Линия на живота

Индекс на статията

1 a5213Дълга и тънка линия на живота

Човек с такава линия на живота ще има дълъг живот, възможно е да бъде по-слабоволев, неформален човек с по-ниска степен на привързаност, с такава линия също, човек може да бъде лишен от жизненост.

2 3c382Широка линия на живота

Когато линията на живота е широка, това показва, че на човек може да му липсва енергия, не е инициативен и самостоятелен, при такъв човек може да има тенденция към провали, поради липса на сила и вяра в себе си, липсата на жизнена енергия, ще му пречи да триумфира.

3 11ec6Линия на живота, която обгражда хълма на Венера напълно

Когато тази линия е с нормална дълбочина, ширина и цвят, това означава, че човек ще живее по-дълъг живот, ще има добро здраве, лесно ще се справя с малките заболявания и няма да има в живота някакви големи злополуки. Ако линията е много червена, може да сочи, че собственика на такава линия, има тенденция към раздразнителност в моменти на недоволство.

4 bf958Линия на живота почти права

Притежателите на този тип линия могат да имат недружелюбен характер, с понижено сексуално желание, вероятно и фригидност.

5 ef3e1Линия на живота много извита

Лицето притежаващо тази линия ще има голяма жизненост, добро здраве, ще бъде внушителен човек с характер умеещ да доминира, с потенциал за силно сексуално желание, което може да доведе до лоши навици ако не се контролира.

6 ea166Линия на Живота с образувани вериги или острови

Линията, съдържаща острови показва периоди на преминаващи заболявания или промени в здравето, в зависимост от количеството на островите. Линията формирана изцяло във вериги или острови показва деликатно здраве с много възходи и падения, с отпадналост, нервност и изтощение.

7 bce18Линия на живота, която започва с много разклонения

Тази линия, образувана от серия малки линии с острови или вериги означава деликатно здраве през първите години от живота, в зависимост от дължината на тези линии. Ако линията продължава, нормална и добре оформена без дефекти това показва, общо възстановяване след заболяване.

8 c8ab8Линия на живота с много разклонения в края

Когато тези разклонения принадлежат към линията на живота, те обикновено се появяват, защото здравето на човек започва да се разклаща, което означава намаление на енергията, слабост и заболяване в напреднала възраст.

9 f5ad2Линия на живота с точки

Те могат да сочат малки инциденти, без сериозни последствия честотата на тези точки, показва броя на инцидентите, които могат да възникнат.

10 dc592Линия на живота пресечена от линията на Меркурий

Тази фигурация не е много често срещана, но ако я има, може да показва някаква форма на сериозна опасност, но е важно, да видите това в съчетание с другите знаци в дланта, тъй като те могат да балансират, важно е да не се създават недоразумения.

11 d3ccfЛиния на живота с малки разклонения надолу

Тези разклонения показват заболяванията или загубата на енергия с намаляване на физическото здраве, колкото по дълги са толкова и ефекта им е по-голям.

12 d69d6Линия на живота с острови или овали

Всеки остров означава труден период, загуба на енергия, депресия за известно време, в зависимост от размера или дължината. Оздравяване, изолация, дисфункция, изтощение, преминаващи заболявания. Моменти или трудни психологически периоди, в зависимост от мястото на островите.

13 d9b87Линия на живота с възходяща линия към Аполоновия хълм или хълма на Меркурий

Това положение обещава извънреден успех, особено в областта на изкуствата, ако линията е насочена към хълма на Меркурий предсказва голям потенциал за бизнес и големи доходи. Когато линиите са прави, без дефекти и са насочени към основата на пръстите означава успех и удовлетворение от собствените усилия.

14 d92a2Линия на живота, която започва нормално и след това започва да криволичи.

Този тип линия може да означава, ревматизъм, артрит, генитални заболявания, ако отива към Лунният хълм. При всички положения неправилната линия на живота, винаги означава нещо отрицателно, това може да бъде някаква дисфункция от епилептичен характер или халюцинации и т.н. Ако отива към Лунният хълм, също може да означава любов към пътешествията, късмет в живота, мечтателност.

15 d6800Линия на живота с кръст в началото

Тази линия показва потенциал, че собственикът и ще има трудности в началото на живота, като след това ще посвети или жертва живота си, за религиозни и духовни цели и т.н.


16 0654bЛиния на живота на вълни

Собственикът на такава линия може да бъде безразличен и егоистичен човек, фокусиран само на себе си, без скрупули дори и към близките си приятели.

17 58f3fЛиния на живота с възходящи линии

Тези разклонения от линията на живота са много благоприятни и показват триумф, желание за издигне в социалния и интелектуалния живот.

18 3c0e9Линия на живота с няколко паралелни линии

Тези линии означават весел нрав, оптимизъм, успех в икономически и социален план, когато тези линии са многобройни, може да показват много голяма жизненост.

19 c97b7Двойна линия на живота

Две добре оформени и успоредни линии на живота е знак за добро здраве, ако ги има и на двете ръце, освен знак за добро здраве, предсказват и потенциал за големи успехи и дълъг живот, също така означава щастие, енергия, и преливаща жизненост. Ако една от линиите е добре очертана, а другата не , това показва, че човек има способност да преодолее заболяване или трудности в живота си.

20 6adb6Линия на живота с една кука в края

Ако тази линия образува кука или крива, която се стеснява към хълма на Венера (основата на палеца) такъв човек, е мечтател или фантазьор, с ирационално поведение.

21 b7046Линия на живота с накъсване

Това може да бъде показател, че нещо сериозно може да се случи в живота, злополука или тежко заболяване, тежестта е в зависимост от големината на прекъсванията. Когато тези линии се появяват в мост или квадрат и свързват накъсаната линия в едно, може да сочи, че опасността, може да бъде избегната.

22 75e21Линията на живота е разделена, но обединена с квадрат

Такава линия може да сочи възможност за сериозно заболяване или опасност, евентуално произшествие, но важното е, че показва, че лицето ще оцелее.Квадратът формиран от повече или по-малко дълги линии е защитен знак, когато разделянето не е свързано с квадрат, но се образува мост, това означава опасност, но със защита.

23 3713fЛиния на живота със спускащи се линии в различни посоки и с различна дължина

Тези спускащи се линии обикновено показват възможност за нещастие, страдание и евентуална бедност, както и неуспехи и трудности от всякакъв тип.

24 70a8eЛиния на живота,която не е много плътна или много ясна, но отиваща към Сатурновия хълм

Това е един много положителен знак, който показва по-дълъг живот с потенциал за успехи и победи.

25 13c18Линия на живота, която от началото е обединена с линията на ума или на сърцето

Това показва възможност, индивидът да има дисбаланс в личността, което може да го вкара в опасни ситуации, които могат да доведат до сериозни инциденти, ако линията се появява на двете ръце, това увеличава рисковете, които ще възникнат при такива ситуации.

26 dcdf7Линии, които отиват към китката от долната част на линията на живота

Някои, твърдят, че когато има линии, които излизат от долния край на линията на живота към китката показват потенциал за сериозни финансови проблеми.

27 85eeaЛиния на живота с кръст или звезда

Кръстът или звездата може да бъдат показатели, свързани с възможно нараняване или злополука.