Ангел Хранител

Смята се, че ангелите са небесни сили, който безпрекословно се подчиняват на Бог и играят ролята на посредници между Бог и хората. Те изпълняват, това което е предопределено за вас и същевременно предават вашите молитви. Дали вярвате или не в ангели-хранители, е ваша работа и засяга само вас. Но ако искате да знаете какво ви нашепва вътрешния ви глас, може да използвате он-лайн гадаенето"Ангел Хранител". По този начин, ще получите безплатни съвети за всеки повод в живота. Разбира се, избора тук е на случайна основа, но в нашият живот случайности няма...може би, това е съобщение специално за вас. Но с молбите към ангелите, трябва да сте много внимателни. Винаги се молете директно към Бог. Ангелите са слуги на Бог и следователно, не е ли по добре да молите Господаря, а не слугите? Онлайн версията е елементарна: просто трябва да формулирате въпроса си и да изберете четири карти. Ще получите, интерпретация - с препоръката на по-висшите сили.

Powered by Saxum Picker