Линия на съдбата

Индекс на статията

 

14 a70e4Точка на линията на съдбата

 

Това може да сочи възможност за сериозно заболяване или инцидент, но това трябва да се разглежда във връзка с другите белези в дланта.

15 657caХоризонтални линии, които докосват линията на съдбата,без да я пресичат

Това показва трудности в отношенията, които могат да бъдат под формата на ревност и да възпрепятстват развитието на отношенията.

16 19588Линията на съдбата може да коригира една лоша линия на живота/с прекъсване/

 

Ако линията на живота е прекъсната, а линията на съдбата е добре очертана, това може да балансира отрицателните влияния на линията на живота.

17 dc60eЛинията на съдбата започва от Лунния хълм и завършва в линията на сърцето

 

Това показва, че лицето ще има добър късмет и щастлив брак.

18 f55b0Линията на съдбата спира до линията на ума

 

Това показва, че след 30 години, щастието на лицето може да спре и това вероятно да се дължи на начина му на живот и мислене, един вид лицето е само пречка за себе си.

19 37ba6Линията на съдбата започва от Лунния хълм и има един остров

 

Това може да показва, че социалното положение на лицето ще бъде повлияно от прелюбодейство или друга изневяра.

20 554bcВ началото линията на съдбата има деформации или малки линии или острови, но след това продължава ясно и добре очертана

Това показва, че в началото на живота лицето, може да има някои трудности, но това ще се промени и проблемите ще бъдат преодолени.

21 e9f13Линията на съдбата в началото е права, но завършва усукана или с прекъсвания

Това предполага, че на лицето може да му е трудно да намира решения на конкретни проблеми.

22 d34b1Линията на съдбата без прекъсване, която завършва на Аполоновия хълм

 

Това е предсказание за късмет, може да означава реализация на идеи, свързани с изкуствата или политиката.

23 10de5Квадрат в края на линията на съдбата

Това е показател, че лицето ще възтържествува над враговете си и ще има късмет, също е знак за защита срещу инциденти.

24 86e9cЛинията на съдбата във вид на верига

Това показва, че лицето може да има физически затруднения, промени в положението, което може да доведе до бедност или лишения.

25 f25e1Кръст на линията на съдбата

Това може да е показател, че лицето ще изпитата някакви затруднения или нещастия, в резултат на който може да претърпи евентуална финансова загуба.