Линия на сърцето

Индекс на статията

1 5e135Дълга линия на сърцето, добре и елегантно очертана и не пресичаща цялата длан

Хората притежаващи подобна линия,са надарени с голяма смелост, настроени са приятелски към всички и са много човечни.

2 b3a73Дълга линия на сърцето, добре очертана, но с линия, която отива към хълма на Юпитер

Лицата, които имат линия насочена към хълма на Юпитер, ще бъдат богати и с много късмет в любовта, с изобилие от щастие и страсти.

3 083f2Тънка линия на сърцето, нежно очертана

Лицето, с тънка линия на сърцето, може да бъде по-малко чувствително, а отношението му към другите ще бъде студено и резервирано.

4 d3728Линия на сърцето, която клони или се приближава до линията на ума

Това може да означава, че на такъв човек чувствата му се управляват от главата , а не от сърцето, отношенията му към другите хора, се основават на логични разсъждения и преценки.

5 bbb14Линия на сърцето, която се слива с линията на ума и линията на живота в самото и начало

Това, може да означава, че такъв човек няма да има много успех в любовта, може да има затруднения в брака, но ако това не е отразено на двете ръце, кризите в брака и любовта могат да бъдат преодолени.

6 be167Линия на сърцето, която е в близост до линията на ума в горната си част.

Такова лице, има тенденция да бъде лицемерно и фалшиво, такъв човек се управлява от главата си, а не от сърцето . Може да има предразположение към астма или други дихателни проблеми.

7 9608fЛиния на сърцето, която е в близост и паралелна на линията на ума

Лице с такава линия, може да бъде нерешително, срамежливо и да има проблеми с дихателната система.

8 f3c82Линия на сърцето,само на едната ръка

Такава линия, може да бъде индикатор за дефекти в здравето и те могат да бъдат свързани с болести на сърцето.

9 7f4acЛиния на сърцето отсъства и на двете ръце

Пълната липса на такава линия на двете ръце, показва липса на морал, вероятно малодушие, безчувствен човек и голяма вероятност от насилствен край.

10 62713Линия на сърцето,завършваща с форма на бесило към външността на ръката

Такава линия, може да означава дефект в циркулацията на кръвта, също може , при някои хора да има висока степен на ненадеждност и необходимост от постоянна промяна.

11 c8e60Двойна линия на сърцето

Лице с двойна линия на сърцето е сантиментално, щедро и добър човек като цяло, който цени приятелството.

12 6128cЛиния на сърцето прекъсната в основата на средния пръст

Това може да сочи по-кратък живот, но трябва да се чете във връзка с линията на живота.

13 07001Линия на сърцето не на мястото си

Линия на сърцето, която е почти вертикална и прекъсната от линията на ума е потенциал за някакъв дефект и може да показва сериозно психично разстройство, комбинирано с потенциално насилствен характер.

14 2e2ffЛиния на сърцето, която се присъединява към линията на живота, след като преминава през линията на ума под оста на средния пръст

Ако,това е отразено на двете ръце, има вероятност да сочи възможност за фатален край.

15 10725Линия на сърцето образувана от вериги

Когато линията на сърцето се състои от вериги, означава предразположеност към заболявания на сърцето, сърцебиене, лоша циркулация, може също така при определени обстоятелства да показва, ненадеждност, човек, който се нуждае от промени, който може да бъде неверен.


 

16 776a1Лъкатушеща линия на сърцето

Такава линия през дланта предполага лице, което се занимава с лихварство и чието богатство е натрупано от даването на пари, с прекомерни или незаконни лихви.

17 1426fЛиния на сърцето, която завършва под хълма на Сатурн над основата на средния пръст и без никакви разклонения


Такава линия, предполага много забързан живот, изпълнен с много труд и предварително очертани дейности.

18 d5930Линия на сърцето, която завършва под хълма на Сатурн и има много разклонения

Това показва, че такъв човек, може да преживее нещастни любовни връзки и да търпи много поражения в любовта.


19 04c4eЛиния на сърцето, която завършва под хълма на Аполон

Кратка емоционална линия, която завършва под Аполоновият хълм, предполага, че на лицето ще му липсва чувствителност и по скоро ще бъде безчувствено и студено, а в любовта измамно.

20 164f9Линия на сърцето, която започва от безименния пръст

Предполага се, че такъв човек ще има повърхностни чувства или ще бъде добър артист в любовта.

21 896d5Линия на сърцето, която започва от оста на средния пръст

Такава линия на сърцето, показва възможността за кратък живот, но това трябва да бъде балансирано с изводите за линията на живота.

22 99111Линия на сърцето, която завършва в основата на показалеца

Това, може да е индикатор за лоша или злощастна съдба или раздяла с любим човек.

23 a64afЛиния на сърцето, която завършва в основата на хълма на Юпитер

Това, показва човек с голяма доброта, гордост, силен характер и предвещава щастие в любовта.

24 af9d1Линия на сърцето, която завършва между пръстите на Юпитер и Сатурн

Предполага се, че такова лице, ще има труден живот чак до старостта.

25 3cd66 Линия на сърцето, която завършва с разклонение към хълма на Юпитер

Това може да е индикатор, че лицето, ще притежава нежен характер, енергия и добър късмет.

26 3755e Линия на сърцето, която завършва след хълма на Юпитер от другата страна на ръката

Това, предполага човек, който ще има многобройни любовници.

27 08fe5 Линия на сърцето, която завършва, като разделя на две хълма на Юпитер

Това означава, че такъв човек ще има много късмет и щастие в живота.

 28 9d599Линия на сърцето с разклонение насочено към хълма на Меркурий

Такъв човек, ще печели добре и ще има добър късмет в живота.

 29 f96b7Линия на сърцето с разклонение, което завършва между пръстите на Юпитер и Сатурн

Това показва, човек с щастлив живот, както в любовта, така и в работата.

30 be5c7 Линия на сърцето с кръст

Ако линията на сърцето има кръст това може да бъде индикатор за болест на сърцето, сърцебиене или някаква друга болест или нещастие.

31 8c339 Точка в линията на сърцето

Една точка в тази линия, предполага някои въздействия върху здравето, произтичащи от нещастна любов.


 

 

32 4ea70Линията на сърцето с точка или вдлъбнатина под Аполоновият хълм

Това, може да означава нещастна любов с човек на изкуството.

33 9def9Линията на сърцето с точка или вдлъбнатина под хълма на Меркурий

Това показва потенциал за дискомфорт с приятели или любими, чийто първични интереси са само комерсиални.

34 48fb6Линията на сърцето с остров или звезда

Това предполага, че лицето поради слабости на сърцето си, може да започва връзки или любовни афери, който няма да продължават дълго.

35 cb4cdЛинията на сърцето, която завършва с две разклонения, едното насочено към хълма на Сатурн , а другото към линията на ума

Това показва човек, който има капацитет за несигурна, недвусмислена любов.

36 5f959Линията на сърцето с три линии, които са насочени в форма на ветрило, към линията на ума

Предполага се, че такова лице има склонност към меланхолия, песимизъм, вероятно и депресия.

37 f77beЛинията на сърцето, която завършва с три разклонения насочени или на хълма на Юпитер

Това е силен показател, че лицето има потенциал и големи възможности за успех, слава и почести.

38 e4605Бледа и широка линия на сърцето

Това показва, че лицето може да бъде лишено от чувства и малко се съобразява с приетите правила, традиции и стандарти.

39 3f6cdБледа или жълта линия на сърцето

Това е индикатор, че лицето страда от заболяване на черния дроб и ще има слабо здраве.

40 1ac4aЛиния на сърцето, която започва с две или три разклонения на хълма на Юпитер и е леко извита към линията на ума

Предполага се, че такова лице ще обича справедливостта и правосъдието, ще е смело и ще живее честен и нравствен живот.

41 b7511Линия на сърцето в червено

Ако линията на сърцето е червена на цвят това показва човек с буен нрав и крайни страсти.

42 c7fffЛиния на сърцето в блед цвят

Когато линията на сърцето е бледа на цвят, показва, че такъв човек може да е откъснат, безразличен и евентуално студен към другите.

43 34b8dЛиния на сърцето без разклонения и с доста изправена форма

Това подсказва че на такова лице, няма да бъде щедро и ще му липсват чувства.

44 d9ae5Права линия на сърцето без разклонения, минаваща през цялата длан

Това предполага, че лицето има склонност към егоизъм, жестокост и при определени обстоятелства гневът му може да стане неконтролируем.

45 161e3Линия на сърцето с много разклонения надолу

Това предполага, че лицето ще е по скоро безчувствено, една пресметлива и аналитична натура в областта на чувствата.

46 24280Разкъсана линия на сърцето

Такава линия показва, че лицето може да бъде не надеждно и невярно в любовта.

47 e53f3Линия на сърцето с разкъсани линии, но припокриващи се една с друга

Това показва, че човек, може да изтърпи емоционални раздели, но те ще бъдат само временни.