Линия на здравето

1 98e7aПрава и добре оцветена, без прекъсвания

Когато линията е права, с добър цвят без прекъсване е силен индикатор за перфектно здраве.

2 c79d4В самото начало линията се съединява с линията на живота

 
Това, би могло да означава потенциална слабост на сърцето.

3 96840Започваща от Лунният хълм и достигаща до хълма на Меркурий в права линия

 
Това е знак за човек с благороден и силен характер.

4 87eb6Линия на здравето с острови

Ако линията има острови в рамките на своя курс това предполага периоди на деликатно здраве.

5 d2f7dЛинията на здравето,на съдбата и на ума образуват триъгълник

Това е индикация, че лицето, има способности за изследване на скритите неща и допълнително сетивна интуиция.

6 c12c3Остров, който започва от линията на живота,на съдбата или аплоновата линия и води началото си от остров на линия на здравето

Това показва, че лицето е медиум или има пророческа дарба.

7 45156Напречни линии през линия на здравето

Ако през нея минават, напречни линии може да се счита за чести неразположения или заболявания, пропорционално на броя на линиите.

8 14e23Прекъсната и накъсана линя на здравето

Това може да сочи проблеми със стомаха или черния дроб.

9 53a06Извита линия на здравето,над линията на ума

 
Това може да сочи слабост и липса на сексуална активност.

10 f7ac4Дълга, добре оцветена и права линия на здравето

В случай, че е дълга с много светъл цвят, това означава добро състояние на кръвта и отлична памет.

11 ea2cfСтартираща от линията на живота

Това е ясна индикация за дълъг живот.

12 7e1dcЕдна малка линия пресича линията на здравето и образува кръст

Това, обикновено показва някакво заболяване.

13 33d71Линия на здравето, добре оформена,насочена към някой от хълмовете

Това е показател за добро здраве в напреднала възраст.

14 7119eНеправилна и усукана линия на здравето

Това може да сочи предразположение към заболяване на черния дроб, или лошо храносмилане.

15 c0d73Линия на здравето дебела и дълбока

Това може да посочи заболяване в напреднала възраст.

16 fd0e2Преминавайки през Лунния хълм

Ако линията е светла на цвят и в околностите и има червени петна, това може да е сигнал за проблеми с главоболие.