Линии на децата

Линиите на децата са слабо изразени и малки, така че е много трудно да се разбере и анализира точно колко са. За да се избегнат неточности, следва да се вземат на предвид само най-ясно очертаните линии. Линиите на децата обикновено са разположени на ръба на линията на брак и вертикално се спускат към кутрето. По принцип те не сочат точния брой на децата, които ще се родят – по скоро говорят за потенциалния им брой, възможен в живота.Особено в днешно време, когато съществуват всякакви контрацептиви и всеки сам определя броя на децата, който желае. Така,че как ще използвате шансовете си - зависи само от вас.

 

1 aa061Линии, които излизат от линията на брака и отива към кутрето 


Броят на линиите обозначава броя на децата. Ясните и дебели линии показват, момче,а неясните и тънки линии показват момиче.

2 d590bЛиния на брака пресечена с малка линийка

 
Това е индикация за едно дете, което ще бъде много глезено и обичано.

3 96e6aЛинии излизащи от линията на децата

 
Такива линии обикновено, говорят за внучета.

4 5a28aЛинии във формата на V

 
Това е индикация за близнаци

6 f5486Отсъствие на линии на децата

 
Ако нямате линии на децата, това не означава, че няма да имате деца.По скоро, че децата не са в приоритетите ви за в момента или просто не отдавате голямо значение на това.

5 85fdcЛиния с остров

 
С такава, линия може да се очаква,че детето ще има много крехко здраве.