Линия на съдбата

Индекс на статията

1 bfbc0Линии, които пресичат линията на съдбата

Когато хоризонтални линии преминават през линията на съдбата,означава, че лицето може да понесе пречки, които да доведат до материални загуби.

2 2281ваОстров на линията на съдбата

С това може да се предполага, че лицето може да има извънбрачна връзка.

3 3787aЛинии излизащи от линията на съдбата, които са насочени нагоре

Когато има линии, насочени към горната част на ръката, може да се предположи, че там където се разклоняват, ще има съдбовна или социална промяна.

4 a8d42Линия на съдбата, която е права, без прекъсвания , добре оцветена и дълбока, започваща в близост до китката и завършва в средния пръст

Това показва, съдба, без никакви проблеми, някой казват, че такъв знак имат князете и царете,който са призовани да управляват.

5 85569Линия на съдбата, започваща от Лунния хълм

Това показва, че лице от женски пол ще играе важна роля в съдбата на човек и ще му помага за промяна на ситуациите към по-добро, което да доведе до успех и щастие.Също, може да означава промени, пътуване, благоприятни шансове в живота ,който ще зависят от влиянието на външни фактори, различни от личните усилия.

6 bc80cЛиния на съдбата, която започва от линията на живота

Това показва, че ще има положително събитие около периода от който започва, в линията на живота.

7 5bbc6Линия на съдбата, която започва от Марсовата падина

Обикновено това е показател, че съдбата на лицето ще се развие благоприятно около 25-годишна възраст.

8 edab1Линия на съдбата, която започва от линията на ума

Това показва, че съдбата на лицето ще стане по-сигурна около 30 години и това ще бъде постигнато в резултат на собствени заслуги.

9 fb96cЛиния на съдбата, която започва от линията на сърцето

 

Това показва, че лицето трябва да има живот без значителни промени или проблеми.

10 23d2eЛиния на съдбата, която започва от китката и завършва във вътрешността на средния пръст

Това ,може да показва, че лицето има някакъв вид предопределена голяма съдба, било то за лошо или добро.

11 c71acЛинии, които излизат от линията на съдбата и отиват надолу

 
Това показва, че лицето ще претърпи загуби и ще има критични моменти и промени в съдбата.

12 356e7Линия на съдбата прекъсната на няколко места

 
Това показва критични промени в икономическата или социалната позиция, всяко прекъсване представлява промяна в живота, която предполага затруднения в работата и бизнеса.

13 93c2dЗвезда на линията на съдбата

 
Това показва потенциално сериозна ситуация, неприятен случай, който трябва да се разглежда във връзка с другите знаци в дланта. Други предполагат, че това е събитие в живота,което може да доведе човек до популярност.


 

14 a70e4Точка на линията на съдбата

 

Това може да сочи възможност за сериозно заболяване или инцидент, но това трябва да се разглежда във връзка с другите белези в дланта.

15 657caХоризонтални линии, които докосват линията на съдбата,без да я пресичат

Това показва трудности в отношенията, които могат да бъдат под формата на ревност и да възпрепятстват развитието на отношенията.

16 19588Линията на съдбата може да коригира една лоша линия на живота/с прекъсване/

 

Ако линията на живота е прекъсната, а линията на съдбата е добре очертана, това може да балансира отрицателните влияния на линията на живота.

17 dc60eЛинията на съдбата започва от Лунния хълм и завършва в линията на сърцето

 

Това показва, че лицето ще има добър късмет и щастлив брак.

18 f55b0Линията на съдбата спира до линията на ума

 

Това показва, че след 30 години, щастието на лицето може да спре и това вероятно да се дължи на начина му на живот и мислене, един вид лицето е само пречка за себе си.

19 37ba6Линията на съдбата започва от Лунния хълм и има един остров

 

Това може да показва, че социалното положение на лицето ще бъде повлияно от прелюбодейство или друга изневяра.

20 554bcВ началото линията на съдбата има деформации или малки линии или острови, но след това продължава ясно и добре очертана

Това показва, че в началото на живота лицето, може да има някои трудности, но това ще се промени и проблемите ще бъдат преодолени.

21 e9f13Линията на съдбата в началото е права, но завършва усукана или с прекъсвания

Това предполага, че на лицето може да му е трудно да намира решения на конкретни проблеми.

22 d34b1Линията на съдбата без прекъсване, която завършва на Аполоновия хълм

 

Това е предсказание за късмет, може да означава реализация на идеи, свързани с изкуствата или политиката.

23 10de5Квадрат в края на линията на съдбата

Това е показател, че лицето ще възтържествува над враговете си и ще има късмет, също е знак за защита срещу инциденти.

24 86e9cЛинията на съдбата във вид на верига

Това показва, че лицето може да има физически затруднения, промени в положението, което може да доведе до бедност или лишения.

25 f25e1Кръст на линията на съдбата

Това може да е показател, че лицето ще изпитата някакви затруднения или нещастия, в резултат на който може да претърпи евентуална финансова загуба.