Аспекти на Уран

cp uranus symbol e8b57

Уран в съвпад с Нептун
Вие сте в хармония с много реалности и измерения отвъд физическото и по тази причина може да се считате, за мечтатели или мистици. Вие сте много еволюирали и пробудени за духовно осъзнаване; някои наричат този аспект-знак за стара душа или такава, която е придобила мъдрост, чрез дълго търсене и много опит. Вашето въображение и интуиция са изключително силни; може да съчинявате истории, които да позволят на други да участват във вашите духовни пътешествия или може да споделяте вашите видения чрез образи или други творчески средства. Гламур, илюзия, мистерия и идеализъм, са някои от инструментите, които използвате, за да създавате своята магия.

Уран опозиция Нептун
Вие най-вероятно сте силно интуитивни и доста духовни, но може да има противопоставяне във вашето мислене между интелекта и това което определяте като сънища или мистично мислене. Тази полярност може да бъде приета в рамките на една връзка, в която единият или другият, ще е свободомислещ с високо развит интелект, а другият някакси, по-неуловим и обвит в символика, мистерия или неяснота. Ако изпитвате това в отношенията, то може да се окаже доста опозиционно, но ако успеете да балансирате тези два типа разбирания, вие може потенциално да достигнете до забележителни успехи.

Уран тригон или секстил Нептун
Вашето съзнание и възприятия излизат извън физическите измерения на реалността. Вие сте интуитивни и духовно еволюирали. Имате виждания, вдъхновение и идеали за единство, вашия интелект подкрепен и засилен чрез интуицията е способен на значителни открития. Може да внесете своите идеали в реалността чрез силата на въображението и намеренията си. Възможно е да изразявате своите виждания чрез музика или някаква друга форма на изкуство. Вие сте ясновидци и мистици.

Уран квадрат Нептун
Може да имате много независими възгледи и да нямате никаква толерантност към романтиката или мистицизма, или обратното може да бъдете мечтатели, високо просветлени, въплъщаващи мистерия и символика, предизвиквайки хладно интелектуалната рационалност. По някакъв начин идеалистичните мечти се противопоставят на обществено-политическия активист вътре във вас. Ще трябва да вземете някои трудни решения, по отношение на идеалите и възприятията си, спрямо доброто си име и насоките си. Решението на дилемата ще дойде, когато разберете, че и двете са ви необходими и вашата роля е да намерите баланс, като обърнете внимание и на двете. По този начин ще развиете един много силен дар за прозрение.

Уран квинтил Нептун
Вие вероятно сте надарени с екстра-сензорни възприятия; Вашата настройка, да разбирате невидимите реалности е крайно необичайна. Може да получите достъп до възприятия и истории, които ще озадачават и очароват другите. Може да комбинирате блясък, мистерия, шок и изненада за създаване на един магичен и безкрайно вълнуващ свят. Може също да използвате вашето въображение и интуиция да създадете живота, който желаете. Вие сте изключително изобретателни и отворени към тайните сили.

Уран септил Нептун
Имате визия, вдъхновение и идеали за единство, чувствате се водени от съдбата и го показвате. Личните саможертви, не могат да ви отклонят от пътя ви. Вашият интелект работи добре заедно с интуицията, правейки ви способни на значителни успехи. Може да внесете своите идеали в действителността чрез силата на въображението и намеренията си. Вашето съзнание и възприятия ще се разширят в нефизическите измерения на реалността. Вие сте интуитивни, екстрасензорни и духовно еволюирали. Може да изразите своите виждания чрез музика или някаква друга форма на изкуство. Ясновидци и мистици.

Уран в куинконс Нептун
Вашият експанзивен интелект може да е много изобретателен, футуристичен и иновативен, вашата интуиция, сънища и предчувствия могат да бъдат много ярки, но някак си, като че ли не може да се получи, всички те да работят хармонично заедно. Може да направите сериозни усилия, за да хармонизирате възприятията си и да ги засилите, но резултатите няма да отговарят на очакванията ви. Изглежда ще са необходими много промени, но усилията ще ви помогнат да развиете интуицията и езотеричната си чувствителност, това ще бъде един творчески път като цяло.

Уран в съвпад с Плутон
Вие сте изключително мъдри и привлечени към трансформацията. Всичко тайнствено или скрито е обект на вашият интерес; ще разкриете всяка тайна и ще отворите всяка забранена врата, за да проникнете до най-трансцендентните нива на съзнанието. Интензивни, интуитивни и напълно безстрашни в търсенето си, вие не възприемате нищо като свещено, ако не е проверено от опит. Не следвате никакви системи , традиции или убеждения, а търсите радикални, нови начини за да изпитате и да натрупате лична сила.

Уран опозиция Плутон
Може би чувствате раздвоение в себе си по отношение на демонстрирането на повечето от вашите интимни и лични чувства. Може би изпитвате полярност в рамките на отношенията в който едната ви страна е независима, свободомислеща, с широки идеали и виждания, но остава емоционално недостъпна, докато другата е интензивна, прилепчива и иска да проникне до най-дълбоките, най-лични нива на интимност и споделяне. Това може да бъде много не просто положение, докато се постигне задоволителен компромис , така че , да се почита както интелекта, така и емоциите и да се зачитат личните граници.

Уран тригон или секстил Плутон
Вашият поглед е необикновено остър и прониква до самата същност върху каквото и да съсредоточите вниманието си. Вероятно пренебрегвате традицията относно духовните въпроси и поставяте всички вярвания и убеждения на тест, на интелектуален анализ и личен опит. Можете да изясните най-тайнствените въпроси и да внесете голяма яснота по отношение на най-дълбоките механизми на човешката психика. В състояние сте да направите значими открития и да придобиете власт.

Уран квадрат Плутон
Вие най-вероятно чувствате дълбок конфликт в себе си, когато прониквате в най-уязвимите области на психиката. Вие може да предпочетете да запазите анализирането и възгледите си само на ниво теории и идеали и да не стигате до крайности, за да предотвратите компрометирането на вашите собствени психологически сили. Може да има конфликти за власт и свобода в рамките на отношенията, когато един от вас ще е независим, свободомислещ с широки идеали и възгледи, но предпочита да остане емоционално недостъпен, докато другият, интензивно ще търси да проникне до най-дълбоките, най- личните нива на интимност и споделяне. Това може да изиграе лоша шега с личния ви живот, докато не признаете и приемете както интелекта, така и емоциите като валидни неща в живота си. Ако се противопоставяте на това сами по себе си, това може да стане доста разрушителен аспект.

Уран квинтил Плутон
Вие сте надарени с голямо разбиране и способност да изясните най-тайнствените въпроси и да внесете голяма яснота по отношение на най-дълбоките механизми на човешката психика. Вашият поглед е лазерно остър и прониква до самата същност върху каквото и да съсредоточите вниманието си. Вероятно пренебрегвате традицията относно духовните въпроси и поставяте всички вярвания и убеждения на тест, на интелектуален анализ и личен опит. Вие сте много креативни, оригинални и иновативни в търсенето си за истината. В състояние сте да направите значими открития и да натрупате голяма сила.

Уран септил Плутон
Вие сте дълбоко вдъхновени и целенасочени към придобиване на власт. Вашите възгледи са ясни и проницателни и превъзхождат традиционите и системни вярвания. Може да сте предназначени да разкривате и изяснявате най-тайните въпроси и лични възможности. Често може да усещате, че невидима сила ръководи вашите решения и сте непоколебими във вашата привързаност към божествените заповеди.

Уран куинконс Плутон
Има един странен парадокс в мисленето ви, където вашите социални и духовни идеали изглежда имат малка връзка с най-дълбоките ви емоционални чувства. Вашето желание за лична трансформация и власт може да бъде блокирано, докато не успеете по някакъв начин да създадете връзка между идеали и емоции. Може да не желаете или да не може да пуснете вашите свещени идеали или ценни вярвания. Или може би ще желаете да проникнете до най-уязвимите си емоционални чувства и да изкарате на показ вашата тъмна страна. Вероятно ще изразходвате значителна енергия в опити да разрешите тази ситуация, но с малотрайни или задоволителни резултати и ще са ви необходими много промени. Въпреки това, усилията ви ще доведат до личен растеж и разширяване на съзнанието.

Уран в съвпад с Хирон
Вие сте изпреварили времето си, по отношение на духовното разбиране и може да храните една визия за едно просветено човечеството. Чувствате болката в рамките на колективното съзнание и сте подтикнати да намерите ключове за планетарно изцеление и извисяване. Вашият избор на лечебни методи ще е много нестандартен и футуристичен, и ще е по същество ум / тяло или холистичен по своята същност. Може да бъдете в състояние да възприемете фините енергии и да видите аурата. Може да се настройвате към други измерения на реалността и да имате достъп до други времеви линии. Вашето съзнание е експанзивно и приобщаващо и може да намерите лек за тези, които са се загубили в драмата на ограничението. Вие сте свободни и независими в идеите си.

Уран опозиция Хирон
Вие изпитвате полярност по отношение на подхода си към самолечение и духовно разгръщане. Това може да се прояви като модерната срещу холистичната медицина или може да има дихотомия в рамките на вашите убеждения и идеали. Личните лечебни нужди могат да имат несъответствие спрямо традицията, а от време на време бунтовния ви нрав, би могъл да попречи на напредъка ви. Може да се опитате да запазите това раздвоение на строго интелектуално ниво и да пренебрегнете собствената си дълбока болка или да отказвате да приемете това като физическа нужда. Обстоятелствата могат да ви определят уникален път на посвещение в по-широки измерения на реалността. Ако тези проблеми се проектират в отношенията, може да стане доста трудно да се разрешат. Опитай се да разберете, че изборите и средствата не са взаимно изключващи се и е възможен един балансиран компромис.

Уран тригон или секстил Хирон
Вие сте много нетрадиционни във вашите вярвания за изцеление и духовен напредък. Инстинктивно знаете как да използвате въображението и фината енергия за лечение и може да намерите ключове за собственото си пътешествие към самолечение, което може да споделите с другите. Изпреварили сте времето си, по отношение на духовните разбирания и може да храните една визия за едно просветено човечеството. Вероятно ще натрупате опит, при справянето с кризи. Пътуването в други измерения и възприятия може да ви предостави нови идеи и да направите важни открития.

Уран квадрат Хирон
Вие изпитвате дилема по отношение на вашето самолечение и духовно разгръщане. Може да бъдете в конфликт с избора си на модерна срещу холистична медицина или с вашите убеждения и идеали. Личните лечебни въпроси може да се въртят около несъответствието спрямо традицията, а вашият непокорен нрав би могъл да попречи на напредъка ви. Може да се наложи да взимате някои трудни решения, по отношение на въображението си в сравнение с физическият подход към самолечение или с традиционните срещу неконвенционалните средства.Опитай се да разберете, че изборите и средствата не са взаимно изключващи се, а интегрирането на тези елементи може да се превърне в голяма сила.

Уран квинтил Хирон
Вие сте изпреварили времето си, по отношение на духовните разбирания и може да подхранвате една визия за едно просветено човечеството. Инстинктивно знаете как да използвате въображението и фината енергия за лечение и може да намерите ключове за собственото си пътешествие към самолечението, коiто може да споделите с другите. Вероятно сте много нетрадиционни във вашите вярвания за изцеление, духовен напредък, в творческото и оригинално разработване на уникални методи и средства, които след това може да предадете в полза на другите. Пътуването в други измерения и възприятия може да ви предостави нови идеи и да направите важни открития.

Уран септил Хирон
Вие се намирате на пътя на духовното посвещение и самовъзстановяване и често може да бъдете наясно, че ръката на съдбата оформя вашите решения и избори. Вие сте изпреварили времето си, по отношение на духовното разбиране и може да имате една визия за едно просветено човечеството. Много необичайни преживявания може да преоформят вашите вярвания за самолечение и пробуждане. Чувствате божествена намеса в изясняването на алтернативните и холистични концепции за изцеление и информираност, за другите и за себе си. Драматичните прозрения и открития ще са награда за вашата отдаденост към индивидуалното ви пътуване към духовното.

Уран куинконс Хирон
Вие като че ли се сблъсквате със загадка или парадокс, когато става въпрос за избора ви на изцеление и духовно развитие. Високотехнологичният подход може да има какво да ви предложи и все пак може да се насочите към по-фините и холистични методи. Странни преживявания и възприятия могат да засегнат вашите вярвания и да променят пътя ви. Вашето духовно посвещение може да е свързано с лечебна криза и може да бъде много трудно да разберете по кой път да поемете. Вероятно ще направите значителни усилия за интегрирането и сближаването на тези методи , но успехът ще е трудно постижим. Въпреки това, самият път може да бъде много поучителен и чрез усилията си, ще разширите съзнанието си.

Уран в съвпад с Церера
Вие сте привлечени към свободомислието и изразяването на индивидуалността. Инстинктивно разбирате, че богатото и уникално разнообразие на личността е това, което прави хората специални. Може да разширите възприятията си и да надникнете в света на вечните реалности, като това ще ви направи по-способни да насърчите подобни проучвания в тези, за който се грижите или напътствате. Възможно е през живота ви да имате внезапни и неочаквани загуби и или срещи, които могат да стимулират космическите прозрения и да разширят разбиранията ви. Загубата на родител може силно да повлияе на вашите идеали и стремежи и да засегне способността ви за формиране на интимни връзки.

Уран опозиция Церера
Вашата нужда от свобода и индивидуализъм ще е в опозиция на нуждата ви от близост и интимно общуване. Възможно е да чувствате, че близките връзки не ви позволяват да преследвате своя собствен път на свобода и индивидуалност или че ангажиментът към интимната ви връзка, задържа духовното ви развитие. Или обратно, може да чувствате че вашите близки емоционални връзки, са застрашени от независимостта на някого, с когото сте свързани . Това може да бъде доста неудобно, докато не се научите да приемате двете нужди и да давате възможност на индивидуална самостоятелност и свобода, без да губите интимността. Някои компромисни решения, вероятно ще бъдат необходими, за да разрешите този проблем.

Уран тригон или секстил Церера
Вие подкрепяте индивидуалната уникалност, идеализмът и духовната експанзия. Имате естествена способност да поддържате близост и интимност и в същото време да позволявате достатъчно лично пространство в отношенията, така че двете страни да изразят своята индивидуалност и да опознаят многоизмерната реалност. Може да се вдъхновите към един по-просветен стил на възпитание, като гледате на детето си, като на независима и развиваща се душа. Възможно е да сте били възпитавани от много духовни родители, което прави тази задача лесна и естествена за вас. Може да станете идеал или модел за подражание на другите, които се занимават с въпросите, свързани с родителството или възпитанието.

Уран квадрат Церера
Вие вероятно чувствате остър конфликт по отношение на интимността срещу свободата. Трябва да приемете и двете, но на вас ви се струва, че трябва да изберете само едно от тях, това създава дилема, която води до голямо напрежение, в рамките на близките взаимоотношения. Може да имате страх от ангажименти и това да ограничава способността ви да поддържате тесни и близки отношения; или да се боите от загуба на интимност, ако следвате нуждата си за духовен растеж и индивидуалност. Вашият идеализъм може да ви изведе на път, който включва в себе си, отделянето от близките. Възможно е (макар и не лесно), да направите място за двете нужди в живота си и ако успеете, ще може да създадете по-силни връзки.

Уран квинтил Церера
Имате специален дар да стимулирате и възпитавате другите, към духовен растеж и разширяване на възприятията. Подкрепяте индивидуалната уникалност, идеализмът и духовната експанзия. Знаете как да поддържате близки и интимни отношения и същевременно да позволявате, изразяването на индивидуалността и опознаването многоизмерното съзнание в рамките на връзката. Може да се вдъхновите към един по-просветен стил на възпитание, като гледате на детето си, като на независима и развиваща се душа. Възможно е да сте били възпитавани от много духовни родители, което прави тази задача лесна и естествена за вас. Вие сте креативни и изобретателни във вашите усилия за стимулиране на индивидуалното пробуждане. Може да станете идеал или модел за подражание на другите, които се занимават с въпросите, свързани с родителството или възпитанието.

Уран септил Церера
Съдбата има пръст във вашите решения и опит в интимните отношения. Знаете как да стимулирате и подкрепяте индивидуалната уникалност, идеализма и духовната експанзия, като поддържането на близост и интимност в същото време, да позволи достатъчно лично пространство в отношенията и за двете страни, за да изразят своята индивидуалност и да опознаят многоизмерната реалност. Може да чувствате, че имате мисия към един по-просветен стил на възпитание, като гледате на детето си, като на независима и развиваща се душа. Може да сте били възпитавани от много духовни и нетрадиционни родители, които вероятно силно са повлияли на възприемането на родителството. Може да станете идеал или модел за подражание на другите, които се занимават с въпросите, свързани с родителството или възпитанието.

Уран куинконс Церера
Вашата нужда от свобода на индивидуалността ви, изглежда несъвместима с нуждата ви за близост и интимност. Желанията за проучване на нови и може би радикални пътища за разширяване на възприятията и футуристични визии, изглеждат разграничени от необходимостта от стимулиране на интимните отношения. Съществува парадокс, в който личната ви любов и любовта към хуманитарните идеали изглеждат несъвместими или несвързани един към друг. Въпреки вашите продължителни усилия за преодоляване на пропастта, резултатите ще са по-малко от задоволителни. Но усилията ще разширят вашето съзнание и емоционално развитие.

Уран в съвпад с Паллада
Вие сте много свободомислещи и независими, идеалисти и евентуално революционно настроени. Вероятно идеалите за свобода и равенство са ви много близки и може да бъдете доста активни в социалните каузи, които поддържат вашите вярвания. Вие сте оригинални и творческо вдъхновени във формирането и изразяването на една визия, която предлага надежда на безправните или в неравностойно положение членове на обществото. Склонни сте към забележителни проблясъци на прозрение и прориви в съзнанието и може да имате естествен афинитет към разбирането и ползването на електроните технологии.

 

Уран опозиция Паллада
Може да има полярност в живота ви, между социалната и културна чувствителност и желанието ви за радикална революция. Традицията и всичките и атрибути могат да бъдат в противоречие, с чувствата и необходимостта от значителна промяна. Вие може вдъхновено, да се противопоставяте на ролята на половете, която ограничава личната свобода на изразяване. Участията в социални прояви, може да създадат ситуация на противопоставяне и това би могло да се проектира във връзките ви и да води до голямо напрежение. Трябва да приемете , че и двете нужди се нуждаят да бъдат почитани и че компромиса е едновременно необходим и възможен.

Уран тригон или секстил Паллада
Имате силен интелект и може да изпитате чести проблясъци на прозрение и озарение. Вие сте много креативни и интелектуални и имате футуристични идеали за равенство и справедливост. Може да работите активно, против потисничеството, да защитавате онеправданите и в неравностойно положение членовете на обществото. Вие сте свободомислещи и духовни авантюристи, като имате талант да изразявате по много артистичен начин необичайни преживявания в мулти-размерността. Може да сте много надарени в областта на модерните технологии и вероятно ще генерирате нови и по-ефективни методи.

Уран квадрат Паллада
Може да има конфликт в живота ви, между социалната и културна чувствителност и желанието ви за радикална революция.Традицията и всичките и атрибути могат да бъдат в противоречие, с чувствата и необходимостта от радикална промяна.Вие може вдъхновено, да се противопоставяте на ролята на половете, която ограничава личната свобода на изразяване. Може да предприемете действия срещу социалните привилегии или други форми на несправедливост. Социалните или политически обвързаности могат да доведат до една дилема, където традициите да се сблъскат с необходимостта от промяна. Този конфликт няма да бъде решен, докато не приемете, че и двете нужди са важни и не направите място за двете в живота си.

Уран квинтил Паллада
Вие имате една изключително творческа комбинация от интелект и интуиция, съчетана с чести проблясъци, прозрения и вдъхновение. Вие сте много креативни и интелектуални и поддържате хуманитарните идеали за равенство и справедливост. Може да работите активно, против потисничеството, да защитавате онеправданите и в неравностойно положение членовете на обществото. Вашите методи са находчиви, оригинални и отговорни. Вие сте свободомислещи и духовни авантюристи, като имате талант да изразявате по много артистичен начин необичайни преживявания в мулти-размерността. Може да сте много надарени в областта на модерните технологии и вероятно ще генерирате нови и по-ефективни методи.

Уран септил Паллада
Вие трябва да изиграете своята роля в социалните реформи и пътя ви на действие изглежда ще се ръководи от невидими сили. Съдбата има пръст в оформянето на вашите решения и най-вероятно, вие никога не поставяте под съмнение правилността или необходимостта от участието си в тях, въпреки че не винаги разбирате напълно причините. Често може да сте наясно, че божественото вмешателство режисира вашите действия или да смятате, че мисията ви е продиктувана от космически сили.

Уран в куинконс Паллада
Вие може да имате възвишени хуманитарни идеали и да работите за социална промяна, като в същото време се наслаждавате на привилегиите на социалната класа, насърчаването на изкуствата, образованието и социалното развитие. Двете области на участие, могат да имат много малка или почти никаква връзка или съвместимост в живота ви. Изглежда има един парадокс или загадка, която трябва да решите и най-вероятно ще положите много усилия, за да направите мост между тях, но резултатите няма да са това, на което се надявате. Чрез вашите непрекъснати усилия ще изясните собствените си позиции и ще направите значително личностно израстване към разбирането на нещата.

Уран в съвпад с Юнона
Вашите идеи по отношение на брака вероятно са всичко друго, но не и конвенционални. Може да бъдете привлечени към много необичайни партньори или да предефинирате отношенията и ролите в брака по начини, които позволяват свободата и индивидуалността да процъфтяват; или може да избягвате социалните традиции напълно. Вашите взаимоотношения могат да се характеризират с внезапни, неочаквани промени или път в други величини. Преди всичко, имате нужда от свобода на индивидуалното изразяване, вълнение и спонтанност в близките интимни отношения.

Уран опозиция Юнона
Чувствате раздвоение между необходимостта от свобода и необходимостта от интимност. Вие може да се съпротивлявате на ангажиментите и да чувствате, че това ще попречи на вашите духовни търсения или на изразяването на най-високите ви идеали; или може да изберете да се ангажирате, но след това да се чувствате като в капан или да не се побирате в традиционните роли и граници на брака. Може да изпитате конфликт в контекста на близките отношения с един партньор, който иска традиционна връзка, докато другият настоява за независимост и свобода. Напълно е възможно и препоръчително да се намери подходящ компромис, а не да се опитвате да избирате между двете основни нужди в рамките на вашата душевност.

Уран тригон или секстил Юнона
Вие имате лесен и прекрасен начин за формиране на отношения, които способстват за допълнителното изразяване на индивидуалността и свободата. Духовните търсения и социалните реформи са неразделна част от основата на вашето партньорство, вие се подкрепяте взаимно и си давате взаимно свобода за разширяване на съзнанието и изява на идеалите. Може да споделяте общи пътища в алтернативните реалности или преживявания, които надхвърлят времето. Вашите споделени приключения и прозрения правят връзката ви по-вълнуваща и по-силна.

Уран квадрат Юнона
Може да чувствате голямо противоречие в себе си по отношение на необходимостта от свобода и интимност. Може да се съпротивлявате на ангажиментите и да чувствате, че това ще попречи на вашите духовни търсения или на изразяването на най-високите ви идеали; или може да изберете да се ангажирате, но след това да се чувствате като в капан или да не се побирате в традиционните роли и граници на брака. Може да изпитате конфликт в контекста на близките отношения с един партньор, който иска традиционна връзка, докато другият настоява за независимост и свобода. Напълно е възможно и препоръчително да се намери подходящ компромис, а не да се опитвате да избирате между двете основни нужди в рамките на вашата душевност.

Уран квинтил Юнона
Вие имате голям талант за формиране на отношения, които стимулира по-нататъшно развитие на творческото изразяване на индивидуалността и свободата. Духовните търсения и социалните реформи са неразделна част от основата на вашето партньорство, вие се подкрепяте взаимно и си давате взаимно свобода за разширяване на съзнанието и изява на идеалите. Може да намерите или да създадете методи и средства, които са оригинални, находчиви и вълнуващи. Може да споделяте общи пътища в алтернативните реалности или преживявания, които надхвърлят времето. Вашите споделени приключения и прозрения правят връзката ви по-вълнуваща и по-силна. Вие може да бъдете лидери или модел за подражание на другите в създаването на връзки, които стимулират личния растеж и разширяване на съзнанието.

Уран септил Юнона
Вие играете важна роля за формиране на отношения, който насърчават и задълбочават изразяването на индивидуалността и свободата. Духовните и социални търсения се преплитат в основата на вашето партньорство,вие се подкрепяте взаимно и си давате взаимно свобода за разширяване на съзнанието и изява на идеалите ви. Може да споделяте общи пътища в алтернативните реалности или преживявания, които надхвърлят времето. Връзката ви изглежда предопределена и вие често сте наясно, че божествено вмешателство или невидима сила насочва и направлява вашият път. Имате послание или мисия да споделите вашите идеи с другите.

Уран куинконс Юнона
Може да имате много вълнуващи духовни приключения или важни социални обвързаности, които не се поддържат или може би дори не се признават в рамките на най-интимните ви отношения. Може би единия от партньорите е конвенционален тип, който иска традиционно роля в брака, а другият предпочита пътя на разширяване на свободата и себепознанието. Някак си има парадокс в опитите ви да интегрирате индивидуалността и ангажираността. Най-вероятно ще положите значителни усилия, двете области на живота ви да се срещнат, но резултатите от вашите усилия, ще са по-малко от задоволителни. Въпреки това, самото пътуване през живота може да бъде много поучително и да доведе до голям личен напредък.

Уран в съвпад Веста
Вие вероятно сте много независими и нетрадиционни във вашите духовни убеждения. Увлечени сте във вашия ангажимент към хуманитарни или трансперсонални идеали и може да се откажете от традиционните отношения в полза на живот, посветен на духовното търсене. Вие сте изключително мъдри и имате склонност към необичайни преживявания, свързано с пробуждане на на съзнанието и проблясъци в други измерения на времето и алтернативни реалности. Може да използвате въображението и отдадеността си, за да отворите вратите на духовното просветление.

Уран опозиция Веста
Вашите нужди от свобода и простор за духовните ви търсения изглежда са в противоречие с духовните идеали, на който държите и съществува раздвояване в рамките на вашата психика в сравнение с традиционните вярвания и свободното изразяване на индивидуалността. Сексуалността може да бъде основен проблем, от една страна идеите за саможертва и от друга безбрачие заради необходимостта от радикална свобода. Така лесно може да станете фанатични или силно да се противопоставяте на всеки ангажимент към духовните традиции или обратното, твърде ревностни в опитите си да промените начина на мислене на другите. Интелекта и привързността може да се поляризират във вашата психика, както и свободата и отговорността. Препоръчително е да намерите компромис, в противен случай тази динамика, вероятно ще се проектира в опозиционно отношение, което ще създава много напрежение.

Уран тригон или секстил Веста
Вие сте истински духовни авантюристи, съчетаващи голям капацитет за преданост и лична саможертва с експанзивен ум и вкус към проучване на многоизмерните реалности. Необичайните преживявания могат да преструктурират вашите вярвания и да ви предоставят прозрения за същността на природата на времето и ролята на ума и вярванията в създаването на преживяванията. Тези разбирания ще обогатят и подобрят, вашето чувство за отговорност към избрания от вас път. Вероятно ще определите и изразите сексуалните роли във връзките си, по различен, не традиционен начин, който, да ви даде пълна свобода да следвате вътрешната си насока във всички сфери на живота.

Уран квадрат Веста
Ще се почувствате в конфликт относно нуждата си от свобода в духовните търсения и идеалите в който вярвате. Съществува дилема в рамките на вашата психика в сравнение с традиционните вярвания и свободното изразяване на индивидуалността. Сексуалността може да бъде основен проблем, от една страна идеите за саможертва и от друга безбрачие заради необходимостта от радикална свобода. Така лесно може да станете фанатични или силно да се противопоставяте на всеки ангажимент към духовните традиции или обратното, твърде ревностни в опитите си да промените начина на мислене на другите. Интелекта срещу предаността може да бъде източник на вътрешен конфликт, както и свободата срещу ангажимента. Препоръчително е да намерите компромис, за двете нужди в живота си, в противен случай тази динамика, вероятно ще създава много напрежение.

Уран квинтил Веста
Вие сте изключително надарени при възприемането и формулирането на дълбоките духовни идеи. Вие се явявате духовни търсачи на приключения, съчетаващи голям капацитет за преданост и лична саможертва с експанзивен ум и вкус към проучване на многоизмерните реалности. Много сте креативни и изобретателни в преплитането на различни преживявания и вярвания в едно вълнуващо разбиране. Необичайните преживявания могат да преструктурират вашите вярвания и да ви предоставят прозрения за същността на природата на времето и ролята на ума и вярванията в създаването на преживяванията. Вероятно ще определите и изразите сексуалните роли във връзките си, по различен, не традиционен начин, който да ви даде пълна свобода да следвате вътрешната си насока във всички сфери на живота.

Уран септил Веста
Вие сте обречени да бъдете духовни авантюристи, съчетаващи голям капацитет за преданост и лична саможертва с експанзивен ум и божествено насочени да проучвате многоизмерните реалности. Необичайните преживявания могат да преструктурират вашите вярвания и да ви предоставят прозрения за същността на природата на времето и ролята на ума и вярванията в създаването на преживяванията. Тези разбирания ще обогатят и подобрят, вашето чувство за отговорност към избрания от вас път. Вие вероятно, често сте наясно, че невидима сила ръководи вашите решения и насочва духовното ви разгръщане. Може да усетите, че имате мисия и трябва да играете важна роля в споделянето на вашите пътища и знания, с другите хора по пътя на духовното пробуждане.

Уран в куинконс Веста
Вие вероятно сте преживели някои много необичайни и разширяващи ума преживявания. Свободомислещи и авантюристи, имате дълбоки прозрения за природата на времето и ролята на ума в оформянето на такива реалности. Има един парадокс в живота ви, в опитите да съвместите тези преживявания от получените прозрения в рамките на вашите най-съкровени духовни вярвания и традиции. Те изглеждат несъвместими или просто нямат връзка. Въпреки, че най-вероятно ще направите много усилия за интегриране на тези преживявания и прозрения в своята религиозна система от вярвания, вие никога няма да успеете напълно. Въпреки това, усилията сами по себе си, ще разширят хоризонта ви и може да ви подтикнат към значителен личен и духовен растеж.

 

Уран съвпад Асцендент
Имате високо развити интуитивни способности и може да се включи в свръхсъзнателните нива на познанието. Широко скроени, прогресивни и толерантни, а реакциите ви са живи, индивидуални и бързи. Често сте лидери в социални, философски и научни групи. Имате силен интерес към необикновеното и често водите нестандартен, авантюристичен живот. Личната ви свобода е много важна и няма да толерирате, намеса в избрания от вас начин на живот.


Уран опозиция Асцендент
Вие сте изключителни индивидуалисти и искате лична свобода във всички лични взаимоотношения, включително брака. Общуването ви, с другите и контактите ви в обществото са хаотични и нестабилни. Привличат ви хора, които се интересуват от окултното или науката. Склонни сте да се влюбвате изненадващо, а след това да прекратите всичко, също така внезапно.Чувствате половинката си, повече като приятел, отколкото като любим.


Уран секстил или тригон Асцендент
Вие сте ярки, отличителни, гениални, интуитивни, оригинални и имате силна воля. Естествени лидери, поради способността си да печелите сътрудничеството на другите и да събуждате техния ентусиазъм. Привлича ви необичайното и влизате във взаимоотношения чрез необичайни обстоятелства. Често сте физически необичайни или по-високи от нормалното.


Уран квадрат Асцендент
Вашето ексцентрично поведение и нежеланието да жертвате личната си свобода, стоят на пътя на хармоничните взаимоотношения с партньорите и обществото и често водят до развод, ако сте женени. Нестандартните ви, свободолюбиви склонности, причиняват смущения в социалното ви поведение и в резултат, нервното напрежение, е трудно да се освободи.


Уран квинтил Асцендент
Склонни сте да приемате стилизирани модели на поведение, като например по-голяма яснота, точност, ексцентричност, като наблягате на собствената си уникалност и оригиналност. Цените креативността и изобретателността, като вероятно техническите параметри не ви вълнуват толкова, колкото иновациите.


Уран септил Асцендент
Вие сте проницателни, чувствителни, изтънчени и изискани творчески гении. Оценявате различни видове изкуство и музика, цените творчеството и въображението и имате силата да вдъхновявате, повдигате и удивлявате.


Уран куинконс Асцендент
Вие искате нещо по-различно, отколкото останалата част от обществото и могат да възникнат, противоречия, заради начина на изразяване на вашите уникални желания срещу това, което другите хора очакват от вас и начините за постигне на целите ви. Често опитите ви за "бързи победи", ще изискват от вас да започвате отначало.

 

Уран съвпад МС
Вие сте блестящ и оригинални, но също и ексцентрични и непокорни, а това може да доведе до резки промени на професионалната репутация. Имате нужда от свобода в работата и сте добри в професии, свързани с науката, електрониката и окултното. Често имате необичайни условия в работата. Нетърпеливи сте към рутинната работа и непокорни пред висшестоящите.


Уран опозиция МС
Вашите родители или дома ви, може да са необичайни по някакъв начин. Може да бъдете принудени да променяте жилището си внезапно. Често имат електронни или научни хобита и вашия дом често се пълни с електронни приспособления или артефакти с необичаен произход. Нервни и неспокойни сте за кариерата си и трудно се освобождавате от напрежението.


Уран секстил или тригон МС
Често имате необикновена кариера, която е успешна и може да получите внезапно известност за уникален принос в професията си. Създавате необичайна атмосфера във вашия домашен живот, вероятно често чрез необичайни архитектурни или електронни устройства в дома.


Уран квадрат МС
Вие се бунтувате срещу всяка власт и не сте в състояние да отговорите на професионалната дисциплина. Променяте работата и жилището си често и не винаги с основателна причина. Напрежение от външни източници, често свързано със семейните ви отговорности, за които вие нямате търпение. Приятели често използват вашия дом за временно пребиваване.


Уран квинтил МС
Намирате изкусни начини за изразите уникалността и изобретателността си с ярки и наелектризиращи действия. Развивате умения в дейности, които изискват напълно индивидуалистичен подход и проява на чисто психическата енергия.


Уран септил МС
Вдъхновени сте от идеята да действате по оригинален, изненадващ и поразителен начин, който няма нищо общо с конвенцията. Изразявате, в живота напълно свободно индивидуалността и визиите за бъдещето, като въплъщавате това съобщение чрез действията и изкуството си.

Уран куинконс МС

Вашето изразяване, понякога се разбра неправилно от хората и това води до разочарования. Когато изключите необходимостта да бъдете разбрани и вложите волята си за постигане на положителни резултати от действията си, истинската ви същност ще излезе от ядрото на вашата личност. Може да растете, като се научите, да се чувствате добре сами.

Уран съвпад Северен Възел
Склонни сте, да се възползвате от внезапните промени в съществуващите социални условия. Настроени сте към променящите се времена, но поради не достатъчно предвидливост, може да не видите дългосрочните ефекти на тези промени.


Уран опозиция Северен Възел
Може да изпитате внезапни разстройства в живота си, в резултат на променящите се социални и технологични обстоятелства. Вие определено сте в състояние да запазите стойностните традиции от социалните моди.


Уран секстил или тригон Северен Възел
Вие сте в състояние да се възползвате от промяната на обществените нагласи и дори може да провокирате тези реформи. Политическите ви възгледи са либерални и дори революционни. В състояние сте да се адаптирате бързо към новите условия и да се възползвате от новите възможности.


Уран квадрат Северен Възел
Неконформисткото ви поведение и търсенето на лична свобода се сблъскват със социалните стандарти. Често пренебрегвате обществените нрави, като така събирате неодобрението на обществото и това често води до неприятности.

Ако сайта ви е харесал,моля подкрепете ни!

Телец
Слънце в Телец
Стрелец
Луна в Стрелец
14 градуса
Пълнолуние
Пълнолуние
16 дни
Powered by Saxum