Аспекти на Плутон

Pluto 2652d

Плутон в съвпад с Хирон

Вие сте прероден лечител и имате огромна духовна сила, но ще трябва да минете през някои много интензивни и трансформиращи преживявания, за да развиете способностите си. Опит от загуба или животозастрашаващи ситуации, ще движат процесите на просветление, които може да са на живот и смърт. Ще сте принудени да се изправите пред вашите най-дълбоки проблеми свързани с борба за власт, стремежи, пристрастия и мании и да пуснете всичко, което стои на пътя ви към изцелението и възможностите на духа. В това много интензивно и взискателно пътуване, ще намерите ключ към възстановяване на силата си и насочване към самолечение. Чрез собственото си изцеление, може да помогнете на другите да признаят и потвърдят собствената ви власт.

Плутон опозиция Хирон

Имате доста да работите около проблеми свързани с загуба, интимност и лична сила. Много е вероятно, да сте загубили или да сте били изоставени от родител и раните създадени във вас, от този модел, да ви карат да отбягвате неща свързани със смъртта и интимността. Може да флиртувате със смъртта в безсъзнателно желание да се издигнете, трансформирате и преодолеете страха. Вашето пътуване през живота, включва дълбоки преживявания, които ви подтикват, да търсите своята духовна сила и да лекувате себе си. По този начин може да се превърнете в силен лечител, шаман и духовник, но трябва да приемете както силата си, така и тъмните си страни.

Плутон тригон или секстил Хирон

Вие имате естествена, вродена лечебна сила, която може да бъде събудена от загуба или чрез дълбоки, преобразуващи преживявания. Вашето пътуване към самолечението включва дълбоки преживявания и може да ви отведе до шаманско съзнание или паралелни реалности. Може да намерите начини и методи, които да отварят вратите за възстановяване на вашата цялост и справяне с потенциално разрушителните емоции. Възможно е да бъдете добър психолог или по някакъв друг начин да създадете един съзнателен мост между измеренията. Може да оспорвате всички правила, предположения и табута свързани със смъртта, интимността и трансформацията.

Плутон квадрат Хирон

Имате много дълбоки емоционални преживявания, които ще ви принудят да се изправите, срещу въпроси свързани с власт, интимност и загуби. Може да се наложи да вземете, някои много трудни решения, по отношение на използването на силата си. Възможно е силно да оспорвате всички сексуални табута и правила и да прегърнете вашата тъмна страна. Самоизцелението ви зависи, доколко, ще успеете да се изправите срещу, маниите, натрапчивите идеи и да подтиснете яростта си, в противен случай може да сте склонни да трупате яд и да злоупотребявате с властта си, в резултат на вашите нерешени чувства, по потенциално разрушителни начини. Ако все пак, извършите необходимата психологическа работа, може да добиете мощна сила за изцеление и пробуждане, която да създаде триизмерен мост, който да използвате вие и другите. Вие може да бъдете много харизматични и убедителни в роля, като наставник, водач и лечител.

Плутон квинтил Хирон

Способността ви, да преминавате директно към лечебната ви сила е уникална. В пътуването си към духовното пробуждане и самолечение, вие сте в състояние да откриете много ключове и много знания, които в последствие може да споделите с другите хора. Невероятно изобретателни, креативни и оригинални в своите методи, надарени в предаването на информация по начини, които другите намират за интересни и завладяващи. Вие сте на пътя на разкриването и просвещението, който в крайна сметка, ще ви изведе до ролята на ментор, лечител и ще създаде мост между измеренията.

Плутон септил Хирон

Вашият жизнен път се ръководи от духовна сила, извън пределите на вашата личност. Вие сте вдъхновени от сили, които насочват пътя ви към самолечение и лична сила и в крайна сметка ви отреждат ролята на учител, лечител и наставник. Може да сте преживели загуба, която ви е изправила, лице в лице, с проблемите свързани с привързаността и трансформацията. Вашето пътуване към посвещението е интензивно и ви носи преки срещи със смъртта и тъмната ви страна. Имате голяма харизма и може да имате сила, да носите на другите изцеление и духовно пробуждане. Често сте наясно, че ръката на съдбата или божествена намеса, ръководи изборите ви и вашият път на пробуждане.

Плутон куинконс Хирон

Вашия път към самолечението, включва някаква загадка или чувство за парадокс. Въпросите за личната ви сила, изглеждат несъвместими или не свързани с пътя ви към пробуждане и изцеление, по този начин, ще ви е трудно да се изправите, срещу най-дълбоките си чувства, по повод интимността, загубата и привързаността. Тази динамика може да попречи на способността ви, да достигнете до изцеление. Може да бъдете привлечени към вашата тъмна страна, като по този начин, ще сте безсилни, да контролирате, съзнателно или пряко нуждата си, да действате извън психичната си уязвимост. Най-вероятно, ще направите много усилия, за да преодолеете пропастта между тези аспекти във вас, но с малко задоволителни резултати. Все пак усилията ви, може да доведат до личностно израстване и осъзнаване.

Плутон в съвпад с Церера

Вие сте дълбоко засегнати от преживявания на загуба и раздяла, особено свързани с връзката майка-дете. Може да сте загубили майка си много рано или грижите за вас, да са били недостатъчни или да сте били отхвърлени. Свързвате възпитанието с опознаването на циклите на живота и смъртта и може да се окажете в роля, да помагате на другите, да се справят с такива преживявания на трансформация. Възможно е, да достигнете до дълбоки нива на психично и духовно пробуждане и инстинктивно да подкрепяте, възстановяването и овладяването на собствената си лична сила.

Плутон опозиция Церера

Може да изпитате силна полярност в живота, свързана с възпитанието и емоционалните връзки, които са в противовес, на вашата лоялност към трансформиращия път на самостоятелността. Може да откриете, че цената на грижите и близостта, изтощава вашата сила или че привързаността, ви кара да се разкъсвате, между ролята на родители и съпрузи. Всяка от тези сили, може да оказва контрол над вас и да изцежда силите ви, ако не се поддавате на нейния контрол. От решаващо значение е, да намерите начини, да съхраните своята собствена енергия и в същото време, да приемате дълбоките емоционални връзки, в противен случай, ще живеете в постоянна борба, която ще пречи на вашето личностно развитие.

Плутон тригон или секстил Церера

Разбирате инстинктивно, как да развиете и поощрите самостоятелността и овладяването на дълбоките трансформиращи пориви. Вие осъзнавате, циклите на загубата и отплатата и знаете, че душата е над тези преживявания, както и че любовта оцелява въпреки всички преходи, трансформации, раздели и загуби. Приемането на тези силни преживявания, ви позволява да насочвате другите, за да се изправят пред трансформациите и загубата без страх.

Плутон квадрат Церера

Може да се борите с дълбоките и болезнени преживявания на загуба или раздяла с родител, вероятно с майка. Страхът от по-нататъшни загуби, може да създаде във вас дълбока резистентност към формиране на близки емоционални връзки, но нуждата от грижи и подкрепа, ще остане силна в рамките на вашата психика. Вие подлагате на съмнение циклите на загуба и разплата и приемате, че раздялата и промените са естествени и неизбежни преживявания в живота. Този процес, ще отвори много възможности за вас и в крайна сметка може да се превърне в голям коз на характера ви, с който да помагате на другите, да приемат загубата, без да се страхуват, че тя ще вземе власт над тях.

Плутон квинтил Церера
Имате изключителен талант за духовен учител. Умеете да разбирате и да израствате от преживяванията на загуба и следователно може да помагате на другите, в резултат на опита си. Дълбоката психология, може да стане отлично средство за вас, което да използвате или да насочвате другите. Вие сте доста изобретателни и находчиви при разработването на методи, за подпомагане на тези трансформиращи епизоди. Раздялата, загубата и завръщането, може да бъде повтаряща се тема във вашите отношения родител-дете.

Плутон септил Церера

Налице е сила на съдбата, която насочва вашият родителски опит и повтаряща се тема на раздяла, загуба и завръщане. Има голяма вероятност, за раздяла с родител в ранна възраст и психологическото въздействие от този опит, да даде тон за вашите емоционални приоритети, и да ви постави на пътя на трансформацията. Има едно божествено участие, което, вие често усещате, че се намесва в оформянето вашите решения. Дълбоките психологически проблеми свързани с интимност, уязвимост и изоставяне, ви подтикват да се справите с загубата на по-дълбоко ниво, а силните преживявания, ви подготвят за ролята на водач и духовен лидер.

Плутон куинконс Церера

Чувствате се привлечени, да изпитате силата си и дълбоките трансформации, но по този път на открития, може да срещнете съпротива или просто да не бъде признат или да се счита за недействителен от най-близките ви хора. Страха от загуба, отхвърляне или раздяла, може да затрудни, предприемането на необходимите стъпки, за да утвърдите вашата собствена сила, да насочите живота си и да се изправите и обхванете природните ритуали на прехода и циклите на загуба и завръщане. Най-вероятно, ще направите много усилия за разрешаване на този парадокс, но без трайни или удовлетворяващи резултати. Въпреки това, самото усилие ще разшири вашата информираност и ще способства за личния ви растеж.

Плутон в съвпад с Паллада

Вие може да бъдете силни и харизматични лидери, когато подкрепяте нещо с известна причина, участвате в някои социални реформи или поддържате художествени и културни учения. Може да бъдете твърд застъпник, за налагане на личната сила, както и да търсите методи, за подпомагане на другите, както и себе си в това пътуване. В собственото ви художествено изразяване, има голяма интензивност и дълбоко психологическо въздействие, като вие винаги отчитате най-съществената тема на вашия обект. Много сте мъдри и никога не се плашите от отклончиви психологически теми. Въпроси свързани със сексуалност, сила и трансформация често присъстват в работата ви.

Плутон опозиция Паллада

Необходимостта ви, да изпитате дълбоки, трансформиращи преживявания, може да е предизвикателство, спрямо вашите социално-културни, интелектуални и естетически чувства. Може да чувствате емоционална нужда, да оспорите табутата, да отворите забранените врати и да погледнете дълбоко в най-уязвимите психологически кътчета в себе си и другите. Това може да ви постави в положението на открита съпротива, спрямо вашата културна среда и да се чувствате безсилни пред социалните маниери и обществената среда. Ако решите да ровите до дъно, това би могло да създаде, враждебни отношения в живота ви, до тогава, докато не започнете да почитате валидността на двете нужди и да намерите креативен начин, да ги включите в живота си.

Плутон тригон или секстил Паллада

Вашето артистично и интелектуално изразяване е мощно, интензивно и право в сърцевината на нещата. Лесно работите със социални групи, като успявате да повлияете на всички, които участват и никога не се плашите от спорни или забранени теми. Не се боите, да вниквате и изясните трансформиращи преживявания, като смърт, регенерация, пристрастяване, обидно или обсесивно поведение. Може да работите, много добре като посредник.

Плутон квадрат Паллада

Може да чувствате доста силен конфликт, по въпроси свързани с владеене и изразяване на силата си. Социалните ви съображения или силната ви чувствителност може да ви правят по-деликатни и слаби, но желанието ви за дълбоки и трансформиращи преживявания, да ви насочва към оспорване на табута и разкриване на всички забранени врати. Може да се чувствате безсилни пред социално-културните ограничения и да искате да проникнете в по-дълбоките реалности. Ще трябва да вземете, някои трудни решения и е препоръчително да не правите избор или едното, или другото, тъй като, тогава може да пренесете борбите за власт в рамките на отношенията си.

Плутон квинтил Паллада

Имате естествен талант да работите със социални групи, като успявате да повлияете на всички, които участват и никога не се плашите от спорни или забранени теми. Вашето артистично и интелектуално изразяване е мощно, интензивно и право в сърцевината на нещата. Не се боите, да вниквате и изясните трансформиращи преживявания, като смърт, регенерация, пристрастяване, обидно или обсесивно поведение. Вие сте изключително изобретателни, оригинални и креативни в изразяването си.

Плутон септил Паллада

Имате естествена харизма, която ви прави завладяващ оратор и лидер и придава на вашите художествени изяви голяма дълбочина и интензивност. Вие сте вдъхновени от сфери отвъд личността и може да чувствате,че божествена намеса или ръката на съдбата оформя вашите решения и ръководи пътя ви. Имате чувство за мисия в рамките на вашите социални и културни участия. Може да бъдете мощна сила за трансформация на социалния ви кръг.

Плутон куинконс Паллада

Вашите социални и културни интереси може да нямат никаква връзка или съвместимост с вашия път за личното израстване. Може да бъдете измъчвани или да преживеете най-дълбоките психологически проблеми на трансформацията, като загуба, смърт и обновление. Вие желаете да оспорите всички табута и да проникнете до най-съществените нива на психиката, включително натрапчиви идеи, зависимости и злоупотреби. Тази необходимост няма да се приема или поддържа от вашата социална и интелектуална среда. Въпреки многото усилия за преодоляване на пропастта, трудно, ще съвместите двете нужди в живота си. Въпреки това, усилията, ще стимулират значително разширяване на знанията ви и личното ви израстване.

Плутон в съвпад с Юнона

Брака за вас е дълбоко преплетен с проблемите на властта, а борбата за надмощие в рамките на отношенията, може да бъде постоянна и интензивна. Привлечени или привързани сте към личности, които имат значителна власт над вас или проявяват натрапчиво, обсебващо или ревниво поведение. Необходимостта ви за трансформация и самоутвърждение е дълбока и може да бъде основа, за израстване и проникване в най-дълбоките психологични области. Ако успеете да постигнете идеалите за равенство, за лични права и възможности, връзките ви, ще достигнат до изключителна дълбочина на интимност. Бракът ви може да премине отвъд границите на социалните табута.

Плутон опозиция Юнона

Има един основен проблем свързан с надмощие, в рамките на вашите отношения, които би могъл да стане много разрушителен, ако не го разглеждате открито и честно. Сексуални мании, обсебващо поведение или злоупотреба с власт, могат да бъдат основните въпроси, а равенството във връзката, да е заложено на карта. Единия или другия от вас, може да се опита да узурпира властта във връзката или да бъде прекалено строг за нарушения от страна на другия. И в двата случая, интимността, ще е подкопана и ще възникнат конфликти и вражди, освен ако не сте в състояние да признаете и уважите, както необходимостта от самоутвърждаване и промени, така и нуждата от интимност. И двете са от съществено значение, за взаимното удовлетворение и при признавайки това, ще задълбочите и обогатите емоционалната си връзка.

Плутон тригон или секстил Юнона

Инстинктивно знаете, как да развиете и съхраните, интимните си връзки и да ги направите интензивни и динамични. Може да бъдете, привлечени, от някой с много голяма енергия и лична сила. Тази сила може да бъде-физическа, финансова, социална или харизматична привлекателност. Търсите страст и дълбочина в отношенията и се насочвате към тези, които могат да внесат огън във връзката ви. Заедно може да станете голяма сила, с която другите да се съобразяват.

Плутон квадрат Юнона

Вероятно, ще имате доста интензивни взаимоотношения, които може да включват борби за надмощие, вероятно чрез обсесивна ревност от страна на единия или другия партньор. Парите и секса, може да бъдат основните въпроси, заради които възникват борбите за власт. Един от вас или двамата, най-вероятно, ще желаете страст и силни преживявания и това може да доведе, до някои много разрушителни конфликти. Ако успеете да дадете възможност за балансиране на страстната интензивност и уязвимостта ви, може да имате брак с голяма дълбочина и красота. Това може да бъде едно бурно пътуване, с много трудни решения и избори. Но то може да ви отведе, до големи височини или дълбочини, в зависимост от избора ви.

Плутон квинтил Юнона

Вие сте много талантливи в изкуството да поддържате вълнение, магия и интензитет в отношенията ви. Би могло да има и борби за надмощие във връзката, но вие може да бъдете креативни в адаптирането и интерпретирането на традиционните роли, така че да работят за вас, докато се научите да създавате своя интимен живот заедно. Свободата в емоционалното изразяване, ще е от решаващо значение за тези отношения, защото ако има натрупване на недоволство от чувствата, избухването може да бъде катастрофално. Поддържането на романтиката, забавленията, изненадите и страстта, ще бъде вашият ключ, към успешния брак.

Плутон септил Юнона

Съдбата сякаш, има пръст в избора ви на връзки. Възможно е да имате среща със сродна душа или просто да знаете, че сте предназначени да бъдете заедно. Изглежда, предусещате, че има причина за вашия съюз и въпреки, че може да не го осъзнавате съзнателно, знаете, че има съдбовна привързаност между вас. Може да споделите и реализирате духовната сила в живота ви, като тя, ще оформя вашите решения и насочва вашия живот. Възможно е, отношенията ви, да бъдат много страстни и интензивни, въз основа на пълната безусловна привързаност.

Плутон куинконс Юнона

Може да изпитате един парадокс в рамките на вашата връзка, свързан с въпросите за властта и страстта. Може да не бъдете в състояние по някакъв начин, комфортно да съчетаете, традиционните роли в брака и интензивността на емоционалната връзка. Това може да изглежда, като загадка за вас, която трябва да решите. Въпросите, свързани с равнопоставеността и коректността, спрямо дълбочината на интимността, могат да бъдат източници на несъвместимост. Може да имате проблеми с доверието, ако един от вас, излага на показ, тайните или уязвимостта на другия. Или ако някой от вас има тайни, като очаква другия да ги разкрие. Вашите искрени усилия за преодоляване на тези проблеми, могат да изглеждат по-малотрайни и незадоволителни, но не и без успех. Пътя в живота, ще изисква много корекции, но така, ще растете и ще се разширявате чрез усилията.

Плутон в съвпад с Веста

Вие сте напълно отдадени на вашия духовен път и не позволявате нищо да попречи на изразяването на вашата преданост. Може да сте призовани да направите лични жертви по пътя към израстването и развитието си. Фокусирани, интензивни и страстни сте във вашата преданост към целта. Проблеми свързани с власт и сексуалност преобладават в преследването на трансформиращ опит или безбрачието може да бъде част от вашата религиозна практика. Може да сте създадени да проникнете в тъмните или тайните аспекти на религията, практичния окултизъм или за изучаване на техники за контролиране на властта.

Плутон опозиция Веста

Вашето търсене за дълбоки, трансформиращи преживявания и преследването на лична сила, вероятно, ще ви изправи срещу духовните традиции, които са святи за вас и тази дихотомия може да бъде трудно решима. Сексуалното изразяване вероятно ще бъде основен проблем и вие, ще трябва да ровите дълбоко в собствената си психика или в окултни или забранени учения, за да се разберете и определите. Могат да бъдат направени много лични жертви. За да избегнете проектирането на тази полярност в борба за власт в личните си връзка, трябва да приемете в себе си двете си необходимости от една страна духовността, от друга нуждата от енергия за преобразувания и да предоставите възможност и двете да се изразят в живота ви.

Плутон тригон или секстил Веста

Вашите духовни убеждения са интензивни и страстни, а себеотдадеността ви непоколебима. Готови сте да направите лични жертви в името на вашите вярвания. Безбрачието или отказа от секс, може да бъде неразделна част от вашите практики. Може да проникнете в дълбините на човешкото съзнание и психологическия опит в името на жаждата ви за силни трансформиращи преживявания. Вашата страстна преданост, подобрява и дава възможност на вашето духовно пътуване, a вашето безстрашно преследване на истината ви дава възможност да се справяте с проблемите на злоупотреба, мания и пристрастяване, както за себе си, така и за другите.

Плутон квадрат Веста

Може да чувствате дълбоко противоречие над проблемите на духовната преданост срещу властта и трансформацията. Вашите най-съкровени убеждения и традиции, в които сляпо вярвате, са най-вероятно в противоречие с мощните и трансформиращи преживявания, към които се чувствате привлечени. Може да сте в ситуация, където традиционните учения не успяват да отговорят на нуждата ви от дълбоки мистични преживявания и регенерация. Или може би, злоупотребата с власт в контекста на традиционната религия е пречка за вашето пълно себеотдаване. Чувствате, че сте стигнали до забранена врата в търсене на по-дълбоки истини и опит и това може да бъде в противоречие с вашите религиозни корени. Сексуалността и злоупотребата с нея, също може да бъде ключов въпрос, както и маниите или пристрастяването. Ще се наложи да взимате трудни решения, но предизвикателството от това, може в крайна сметка да засили и задълбочи, предаността и духовната ви сила.

Плутон квинтил Веста

Имате талант за интензивна и страстна духовна практика, както и отговорност и непоколебимост. В състояние сте, да направите лични жертви в името на вашите вярвания. Безбрачието или отдадеността на духовното, може да бъде неразделна част от вашият живот. Може да проникнете в дълбините на човешкия опит и психичното съзнание в името на мощните трансформации. Вашето творчество, оригиналност и страстна преданост, ще засилят и дадат власт на вашето духовно пътуване, а вашето безстрашно преследване на истината, ще ви даде възможност да се справите с проблемите на злоупотребата, манията и пристрастяването, както за себе си, така и за другите.

Плутон септил Веста

Вие сте напълно привързани към вътрешната, невидима сила, която ръководи и насочва вашите решения и оформя духовното ви пътуване. Може да имате едно дълбоко усещане за мисия или божествена предопределеност в живота си и сте напълно подготвени да направите каквито жертви са необходими, за изпълнението на предполагаемата ви роля. Проблемите на сексуалността и власт могат да бъдат основни за вашата система от вярвания или безбрачието и отдадеността на духовното, може да бъде неразделна част от вашият живот. . Съдбата ще ви води в скрити или забранени зони на знания и практики.

Плутон куинконс Веста

Възможно е да чувствате парадоксално разделение между религиозните традиции, които смятате за свещени и необходимостта ви от дълбоки и трансформиращи духовни преживявания. Изглежда, ще има някакъв ребус, който трябва да решите, за да дадете възможност за развитие на вашия духовен живот. Може да преследвате забранени окултни учения или да се увлечете от шамански или сексуални практики, в търсене на страстта и силата, които са табу в контекста на вашите традиции. Най-вероятно, ще направите много усилия, за да включите тези духовни пътища, в съгласувана система от вярвания и духовна практика, но по някакъв начин резултатите от вашите усилия никога няма да са напълно задоволителни. Въпреки това, вървейки по този път, вие, ще израснете и ще разширите възможностите си.

Плутон съвпад Асцендент

По време на живота си, може да претърпите значителни промени в личността. Обикновено, имате силно развита интуиция, която ви подсказва, как се отнасят към вас другите. Силно независими, понякога дори прекалено, имате способността да се възстановявате бързо както физически така и психически. Имате голяма сила, която може да използвате егоистично и разрушително, ако сте наранени. Понякога имате безпристрастно и универсално отношение към живота и дори себе си, особено ако сте силно развити, което ви дава възможност да упражнявате фино, но дълбоко, влияние върху вашата среда. Агресивни сте по един потаен и фин начин и ако сте засегнати, ставате упорити и своенравни. Може да бъдете доста властни, прями и склонни да унищожавате всичко и да започвате наново.В някой моменти от живота, може да се сблъскате с дълбоки психологични проблеми.

Плутон опозиция Асцендент

При правилно поведение, може да издигнете близките, лични отношения на по-високо духовно ниво, но във всеки случай, ще трябва непрекъснато да регенерирате тези взаимоотношения. Най- вероятно, ще имате високи изисквания към вашия съпруг, в брака и в партньорствата и те може да претърпят фундаментални промени. Склонни сте да доминирате или да поставяте партньорствата на нова основа и може да прониквате в мотивите и характера на другите. Възможно е, да бъдете ревниви към бивши приятели или да станете "жертва" на същото от другите. Също е възможно, да се сблъскате с неясни заболявания, свързани с негативни психологични причини, а в брака да бъдете деспоти или да имате трудна половинка. В бизнеса сте силни, умни и динамични.

Плутон секстил или тригон Асцендент

Вие сте добър лидер и организатор, имате самочувствие и сила да вдъхновите другите и да печелите тяхната поддръжка. Имате сила, да трансформирате взаимоотношенията във вашата среда и сте в състояние лесно да приемате промяната и да влизате в съответствие с новите фази на живота. Имате голяма сила на концентрация, всепроникващ ум и понякога достигащ до ясновидство и силно развита воля. В състояние сте да повишите нивото на информираност на другите, чрез промяна на начина на лично взаимодействие. Животът обикновено не е труден за вас.

Плутон квадрат Асцендент

Склонни сте да имате агресивно лично поведение и антисоциални отношения в брака, партньорствата, в обществото, което често води до развод или дори до съдебни дела. Вашата доминираща нагласа, предизвиква негодувание, което води до борба за надмощие и стремеж за доминация на тези, чиято воля е по-силна от вашата. Вие искате да промените другите, вместо да промените себе си, което е наистина необходимо. Имате проблеми с приемането на другите, тъй като имате обсебващо поведение и след прекъсване на отношения, се чувствате изнервени.

Плутон квинтил Асцендент

Креативни и творчески натури, с изразена харизма. Имате силна критична оценка за събитията в живота и обичате предизвикателствата. Притежавате остра проницателност, която ви позволява точно да определяте, същността на проблема или мотивацията на другите. Има тенденция да правите тайно нещата и да ги реализирате изведнъж неочаквано за всички. Добре обмисляте позицията си и не я изоставяте. В работата сте изобретателни и неуморими и винаги успявате, да си сътрудничите с правилните хора. С решителност отстранявате пречките и ненужните отношения. Имате бърза и точна реакция в неочаквани ситуации.

Плутон септил Асцендент

Смело вървите към набелязаните цели. Имате чувство за предопределеност от съдбата. Решително преодолявате пречките и не се бавите при вземането на решения. Безстрастно разрушавате обичайните стереотипи и сте жадни за трансформации. Стремите се към лидерство, имате самочувствие и голяма сила на волята. Окултните науки и въпросите, свързани със смъртта и тайните на живота, ви привличат. Авторитетни сте и умеете да влияете на другите.

Плутон куинконс Асцендент

Приемате сериозно отговорностите си спрямо другите и често се подчинявате на техните желания. Знаете как да използвате таланта си, за да си изкарвате прехраната. Но желаете да се застраховате срещу финансов риск. Вашите идеи са стабилни, но те губят своята ефективност, когато се опитате да ги налагате на другите. Желаете да чувствате възхищението на другите и да бъдете признати, но силния ви характер, може да бъде наранен, ако някой публично изложи слабостите ви.

Плутон съвпад МС

Силни и необикновенно амбициозни, със стремеж за лидерство, власт и висока позиция. По време на живота си, ще преминете през много промени, но винаги, ще имате желание да оставите своя отпечатък в света. Ще имате желание, да отидете твърде далеч прекалено бързо и по този начин, може да отблъснете хората, около вас. Възможно е да има силен натиск от страна на родителите ви, за да се отличите и постигнете нещо. Необходимо е да правите всичко открито и честно. В противен случай, в някакъв момент от живота ви, всички негативни последици от действията ви, ще бъдат разкрити, като по този начин, ще срутят доброто, което сте направили.

Плутон опозиция МС

Вашите преживявания от ранното детство, ще имат необичайно силен ефект върху целия ви живот.. Отрицателните преживявания в детството могат да породят страхове, които да доведат до натрапчиви модели на поведение и лоши навици. От друга страна, нагласите, които възприемате от родителите си, може сериозно да ограничат възможността ви да правите преценки въз основа на опита си. Бъдете много предпазливи, при приемането на всякакви предразсъдъци и винаги поставяйте под въпрос вярванията си, за да разберете, дали помагат в живота ви или го възпрепятстват. Връзката с единия от родителите, може да е много силна, което да има добри и лоши дългосрочни ефекти върху развитието ви.

Плутон секстил или тригон МС

Имате огромна лична сила, която може да насочите към кариерата, а също и да я използвате за собственото си добро и това на другите. Имате силен стремеж да напреднете и успеете. Ще искате да използвате вашите ресурси, таланти и най-доброто от себе си, за да напреднете в живота. Много преди другите, ще обмисляте професионалния си път и ще учите най-добрите практики за използване на таланта си, за да стигнете там, където искате да отидете. Вашите цели в живота може да се променят няколко пъти и като възрастни може да промените кариерата си, но вашата работа и интереси, ще бъдат винаги изключително удовлетворителни.

Плутон квадрат МС

Ще трябва да положите специални усилия, за да се разбирате с хората. Трябва да им дадете ясно да разберат, че не се опитвате да реализирате целите си в живота, за тяхна сметка и че няма да им позволите и те да се възползват от вас. Също така е много важно, да водите достоен живот и да се придържате към високи етични стандарти. Ще имате силно желание за постигане на промяна във вашия свят, въпреки това, не трябва да се опитвате да получите власт просто заради самата нея. Като природен психолог, би трябвало да можете да вниквате напълно в човешкото поведение. Но отново, не трябва да се възползвате от това знание за лична облага или да манипулирате другите. В крайна сметка може да изберете професия, в която ще използвате знанията си.

Плутон квинтил МС

Амбициозни сте, за да успеете и имате определени таланти, които ще бъдат особено полезни в това отношение. Любители сте на пъзелите и решаването на загадки от всякакъв вид и това може да бъде в основа на професията ви. Имате също, естествена способност в областта на психологията, за разбиране на вътрешните мотиви на хората, което ще ви бъде полезно, без значение какво правите. С вашата голяма енергия, може да помагате на другите – като ги научите как да живеят. В опита си да помагате, винаги бъдете внимателни, основната ви грижа трябва да е в полза на другия човек. Не работете с живота на другите, по тривиални причини.

Плутон септил МС

Посветени сте и в състояние да направите пробив в по-висшите истини и в едно по-универсално ниво на разбиране. Имате капацитет за упорита работа и способност да стигнете до границата на физическите си ресурси. Способни сте да влияете на другите, със своите способности. Телепатично възприемате мислите на другите хора. Плановете и методите ви на действие, са въз основа на интуицията.Чувствате предопределеност в своята мисия.

Плутон куинконс МС

Отзивчиви сте към нуждите на околната си среда или хората в ежедневието си. Другите мислят за вас като за някой, който е винаги на разположение. Вашето желание за поемане на повече задачи, отколкото може да издържите, води до изчерпване на енергията ви. Винаги искате, да свършите твърде много, за малко време и така, сами си вредите. Трябва да разберете, че и вие сте важни и да станете малко по-егоистични. Вашите приятели, ще бъдат изумени от тази промяна и тайно, ще ви се възхищават за смелостта да кажете не!

Плутон съвпад Северен Възел

В състояние сте да видите през преобладаващите социални тенденции и имате силата и волята да се възползвате от тях. Интуитивната ви способност, ви дава възможност да разберете силите, формиращи тези тенденции и може съзнателно да се възползвате от тази възможност. Въпреки това, може да се опитате да манипулирате тези сили и да попаднете в капана на обстоятелствата, които сами сте създали. Животът ви може след , напълно да излезе извън контрол и да бъде в опасност от разрушение.

Плутон опозиция Северен Възел

Вашите желания често, ще влизат в конфликт със съществуващите социални норми. Може да започвате нещата, в грешното време или място, което да води до недоволство и неразбиране. Принудени сте да регенерирате живота си сами, без чужда помощ, но често големи социални събития извън вашия контрол възпрепятстват усилията или възпрат напредъка ви. Самоуверени и находчиви сте, особено, когато се сблъсквате с трудности.

Плутон секстил или тригон Северен Възел

Вие сте в състояние да влияете и трансформирате социалните тенденции, обичаи и мнения, което се дължи отчасти на вашето осъзнаване на мотивиращите сили, който стоят зад тях. Знаете също как да манипулирате надеждите и страховете на обществото. Може да бъдете лидери в социалния и политическия живот, като помагате на другите да постигнат по-високо ниво на изразяване в тези области. Лесно успявате да спечелите обществена подкрепа и сътрудничество.

Плутон квадрат Северен Възел

Склонни сте да подкрепяте непопулярни реформи и движения, често в противоречие с традиционните институции и порядки, а поведението ви, се разглежда като опасно и дори революционно. Виждате нормите на обществото като непопулярни, но не забелязвате, че възгледите ви са тези, които са непопулярни.

Ако сайта ви е харесал,моля подкрепете ни!

Рак
Слънце в Рак
Телец
Луна в Телец
23 градуса
Намаляващ полумесец
Намаляващ полумесец
25 дни
Powered by Saxum