Аспекти

 

 

Тъй като планетите се движат в техните орбити около Слънцето, те образуват различни ъглови взаимоотношения една  с друга. Тези взаимоотношения се наричат аспекти. Основните аспекти са резултат от разделянето на кръга на числа като 1, 2, 3, 4 и т.н. което води до аспекти като съвпад (0 градуса), опозиция (180 градуса), тригон (120 градуса), квадрат (90 градуса). Естеството и енергията на всеки аспект отразява природата на номера,  който разделя окръжността, който е неговият "хармоник“. Те са идентични с нумерологията, така че основното разбиране на значенията на номерата ще даде лесно разбиране на моделите на аспектите на диаграмата. Когато две планети образуват аспект една с друга, техните енергии и природи си взаимодействат и работят в хармония или раздор помежду си, в зависимост от естеството на тяхната  връзка.

Точните аспекти и орбити на аспектите :

Аспектите между планетите при доближаване, стават точни, и след това се разделят. Когато един аспект е точен, тогава е най-голямото му въздействие. И все пак, ефектът от един аспект може да се усети за известно време, преди и след момента, когато  е точен. Диапазонът, в който един аспект,  функционира се нарича  "орбита  на влияние", или само орбита. Те следват законите на хармониците, въз основа на броя, с който аспекта разделя кръга ( нарича се  " номер на хармоник"). Принципът е много прост,номера  на хармоника се разделя на  12, а резултатът е орбитата на този аспект. Основната теория е, че планетите трябва да бъдат в приблизително една и съща фаза на вълната [т.е.в апогея или дъното], за да бъде интерактивен.

Орбитата, не трябва да бъде неподвижна, и да следва, силата на дадено тяло . Например, орбитата, обикновено се удължава за Слънцето и Луната, а също и от време на време за планети, които носят по-специална тежест защото  Асцендента е владетел, на най-възвишената, част от основния аспект  или по някакъв друг начин, е подчертан. Също така, планети, които не са в рамките на орбитата на съвпад, но и двете са в съвпад с трета планета се счита за съвпад . Орбитата може  да бъде намалена, когато се прилага към външните планети или астероидите, които не са във всеки основен аспект. Правилата относно орбитите са най-използвани като насоки и се прилагат интуитивно, а не догматично. Аспектите на Слънцето и Луната (светилата) са най-важните, следвани от планетарните аспекти, включващи Асцендента и владетеля му, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и аспектите на Хирон са следващите по важност, последвани от астероидите и чувствителните точки. Ако наталната карта  е с точно време на раждане,  аспектите към ъглите на диаграмата (АС/асцендент, МС/медиум цели, DС/десцендент и IC/имум цели) също са важни.

Анализа на аспектите винаги е много интуитивен процес, защото  диаграмата на раждане е толкова уникална, колкото  и дланта ви, вашите пръстови отпечатъци или ДНК-то ви. Общите правила могат да служат  само ориентировъчно. Но хармониците- Ключовете на числата трябва да предоставят много прозрения към видните енергии и въпроси, подразбиращи се във вашата карта. В някои диаграми основен модел като голям тригон, голям кръст, T-квадрат или нещо подобно ще се открояват, и ще ви дадат отправна точка. Ако това е така, не забравяйте да не  пренебрегвате другите аспекти и взаимодействия, тъй като те също, има какво да  ви кажат.

Ако видите, че няма значителни фигури,  погледнете в аспектите в мрежата или аспектните линии, като се фокусирате първо върху аспектите на Слънцето, Луната, Асцендента и Господаря на  Асцендента. Вижте за затворени модели на аспекти, като триъгълници, квадрати, правоъгълници и т.н. Когато аспектите образуват затворен модел, те работят по същия начин като затворена верига в електричеството. Потоците на енергията, ре-циркулират в целия модел. Аспектите, който участват в много по-динамични групи, по тази причина трябва да им се даде по-голяма тежест или значимост във вашата диаграма.

Някои енергийни модели са по-фини и може да станат препятствие за вас, първия път, когато се вгледате в схемата, но при четене на параграфите, за които се касаят, вие ще започнете да  улавяте  картина или едно повтарящо се  съобщение . Нека това да ви доведе до допълнителни прозрения, тъй като текстът ще се надяваме да предизвика някакво осъзнаване  вътре във вас.

 Запознаване с аспектите

 За да се напише един параграф за всеки възможен аспект  и за всяка планетарна комбинация би била обемна работа. Има много добри астрологични книги,който  включват аспектите и използват десет планети и пет или шест аспекти. Материалът е изчерпателен, и полезен. Въпреки това, аз намирам, че е неприемливо да се ограничим  само до десет тела и пет аспекта, тъй като  вече не можем да оставим Хирон и астероидите,все едно да оставим Меркурий или Юпитер. А някои от аспектите, традиционно считани за "малки", може да са важни. Това са септил [седмия хармоник], квинтил [петият хармоник] и куинконс, който е 12.5 от кръга, или 150 градуса. Пет и седем са първични числа, и  техните хармоници  също са толкова важни, колкото и всички останали, които традиционно са включени в  аспектите.

В сайта ще бъдат включени всички  аспекти, използвайки петнадесет планети и осем аспекти. Ако желаете, можете да използвате и други астероиди, обекти или елементи в своите графики в някакъв момент. Ако сте готови с основната "формула" за анализ на аспектите,  ще бъде лесно да го прилагате по отношение на всичко в диаграмата.

А формулата е проста. Това ще стане по-лесно колкото повече го използвате. Принципите, въпросите или енергиите  представени от планетните тела си взаимодействат динамично, когато те са в аспект помежду си, както и естеството на взаимодействието е описано от хармоника на аспекта. За пример, нека вземем,  Слънцето и Луната с аспект секстил. Какво означава това?

Всяка планета, знак или фактор в диаграмата има много възможни значения. Да вземем най-основното ниво на интерпретацията на Слънцето и Луната, казват, че представлява бащата и майката. Те са аспектирани един от друг, така че те си взаимодействат. Колкото по-близо е аспекта, толкова по-силно взаимодействие има. Какво е естеството на взаимодействието? Това е шестият  хармоник, секстил. Той е благоприятен, течащ, лесно и хармонично. Да   направим  следващата стъпка, какви други неща, ще бъдат посочени от Слънце секстил Луна? Слънцето  е вашата цел, Луната е емоционалните ви нужди за близост и сигурност. Секстила казва, че  си взаимодействат в хармония и взаимна подкрепа. Това ще се прилага за всички различни фактори, представени от енергиите на Слънцето и Луната.

Сега нека вземем за пример Юпитер  в квадратен  аспект със Слънцето в същата тази таблица, и в куинконс  аспект с Луната. Това води до един момент, че трябва да се има предвид по всяко време на разглеждането на аспектите, че естеството на планетите, участващи е по-важен от самия аспект. Това е един добър пример, тъй като Слънцето и Луната са в "мек" подкрепящ се аспект,а  с Юпитер в "труден" аспект , но естеството на Юпитер е толкова голям "късмет", че се счита за полезен, независимо от естеството на аспекта. В квадрат със Слънцето  може да донесе  кризи, или повратни моменти, когато нещо ви е подтикнало да се направи промяна, която ще се окаже много полезна. В куинконс с Луната, роденият може да изпита нужда да се адаптира [куинконс] към привичните усещания и модели [Луната] за адаптирането към новата възможност или промяна в живота  [Юпитер], но всичко това ще се окаже за добро.

Още един пример,който ще е от полза. Да речем, че имате Сатурн в квадрат  с Меркурий. Като се започне отново от най-простото ниво, Сатурн е ограничение, Меркурий е учене и общуване, квадрат е дилема, трудност. Този човек намира изучаването на езика, четенето и писането  много трудно, (квадрат) той може да бъде бавен [Сатурн] учащия [Meркурий], и  така ще разберете, че тук трябва упорита работа . С течение на времето [Сатурн] преминава и постига определено ниво на умение или майсторство ,  става му по-лесно, и след като е научил това, този човек никога не забравя , нещата за,който се е борил толкова усилено . Това е основният процес на трансформиращите трудни аспекти в силни страни. Сега  предположете, че Венера е в благоприятен аспект с двете планети, в  тригон с Меркурий и полу-секстил със Сатурн. Този човек ще се учи по-лесно чрез използване на  някоя творческа форма на изкуство, или чрез мотивация от един  спокоен , любящ и нежен учител, които са възможни прояви от енергията на Венера.

 Какво следва, ако Слънцето и Луната не попадат в нито един определен аспект помежду си? Това може да означава, че има малка връзка или взаимодействие между майката и бащата, или между вашата цел в живота и вашите емоционални нужди, или между вашите нужди за признаване и желанието си да се чувствате  безопасно и комфортно. Или всички заедно. Тъй като те са такива важни показатели в диаграмата, нека да кажем, че искаме да  направим допълнителен анализ на техните отношения. Да предположим, че ъгловата връзката между тях е 127 градуса. Може да направите нещо нумерологично , за да се сведе до една цифра, която ще бъде едно, което би означавало, основния проблем е идентичността. Можете да намерите средната точка между тях и да анализирате  дома и знака. Можете да търсите нещо в диаграмата, всяко тяло, точка или елемент, които се  аспектират с тях двете, пряко или косвено. Индиректно,като  част от един модел, който включва и двете. Това може да разкрие някои свързани динамики между не аспектираните тела.

"Твърди"аспекти

Почти всяка диаграма има "твърди" или предизвикателни аспекти. Те отразяват някои дилеми или конфликти вътре в нас. Те изискват от нас внимание , самосъзнание  в работата и интеграция. Разбирането на енергията на модела, или подписа на хармоника, ни дават ключове за интеграция и разрешаване на конфликтните елементи на основната дилема.

Например, много хора изпитват дилема- свобода срещу ангажимент, независимост спрямо компромис, индивидуалност спрямо необходимостта за приемане. Има много такива нужди вътре в нас, които изглежда да се изключват взаимно, или да изискват решения, които отричат някаква друга вътрешна потребност. Ще се спрем на някои  астрологически възможности  в примерите по-долу. Изходът от такъв вътрешен конфликт, е първо да се определи къде и как във вашата диаграма има такива аспекти[гледаме предимно за квадратури и куинконс], и след това се търси нещо, което прави "мек" аспект [тригон или секстил] към една или  две  планетите в твърд аспект. След това нанесете своя характер и дарби до зонатата на конфликта. Това посредничество на  планетата е в състояние на "арбитър".

Един внимателен поглед към аспектните  линии или мрежата от аспекти почти със сигурност ще разкрие един пример за свързване на хармоник  аспект. Но ако не, след това намерете междината точка  на планетите в твърд аспект, и  определете основната функция или посоката, от него, и  се опитайте да приложите урока, за  дилемата. Проверете и  степента на противопоставя на междината точка, с други думи колко по отдалечени са  аспектираните тела. Ако има планети или чувствителни точки в двете средни точки, тяхната природа ще бъде ключова за разрешаването на вашия проблем.

 Аспект модели

Голям  тригон се формира от три планети, разположени на около 120 градуса около кръга. Това е един от аспектите на лекота и прилив, идейно интерпретационни способност; на грижите, както и чувствителност на сетивата, а не на чувствеността. Това означава способността да се чувства състрадание. Може да има апатия и равнодушие към отговорностите, ако няма достатъчно предизвикателни аспекти в модела.

Малкия голям тригон е тригон с планета в средата, която прави секстил към всеки край на тригона. Това е аспект на лекота и прилив и естествени заложби, както и големия тригон.  Може да бъде с по-малка сила, в зависимост от това, кой планети са ангажирани и  "тежеста" им в диаграмата. Тоест Слънцето, Луната или  владетеля на Асцендента ще го направят много по-силен и значим.

Мистичен  тригон е друг доста сходен модел, където тригона е разделен от планета прави квинтил към една планета от  тригона и септил до друга. Това е изключително щастлив, модел, защото естествената лекота на тригон е увеличена със забележителната креативност и талант на квинтила, и заредена с чувство на съдбата или божествена цел, заложени в септила. Има индикация за голям потенциал за творчество, растеж и постижения в рамките на този модел.

Големия кръст, са четири планети, разположени на 90 градуса една от друга около кръга,  рядък е и мощен . Той е дълбок и стабилен, дава голяма чувственост, практичност, и психическа интуиция. Потенциално стабилна структура, около която Вселената се върти. Той може да бъде източник на сила и стабилност, но също така може да бъде саморазрушителен заради желанието да отидете в няколко посоки едновременно, като  този път не води до никъде.

Клинът е две планети противопоставени, с друг а образувайки 60/120 градуса аспект на опозицията. Това е  модел на умствена работа и грижи, дава повече чувствителност от колкото чувственост. Възприемчивост  и осведоменост за  другите и  заобикалящата среда.  Възможност да служи, вербално  и социално.

 Йод се формира от две [или повече] планети в секстил [60] градуса една спрямо друга, всяка образуваща куинконс [150 градуса] с трета планета. Това понякога се нарича "Пръста на Съдбата", или "Божия пръст", както и значението му има нещо общо със съдбата. Това създава непрекъсната нужда  за регулиране  по отношение на планетата, която е в куинконс с другите две, или към които е насочен "пръстта“.

T-квадрат е две планети в опозиция, с трета под прав ъгъл или и с двете. Това е мощен модел на физическо, чувствено, и психическо ниво. Показва, способността да се усеща интуитивно, и да знаете неща на подсъзнателно ниво. Силно въплъщение, чиито корени са в практичното и социалното. Може да изпитате цикли на кризи с участието на "квадрата" от планетите.

Голям  секстил е модел, който включва шест свързани секстила, с други думи, образува симетричен шестоъгълник. Това е един много щастлив модел, много лек живот и възможности, но има опасност от липса на мотивация ,която да се  дължи, на не достатъчно предизвикателства в живота. Потенциално много креативни и изключително надарени.

Mистичен правоъгълник е четири планети, в комплект 60/120/60/120 разделно. Един класически модел, сочещ към словесни и умствени способности. Чувствителна и ориентирана към услугите натура. Понякога показва психични синдроми видими за другите, но трудни за човек с този модел за решаване.

 Хармоници

Хармониците са един уникален и гениален метод за проучване на енергийните модели в рамките на една диаграма. Те са малко по-езотерични и се сливат с астрологията и нумерологията. Те разкриват накратко много неща, които би било трудно или почти невъзможно да се видят  в наталната карта.

Пример:

 Предполагам сте си правили натална карта, и е била  тълкувана  или чрез компютърно генериран отчет или от лице, запознато с езика на астрологията, или и двете. Може би си спомняте някои от акцентите като  знака на Луната и асцендента, а дори може би и някои основни модели аспекти, като например голям тригон, Йод или T-квадрат. Вие сте били притеснени от факта, че имате три последователни празни домове, да речем 5, 6 и 7: творчество, работа и взаимоотношения. Знаете,че тези елементи не липсват в живота ви, но вашата диаграма, изглежда, няма какво да каже по тези теми, извън това, което може да бъде открито чрез разглеждане на планетарните владетели на тези домове. Вие смятате, че  някак си информацията е твърде оскъдна или непряка, и искате повече информация. Хармониците предоставят почти магически начин да откриете повече "скрити" послания, които разработват и разширяват  тези теми.

В този случай, ние ще направим една диаграма H5 да погледнем креативноста, себеизразяването и петия въпрос - жилищата;  H6  разглежда работата и другите въпроси от шести дом,  H7-  връзките и партньорството (H9 също  доста разкрива по този въпрос). Хармониците  в действителност са по-надежден източник за разглеждане на тези енергийни модели,  освен ако времето на раждане е точно. Неточното време ще наруши разположенията в домовете, но хармониците произлизат от аспектите, присъщи на графиката и са по-малко зависими от точния час на раждане (само до степента, на Асцендента и МС ). Ако точното време на раждане не е на разположение, за пренатална слънчева диаграма ( слънце в съвпад с асцендента) и хармониците ще предоставят богата информация и могат да предложат и начини за корекция, те са и косвен начин за изчисляване на времето за раждане, когато е неизвестно.

Такъв тип диаграма,може да си направите на:

www.astro.com

 трябва първо да си направите регистрация да си въведете след това  даните за раждане,от сектора за избор на карти избирате/Harmonic Chart/,а в опции на мястото на датата пишете номера на хармоника,за който искате карта.Картата се разглежда по същият начин както наталната.

Ако сайта ви е харесал,моля подкрепете ни!

Рак
Слънце в Рак
Телец
Луна в Телец
23 градуса
Намаляващ полумесец
Намаляващ полумесец
26 дни
Powered by Saxum