Линия на Аполон

Индекс на статията

 

1 2a472Линия на Аполон, права, много дълбоко и ясно очертана, дълга минаваща през Аполоновия хълм

Това показва, че такъв човек може да постигне статут на знаменитост в областта на изкуствата, може да притежава богатство, придобито чрез собствените си заслуги и способности, също и слабост към красивите неща.

2 1f185Аполоновата линия се разделя на три малки линии, когато стига до Аполоновия хълм

Това може да показва едно лице с прекомерна енергия, привързаност към театъра, може да има известен успех в някои области на изкуството, но няма да отдава на всичко голямо значение.

3 8ba79Аполоновата линия започва под дланта на ръката, в близост до китката / гривните и отива към Аполоновия хълм

Това се счита за идеално разположение. Лицето е надарено с творческа интелигентност, късмет и следователно ще постигне успех в живота.

4 bedfaЗвезда в някоя част на аполоновата линия

Това е положителен и благоприятен знак, предсказва популярност и слава.

5 c40ecМалка напречна линия, която пресича аполоновата линия

Когато напречната линия е в началото, това показва, преминаващи трудности, ако тя е в средата , това означава, че ще има естествени препятствия,пречещи за успеха.

6 f1489Остров в аполоновата линия

Това може да показва някаква форма на скандалност или морална недискретност, която може да доведе до финансови загуби.

7 a4d56Кръст на аполоновата линия

Това показва финансови затруднения или промени в статуса, но ако линията продължава отвъд кръста в посока на корена на пръста показва, че тези трудности ще се преодолеят.

8 e662bПрекъсната аполонова линия

Това показва, че лицето може да е подложено на някакви изпитания или големи трудности в постигането на желаните си цели.

9 d2297След прекъсване аполоновата линия продължава без други препятствия

Това означава,че лицето ще изпита някои трудности при постигането на желаните от него цели, но те в крайна сметка ще бъдат преодолени.

10 c1827Няколко прекъсвания по аполоновата линия

Това показва, че лицето ще има променлив, противоречив характер и това може да попречи за потенциалния му успех.

11 47464Квадрат във всяка част по протежение на аполоновата линия

Когато квадрат се появява по някоя част от аполоновата линия това е форма на защита от хора, които заговорничат или се опитват да дискредитират лицето.

12 6d091Линия, която идва от линията на съдбата и се присъединява към аполоновата линия, без да я пресича

Това е индикатор, че лицето е в състояние да създаде успешен бизнес или компания.

13 94eecРазклонение от линията на ума завършва в аполоновата линия.

Това показва, че лицето ще се възползват от собствените си способности, обаче ако разклонението пресича аполоновата линия това ще сведе до минимум влиянието и може да показва икономически загуби.