Линия на сърцето

Индекс на статията

1 5e135Дълга линия на сърцето, добре и елегантно очертана и не пресичаща цялата длан

Хората притежаващи подобна линия,са надарени с голяма смелост, настроени са приятелски към всички и са много човечни.

2 b3a73Дълга линия на сърцето, добре очертана, но с линия, която отива към хълма на Юпитер

Лицата, които имат линия насочена към хълма на Юпитер, ще бъдат богати и с много късмет в любовта, с изобилие от щастие и страсти.

3 083f2Тънка линия на сърцето, нежно очертана

Лицето, с тънка линия на сърцето, може да бъде по-малко чувствително, а отношението му към другите ще бъде студено и резервирано.

4 d3728Линия на сърцето, която клони или се приближава до линията на ума

Това може да означава, че на такъв човек чувствата му се управляват от главата , а не от сърцето, отношенията му към другите хора, се основават на логични разсъждения и преценки.

5 bbb14Линия на сърцето, която се слива с линията на ума и линията на живота в самото и начало

Това, може да означава, че такъв човек няма да има много успех в любовта, може да има затруднения в брака, но ако това не е отразено на двете ръце, кризите в брака и любовта могат да бъдат преодолени.

6 be167Линия на сърцето, която е в близост до линията на ума в горната си част.

Такова лице, има тенденция да бъде лицемерно и фалшиво, такъв човек се управлява от главата си, а не от сърцето . Може да има предразположение към астма или други дихателни проблеми.

7 9608fЛиния на сърцето, която е в близост и паралелна на линията на ума

Лице с такава линия, може да бъде нерешително, срамежливо и да има проблеми с дихателната система.

8 f3c82Линия на сърцето,само на едната ръка

Такава линия, може да бъде индикатор за дефекти в здравето и те могат да бъдат свързани с болести на сърцето.

9 7f4acЛиния на сърцето отсъства и на двете ръце

Пълната липса на такава линия на двете ръце, показва липса на морал, вероятно малодушие, безчувствен човек и голяма вероятност от насилствен край.

10 62713Линия на сърцето,завършваща с форма на бесило към външността на ръката

Такава линия, може да означава дефект в циркулацията на кръвта, също може , при някои хора да има висока степен на ненадеждност и необходимост от постоянна промяна.

11 c8e60Двойна линия на сърцето

Лице с двойна линия на сърцето е сантиментално, щедро и добър човек като цяло, който цени приятелството.

12 6128cЛиния на сърцето прекъсната в основата на средния пръст

Това може да сочи по-кратък живот, но трябва да се чете във връзка с линията на живота.

13 07001Линия на сърцето не на мястото си

Линия на сърцето, която е почти вертикална и прекъсната от линията на ума е потенциал за някакъв дефект и може да показва сериозно психично разстройство, комбинирано с потенциално насилствен характер.

14 2e2ffЛиния на сърцето, която се присъединява към линията на живота, след като преминава през линията на ума под оста на средния пръст

Ако,това е отразено на двете ръце, има вероятност да сочи възможност за фатален край.

15 10725Линия на сърцето образувана от вериги

Когато линията на сърцето се състои от вериги, означава предразположеност към заболявания на сърцето, сърцебиене, лоша циркулация, може също така при определени обстоятелства да показва, ненадеждност, човек, който се нуждае от промени, който може да бъде неверен.