Таро на Д'Елтин-5 картиС това гадаене, може по-задълбочено, да разгледате даден проблем или ситуация. Съсредоточете се и мислете за това, което искате да си изясните и да получите насока, след това си изберете 5 карти.

 

Powered by Saxum Picker