването ви на предпочитание на психическите или духовни възприятия и преживявания. Или стремежът към трансцендентност и мистика може да пречи на вашата нужда от социална ангажираност. Може да се чувствате раздвоени между пасивното самоотдаване на духовните влияния срещу социалният рационализъм и активност.Този конфликт може да създаде напрежение в контекста на една връзка, когато трябва да бъдат взети някои трудни решения. Един успешен компромис, който почита и двете ви нужди, може да създаде баланс между интелекта и интуицията, което да отвори вратата към много специални и привилегировани възприятия.

Нептун квинтил Паллада
Имате изключителна природна мъдрост и проницателност. Вашият ум и емоции се пропиват и засилват взаимно, а резултатът е едно изключително проницателно и интуитивно надарено съзнание. Съчетанието на интелект и интуиция, оформят всички ваши художествени изяви и социални и културни обвързаности. Вашата мъдрост се простира в духовните измерения и все пак признавате, културните въпроси и необходимостта от социална активност. Вашите креативни изяви могат да бъдат мистични, неуловими, причудливи или многомерни и вероятно се фокусирате върху космическите измерения на реалността. Използвате информацията и медиите, по изключително изобретателен начин, а вашите творения са изненадващи, оригинални, игриви и вълнуващи. Може да харесвате блясъка и илюзията.

Нептун септил Паллада
Вие имате силно чувствителни възприятия и остър ум и те работят заедно в прекрасно хармонично съчетание на интуиция и интелект, като взаимно се пропиват и обогатяват едно от друго и оформят всички ваши художествени изяви и социални и културни обвързаности. Може би смятате, че имате мисия, съобщение, което трябва да предадете на другите и няма да има сила която да ви отклони от пътя ви. Вероятно често усещате ръката на съдбата да ръководи изборите ви и сте достатъчно мъдри, за да представите всичко в ръцете на висшият разум. Вашите умения могат да бъдат мистични, неуловими и многоизмерни и вероятно сте фокусирани върху космическите измерения на реалността. Вашата добродушна, състрадателна природа пропива всички ваши изяви и избори на социални каузи, който сте склонни да направите. Може да бъдете чудесни духовни наставници, благодарение на вашата балансирана гледна точка.

Нептун куинконс Паллада
Във вас има интересна и парадоксална динамика между вяра и мистика срещу рационалност, интелект и социално-културно съзнание. Може да сте израснали с много благочестиво духовно учение и вероятно сте го прегърнали емоционално, но сте го надраснали интелектуално. Поетичната, романтична или духовна част от вас, може да има малък интерес или зачитане на политическата, социална и рационална страна на нещата или обратното. Може да направите много усилия за създаване на една балансирана система от вярвания, която да даде възможност за двете ви нужди, но усилията ви изглежда, няма да оправдаят вашите надежди и ще са необходими нови корекции. Тези усилия сами по себе си, ще бъдат богат източник на прозрение и личностно израстване.

Нептун съвпад Юнона
Съществува най-вероятно елемент на объркване или илюзия в очакванията ви за съвършени взаимоотношения. Избраният партньор или може би самият брак, не е такъв, какъвто сте се надявали или очаквали. Може да се омъжите за някой, с който да се спасите взаимно, а след това да го определите като доживотна присъда. Вие или вашият партньор, може да имате проблеми с психотропни вещества или други форми на бягство. Вие сте романтични и вероятно ще търсите връзка със сродна душа. Това може да се случи, но ще трябва да има равенство във връзката и взаимна чувствителност, за да се свържете на духовно ниво. Споделянето на една и съща музиката и изкуство, може да бъде много ефективен начин, да се установи комуникация на това ниво.

Нептун опозиция Юнона
Имате дихотомия в живота ви между духовността и сериозната връзка. Може да се чувствате, като че ли ви тегли в две посоки, нуждите и изискванията на брака от една страна и нуждите на вашата артистична, романтична или духовна природа от друга. Може да изберете да се откажете от брака (или съвършените отношения) в полза на предаността си към вътрешния живот и неговото изразяване или може да се ожените за някой, който не уважава и почита вашата артистична или духовна страна и да се чувствате в конфликт по тази причина. Може да чувствате, че романтичният ви идеализъм е в разрез с общоприетите роли и структура на отношенията в брака. Може да има проблеми на пожертване, зависимост или разочарование в контекста на сериозната връзка. Изключително важно е за вас да намерите задоволителен баланс, между необходимостта от интимност и обвързване и необходимостта от духовност и идеализъм.

Нептун тригон или секстил Юнона
Вие имате възможност да създадете необичайно дълбоки отношения, които включват силни духовни и психически връзки. Вие и вашият партньор може да споделяте любов към (и евентуално участие) музиката, изкуството, театъра и други творчески прояви на вътрешния живот в контекста на ангажираните взаимоотношения. Или да споделяте духовния път на предаността и мистицизма. Налице е възхитителен елемент на романтика и мистерия, която поддържа интимността свежа. Вие като правило, сте много чувствителни към нуждите и чувства на другите и взаимодействието ви с тях е нежно и грижовно.

Нептун квадрат Юнона
Има една дилема в живота ви по отношение на духовността и сериозната връзка. Може да се чувствате, като че ли ви тегли в две посоки, нуждите и изискванията на брака от една страна и нуждите на вашата артистична, романтична или духовна природа от друга. Може да изберете да се откажете от брака (или съвършените отношения) в полза на предаността си към вътрешния живот и неговото изразяване или може да се ожените за някой, който не уважава и почита вашата артистична или духовна страна и да се чувствате в конфликт по тази причина. Може да чувствате, че романтичният ви идеализъм е в разрез с общоприетите роли и структура на отношенията в брака. Може да има проблеми на пожертване, зависимост или бягство от действителността с опияняващи средства, в рамките на връзката. Може да се наложи, да се сблъскате с някои много трудни избори, докато не намерите задоволително решение, което почита както необходимостта от интимност и ангажимент, така и необходимостта от духовност и идеализъм.

Нептун квинтил Юнона
Имате рядък талант за формиране необичайно дълбоки отношения, които включват силни духовни и интимни връзки. Вие и вашият партньор може да споделяте любов към (и евентуално участие) музиката, изкуството, театъра и други творчески прояви на вътрешния живот в контекста на по-сериозната връзка. Или да споделяте духовния път на предаността и мистицизма. Вие сте креативни и изобретателни, с един възхитителен елемент на романтика и мистерия, който поддържа интимността свежа и вълнуваща. Като правило, сте много чувствителни към нуждите и чувства на другите и взаимодействието ви с тях е нежно и грижовно.

Нептун септил Юнона
Бракът ви е едновременно космически и кармичен и го чувствате предопределен. Имате необичайно дълбоки отношения, които включват силни духовни и интимни връзки. Вие и вашият партньор може да споделяте любов към (и евентуално участие) музиката, изкуството, театъра и други творчески прояви на вътрешния живот в контекста на по-сериозните взаимоотношения. Или да споделяте духовния път на предаността и мистицизма. Може да сте наясно, с последните си житейски връзки и вероятно, често усещате божествена намеса в създаването и ръководството на вашите интимни отношения. Налице е възхитителен елемент на романтика и мистерия, която поддържа връзката свежа и вълнуваща. Склонни сте да бъдете много чувствителни към нуждите и чувства на другите и взаимодействието ви с тях е нежно и грижовно.

Нептун куинконс Юнона
Вашият духовен живот и брака ви (или първичните отношения) изглежда нямат връзка или съвместимост. Нуждата от интимност и необходимостта от духовност, може едновременно да бъдат силни елементи за вас, но те нямат допирни точки. Вашият партньор може да не признава или да не цени вътрешния ви живот, артистичната, романтичната или духовната ви натура и това намира отзвук в рамките на конвенционалната сериозна връзка. Налице е парадокс и въпреки, че най-вероятно ще направите много усилия, за да преодолеете пропастта, обикновено ще сте разочаровани от резултатите и ще трябва да правите много корекции и адаптации. Пътуването през живота, все пак, ще е творческо и експанзивно и ще растете и учите през целия процес.

Нептун съвпад Веста
Всеотдайността ви, към вашия духовен път е един дълъг низ от ангажименти. Вие сте дълбоко посветени и отдадени на вътрешния си живот и вероятно ще се откажете от физическите връзки, предпочитайки да съсредоточите всичките си сексуални и духовни енергии върху изразяване на духовността. Може да посветите живота си в служба на другите и може да бъдете много ефективни в ролята на духовни наставници или родители. Може да изразите себе си чрез музика и различни други форми на изкуство, винаги отразяващи космическото или многоизмерното ниво на съзнание. Дълбоки идеалисти и мистици, може да сте склонни да бягате от грубостта и прагматизма на светската реалност в полза на по-обширните и етерични истини. Има възможност, да изберете живот в уединение.

Нептун опозиция Веста
Вие сте склонни да изпитвате дихотомия около въпросите на духовността и сексуалността. Стремежът към физическата връзка, може да ви изглежда в противоречие с духовното ви развитие или необходимостта ви , да натрупате сексуален опит, противоречи на учението за свещеният път и изпитвате вина и срам. В някакъв момент, може да изпитате разочарование или измама в рамките на религиозният контекст. Вашето желание за бягство, трансцендентност и предаване на универсалното единство, може да ви попречи в изпълнението на ролята ви в рамките на установения религиозен фон. Ключът тук е, да признаете и почитате необходимостта ви от трансцендентен опит и същото време, светостта на всички един аспект на съществуването ви, включително физическата реалност.

Нептун тригон или секстил Веста
Вие сте преродени мистици, много приспособени към вътрешните сфери на съществуване и дълбоко посветени в изпълнението на вашата духовна роля. Възприятията ви са рафинирани и чувствителни и сте склонни към силно вдъхновяващи преживявания на трансцендентност, които подобряват и обогатяват вашата вяра и преданост. Може да изразите себе си чрез музика и различни други форми на изкуство, винаги отразяващо космическото или многоизмерно ниво на съзнание. Дълбоко идеалистични и мистични, може да се откажете от ангажиментите на физическата връзка, предпочитайки да съсредоточите цялата си енергия в изразяване на духовността.

Нептун квадрат Веста
Може би чувствате някаква дилема около въпросите на духовността и сексуалността. Стремежът към физическата връзка, може да ви изглежда в противоречие с духовното ви развитие или необходимостта ви , да натрупате сексуален опит, противоречи на учението за свещеният път и изпитвате вина и срам. В някакъв момент, може да изпитате разочарование или измама в рамките на религиозният контекст. Вашето желание за бягство, трансцендентност и предаване на универсалното единство, може да ви попречи и да е в конфликт с изпълнението на вашата духовна роля. Докато не се научите да разпознавате и почитате необходимостта от трансцендентен опит, а също и необходимостта да видите светостта на всеки аспект на съществуването си, включително във физическия свят, ще бъдете изправени пред някои трудни избори и може да изпитате дълбоки конфликти вътре в себе си.

Нептун квинтил Веста
Вие сте преродени мистици, много приспособени към вътрешните сфери на съществуване и дълбоко посветени в изпълнението на вашата духовна роля. Възприятията ви са рафинирани и чувствителни и сте склонни към силно вдъхновяващи преживявания на трансцендентност, които подобряват и обогатяват вашата вяра и преданост. Може да изразите себе си чрез музика и различни други форми на изкуство, а вашите изрази ще са винаги много оригинални, творчески и вълнуващи и винаги ще отразяват космическото или многоизмерно съзнание. Дълбоко идеалистични и мистични, може да се откажете от ангажиментите на физическата връзка, предпочитайки да съсредоточите цялата си енергия в изразяване на духовността.

Нептун септил Веста
Вие сте родени с божествен императив, който насочва и указва всички ваши действия и решения. Много приспособени към вътрешните сфери на съществуването и дълбоко посветени в изпълнението на вашата духовна роля, вие знаете, че имате мисия, която трябва да изпълните и нищо не може да ви възпре от пътя ви. Възприятията ви са, рафинирани и чувствителни и вероятно, често имате силно вдъхновяващи преживявания на трансцендентност, които подобряват и обогатяват вашата вяра и преданост. Може да изразите себе си чрез музика и различни други форми на изкуство, винаги отразяващо космическото или многоизмерно ниво на съзнание. Дълбоко идеалистични и мистични, може да се откажете от ангажиментите на физическата връзка, предпочитайки да съсредоточите цялата си енергия в изразяване на духовността.

Нептун куинконс Веста
Вие сте дълбоко духовни, много посветени на вашите вярвания, но има вероятност да изпитате един парадокс около въпросите на духовността и сексуалността. Вашето желание за трансцендентност и космическо единство изглежда несъвместимо или несвързано с желанието ви, да изпитате всички аспекти на живота, включително секса. Традиционните религиозни учения може да бъдат помрачавани от чувство на вина и срам, свързано със сексуалното изразяване. Може да изпитате разочарование или измама в рамките на религиозният контекст или да се чувствате объркани за това какво наистина е истината. Вие вероятно ще направите значителни усилия, за да въведете тези елементи в съгласие, но обикновено с малък задоволителен резултат. Въпреки това пътя ви, в крайна сметка, ще ви води към растеж и експанзия.

Нептун съвпад Асцендент
Възможна е известна несигурност или объркване около представата за вашата личност. Ще имате склонност да се представяте с различни лица пред света. Това е така, защото вие сте напълно наясно с очакванията на другите хора и ще се опитвате да бъдете такива каквито те искат, дори ако желанията им са нереалистични. Ще имате едно неуловимо качество и другите, никога няма да бъдат съвсем сигурни дали им показвате истинската си същност или отразявате това, което чувствате, че те искат да видят. Това едва ли е изненадващо, тъй като и вие самите никога няма да сте съвсем сигурни в себе си. Влиянието на Нептун варира от нереалистични мечти и илюзии до най-високо духовно осъзнаване и себеотдаване, важното е да намерите някакъв баланс между тези два полюса.


Нептун опозиция Асцендент
Склони сте да търсите връзки, чрез които може да изживеете някакъв идеал. Може да бъдете привлечени от хора, с проблеми, като изразявате своето състрадание,разбиране и им помагате. За съжаление в крайна сметка ще осъзнаете, че те нямат никакво намерение да се променят, оставяйки ви усещането за разочарование и объркване. Пазете се от преследване на изгубени каузи. От друга страна, може да бъдете привлечени от хора, които изпъкват с ефектен образ или някаква харизма. Трябва да внимавате, да не поставяте несъвършено човешко същество на пиедестал, тъй като е възможно да ви мамят. Вместо да се опитвате да изживеете мечтите си чрез някой друг, се опитайте да ги изживеете за себе си.


Нептун тригон или секстил Асцендент
Силно чувствителни, вие усещате фините вибрации във вашата среда. Имате инстинктивно "усещане" за неизказаните или потиснати емоции на хората около вас, което ви дава възможност да отговорите с подходящо отношение на всяка ситуация, в която може да се окажете. Вие сте идеалисти, по-отношение на обществото, което бихте искали да видите и възнамерявате да дадете своя личен принос по някакъв начин. Действайки за постигане на по-високите си цели, ще сте в състояние да помогнете на другите да получат един по-дълбок и по-"духовен" поглед върху живота.


Нептун квадрат Асцендент
Изключително чувствителни сте към критиката, като така може да пропускате възможности, защото ще се страхувате от провал. Този аспект може да ви попречи, по-активно да търсите реализация на вашият потенциал. Може би комуникацията с родителите ви е била неясна или объркана или не сте получили подкрепа при избор на кариера и все още ви е трудно да осъзнаете точно какво, искате от живота. В резултат на това ще разпръсквате енергията си в участие в различни дейности или ще поемате повече от това с което, може ефективно да се справите. Вие ще трябва да се фокусира върху специфични области, ако искате да извлечете максимума от вашите таланти.

Нептун квинтил Асцендент
Вътрешна хармония, интуитивно разбиране на това, което е най-добро за вас и другите, както и неволно внушаване на уважение по отношение на себе си, подтикващо към утвърждаване на вашето лидерство - поне в чисто морално отношение - ситуация в група на съмишленици. Има опасност от прекомерна амбиция и самомнение. Способност да убеждавате във вашата правота и да показвате вълнуващи духовни гледни точки. Талант в областта на изкуството.

Нептун септил Асцендент
Безкористни, посветени на служба на другите, вие чувствате, че имате мисия в живота. Ефектът на трансцеденталното, ви прави да осъзнавате ценности, който не са свързани с жизнените блага, материалната изгода и моралните закони. Във вас има нещо неземно, ефирно, което не може да улови и най-изтънченият интелект. Понякога може да създавате впечатление на странен и ексцентричен човек.

Нептун куинконс Асцендент
Възможно е да ви се струва, че живеете във ваш собствен свят. Този конкретен аспект е често срещан в картите на творчески личности, като артисти, музиканти или хора, които са силно настроени към вътрешните или духовни аспекти на живота. Въпреки това, той също присъства в хороскопите на тези, които са чувствителни към стимуланти или на измамници и мошеници. Може да се наложи да вземете мерки, срещу това да бъдете измамени или вие да се възползвате от другите.

Нептун съвпад МС
Несигурността е ключовата дума за тази комбинация. Трябва да работите усилено, за да проявите по-високите качества на духовното си съзнание. Имате необходимост да намерите по-духовно измерение в кариерата си и може внезапно да променяте пътя си, дори ако ви е задоволявал до този момент. Понякога ще ви е трудно да правите разлика между реалност и фантазия и може да бъдете пленени от нова посока в кариерата, която обещава големи награди, но е построена повече на вашите очаквания и желания, отколкото на реалистична основа. Може да преследвате тази визия, напълно неподготвени да се справите с ежедневните отговорности на проекта. Но въпреки неуспехите, в края на този цикъл често ще бъдете точно там, където трябва и може да намерите успеха, който търсите, просто не на мястото, което сте очаквали.


Нептун опозиция МС
Имате мистична хармония с природните сили, която внася духовност в семейния ви живот. Вашата домашна среда може да бъде засегната от особени обстоятелства, може да живеете в някаква институция или да прекарате края на живота си в старчески дом или болница. Може да се затворите в дома си или да го използвате като място за духовна дейност. Често живеете в близост до големи водни басейни. Може също често да се тревожите или да сте объркани по отношение на професионалните си интереси, което да се дължи на липса на сигурност и практичност в преценките.


Нептун тригон или секстил МС
Имате силна интуиция, която може да използвате конструктивно във всички фази на вашата професия, имате способност да усещате настроението, особено на хора с позиция във властта. Това ще ви позволи да спечелите високо обществено положение и признание. Впечатлявате се от артистичността и блясъка и силно сте привлечени към изкуството, филмите, балета и театъра. Може да имате възможност за кариера в областта на изкуството. Много сте близки с родителите си и силно интуитивни по отношение на интимните връзки и въпроси. Вашият дом е необичаен или артистичен по някакъв начин и често е близо до водни басейни.


Нептун квадрат МС
Може да бъдете объркани по отношение на вашата кариера и това да ви прави, ненадеждни в професионалните задължения или може вашата леност и безотговорност, да ви създаде лоша професионална репутация. Може да попаднете в самозаблуди, фантазии и да избягвате професионалните и домашните си задължения. Вашето отношение към семейните дела, често е точно толкова объркано и се проявява в разхвърлян и дезорганизиран дом, който често е сцена на евентуална злоупотреба с упойващи вещества.


Нептун квинтил МС
Способност да влизате в други измерения, несъотносими към заобикалящият ви свят, рационално разбирате, произтичащите от това състояние и опит и след това въз основа на тях постепенно изграждате ежедневния си живот и кариера. Силна вътрешна отдаденост на работата, която включва всичките ви мисли и цялата душа. Това има драматичен ефект върху другите, като ги зарежда с ентусиазъм и ги подтиква към сътрудничество.


Нептун септил МС
Много креативни и артистични, надарени с чувствителна душа, голямо въображение и способност да реализирате фантазиите и мечтите си. Често чувствате, че имате мисия и божествена насока в живота си. Имате духовно-творчески подход към живота и чувствате, че сте свързани с нещо голямо и се опитвате да служите, като се грижите материално и духовно за другите. Вашата идеалистична природа разбира, че трябва много упорита работа, за да превърнете големите мечти в реалност.


Нептун куинконс МС
Вие сте мечтателни и творчески вдъхновени, но ви е трудно адекватно да изразите тези качества. Възможно е кариерата ви да е свързана с нещо, което не ви позволява да изразите своите таланти. Затова е важно да се научите да определяте своите собствени приоритети и да намерите работа с която, може да постигнете целите, с възможно най-малко усилия.


Нептун съвпад Северен възел
Вие сте в хармония с това, което е социално-популярно и приемливо. Интуитивно винаги сте на точното място в точното време. Обаче, сте склонни, да се отдавате на капризи и прищявки и често следвате тълпата, защото това е най-лесния начин, но той може да ви доведе до катастрофа. Трябва да се научите да бъдете по-благоразумни.

Нептун опозиция Северен възел
Вие може да не бъдете много популярни, тъй като несъзнателни навици и интуитивни подтици ви сблъскват с общоприетите социални норми. Често се разминавате или не успявате да се възползвате от възможностите. Въпреки това, индивидуализмът и благоразумието, ви позволяват да избегнете катастрофални социални подтици. Възможно е да станете жертва на кражба или обстоятелства извън вашия контрол, водещи до загуба на неща, върху които сте работили усилено. Може да имате задължение, да действате като канал за изработване на духовни цели при трудни условия.


Нептун тригон или секстил Северен възел
Имате интуитивни способности да разберете тенденциите на преобладаващите обществени нагласи и начини на поведение. Може инстинктивно да разберете, как да се възползвате от социалните сили около вас. Може да печелите популярност и успех, защото сте в унисон с времето.


Нептун квадрат Северен възел
Вашите склонности към духовност и мистицизъм са в противоречие с обществените традиции и другите могат да мислят, че сте непрактични мечтатели или имате подривно влияние върху любимите им религиозни и социални ценности. Вие се чувствате постоянно неразбрани и сами, дори в тълпата. Може да действате объркано, тъй като често не сте в крак със събитията и хората около вас.

Ако сайта ви е харесал,моля подкрепете ни!

Рак
Слънце в Рак
Телец
Луна в Телец
23 градуса
Намаляващ полумесец
Намаляващ полумесец
25 дни
Powered by Saxum